Log in


tiskové zprávy

 • 19/01/2022 13:50 | Anonymous

  Tisková zpráva 19. ledna 2022

  Více než 400 psychoterapeutů z ČAP poskytuje služby klientům v programech podpory psychického zdraví!

  Česká asociace pro psychoterapii (ČAP) je od roku 2019 hlavním garantem kvalifikace a profesionality psychoterapeutů zapojených v programu psychosociální podpory VZP.

  Dostupnost psychoterapie v systému veřejného zdravotního pojištění je dlouhodobě omezená. V reakci na tento problém spustila Všeobecná zdravotní pojišťovna v roce 2019 program psychosociální podpory. Do programu se zapojilo více než 400 psychoterapeutů z privátních praxí, aby společnými silami rozšířili dostupnost psychoterapeutických služeb veřejnosti. 

  Program pro dospělé a děti od 7 let umožňuje i v letošním roce čerpat až 5 000 Kč na deset setkání u vybraných psychoterapeutů. Program trvá do 30. listopadu 2022 (více zde: https://dusevnizdravi.vzp.cz).

  K zapojení do adresáře psychoterapeutů VZP je potřeba doložit vysokoškolské vzdělání na magisterské úrovni, absolutorium pětiletého psychoterapeutického výcviku, plnit požadavky celoživotního profesního rozvoje a být členem profesní organizace.

  Členství v profesní organizaci je cestou, jak v případě nespokojenosti s poskytnutou péčí zahájit stížnostní řízení před etickou komisí. Všichni zapojení psychoterapeuti, členové ČAP, se hlásí k dodržování etického kodexu, který vychází z pravidel Evropské asociace pro psychoterapii.

  Efektivita psychoterapie bude monitorována aplikací DeePsy, kterou vyvíjí brněnský tým Masarykovy univerzity a Vysokého učení technického (více zde: www.deepsy.cz)

  Dostupnost psychoterapeutických služeb je významnou podmínkou pro úspěšné překonání současného náročného období, kdy se k obvyklým životním těžkostem připojily nároky plynoucí z pandemie – změny životních stereotypů, nejistá budoucnost, strach z onemocnění, vyrovnávání se se ztrátou blízkých doprovázené zhoršením ekonomické situace. Toto období postupně chronifikuje do několikaleté životní epizody a zasahuje psychický stav každého z nás. Zdravotní pojišťovny, které na tuto situaci zareagovaly nabídkou programů podpory duševního zdraví si zaslouží za tento krok velké uznání. Rozšiřují zcela nepostačující síť zdravotnických psychoterapeutických služeb o kvalifikovanou pomoc soukromých psychoterapeutů.“ říká místopředseda ČAP MUDr. František Matuška, zodpovědný za spolupráci s VZP.

  Česká asociace pro psychoterapii - národní akreditující asociace Evropské asociace pro psychoterapii, která sdružuje téměř 900 psychoterapeutů apeluje na stát, aby urychleně podpořil vznik vázané živnosti psychoterapie s jasně danými parametry pro kvalifikované odborníky.

  Kontakt pro média:

  Dominika Čechová, M.A. - členka výboru, sekce Privátní praxe, privatnipraxe@czap.cz

 • 13/04/2021 13:30 | Anonymous

  Tisková zpráva 13. dubna 2021

  Psychoterapie hrazená v rámci systému veřejného zdravotního pojištění je dlouhodobě nedostupná. Čekací lhůty na psychoterapeutické sezení se pohybují v rámci několika měsíců. Sedm zdravotních pojišťoven vynakládá ročně na individuální, skupinovou či jinou psychoterapii 0,3% (!) svých rozpočtů, v roce 2019 se jednalo o celkem 948mil. Kč.

  Psychoterapie představuje vysoce kvalifikovanou službu lidem - nejenom nemocným, ale také lidem v osobních potížích, v konfliktních vztazích nebo motivovaných pro osobnostní růst a zrání. Jedná se o samostatnou profesi nezávislou na psychologii či psychiatrii. Obvykle mají psychoterapeuti nejprve vysokoškolské vzdělání, po němž následuje odborná, vysoce specializovaná - teoretická a praktická příprava, tzv. psychoterapeutický výcvik, následně pak povinné supervize a celoživotní vzdělávání. 

  Psychoterapie je vykonávána v mnoha resortech. Jak ve zdravotnictví, tak v poradnách pro manželství a rodinné vztahy, v komunitách pro drogově závislé, ve věznicích, ve školství, v poradnách pro uprchlíky, v krizových centrech pro děti a pro oběti domácího násilí. Odhadem 42,000 klientů ročně si psychoterapii platí v rámci soukromých praxí.

  Výkon psychoterapie mimo zdravotnictví je však v Česku právně nejednoznačný.

  Plně to ukázala současná pandemie, která více než 1,200 soukromým psychoterapeutům znemožnila osobní setkávání s klienty a odkázala profesi do on-line režimu. Ten je ale mnoha uživatelům nedostupný – ať kvůli nedostatku technických možností, nebo kvůli nedostatku soukromí.

  Po několika žádostech o výjimku adresovaných postupně třem ministrům zdravotnictví i premiérovi i po nevyslyšené výzvě ombudsmana, aby byly provozovny soukromé psychoterapeutů znovu otevřené, dochází více než rok po začátku pandemie k částečné nápravě.

  Od 12. dubna 2021 mohou otevřít ti psychoterapeuti, kteří podnikají na základě vázané živnosti Psychologické poradenství a diagnostika, tedy jsou vzděláním psychologové. Ostatní psychoterapeuti – i přesto, že mají stejnou psychoterapeutickou průpravu, ale jiné vzdělání – musí nechat provozovny uzavřené.

  Česká asociace pro psychoterapii - národní akreditující asociace Evropské asociace pro psychoterapii, která sdružuje více než 600 psychoterapeutů apeluje na stát, aby urychleně podpořil vznik vázané živnosti psychoterapie s jasně danými parametry pro kvalifikované odborníky.

  Význam podpory duševního zdraví bude bezpochyby v přicházejících časech ještě dále růst. Psychoterapie s průměrnou úspěšností léčby dosahující až 72% by se měla pro většinu problémů v oblasti duševního zdraví stát první volbou.

 • 15/02/2021 16:27 | Anonymous

  Tisková zpráva 15. února 2021

  Ombudsman JUDr. Stanislav Křeček podpořil společnou žádost Unie psychologických asociací ČR, z.s. (UPA) a České asociace pro psychoterapii, z.s. (ČAP) o trvalou výjimku pro poskytovatele služeb v oborech psychologie a psychoterapie v provozovnách zřízených na základě živnostenského oprávnění.

  Psychologické a psychoterapeutické služby poskytované zhruba 5,000 soukromými psychology a psychoterapeuty byly vládními opatřeními proti COVID-19 redukovány na online terapie a krizové intervence po telefonu. 

  Pro klienty, kteří nemohou využít online komunikace (např. děti, lidé v závažné krizi, lidé s některými postiženími, nebo ti, kteří nemají doma dostatečné vybavení a/nebo soukromí) se staly tyto služby zcela nedostupné. 

  Vzhledem k dlouhodobosti krizových opatření a zvyšování psychické zátěže pro českou populaci ČAP a UPA opakovaně žádají Vládu ČR i Ministra zdravotnictví ČR o udělení trvalé výjimky pro psychology a psychoterapeuty, kteří poskytují své služby na základě živnostenského oprávnění, aby mohli poskytovat své služby i osobně - samozřejmě po odborném zvážení a s podmínkou dodržování všech hygienických opatření.

  Z ministerstva zdravotnictví ale stále přichází zamítavá reakce. 

  Kapacity péče o duševní zdraví ve zdravotnictví jsou chronicky nedostupné. Průměrně je k dispozici asi 10 psychiatrů a 7 klinických psychologů na 100tis. obyvatel, což je hluboce pod normálem západních zemí EU (např. Německo má 27 psychiatrů na 100tis. obyvatel, Finsko 24, Slovinsko 14). Dle slov MUDr. Anderse, je psychoterapie ve zdravotnictví dostupná pouze pro 4% z lidí diagnostikovaných nějakou duševní poruchou.

  Není proto divu, že se odhadem 42,000 klientů ročně obrací na služby soukromých psychoterapeutů a psychologů, kteří tímto způsobem suplují nedostatečné kapacity péče v systému veřejného pojištění a starají se o své duševní zdraví a životní pohodu.

  Veřejný ochránce práv uvádí: “Jsem toho názoru, že v současné situaci je potřeba zpřístupnit tyto služby pro klienty i v provozovnách, tedy mimo zdravotnická zařízení.”

  “Vážíme si vyjádření veřejného ochránce práv. Jsme zcela přesvědčeni, že benefity znovuotevření praxí jednoznačně převažují nad případnými riziky” uvádí Michal Walter z UPA a předseda ČAP Jiří Drahota  dodává: “ Psychoterapie je efektivním nástrojem ke zlepšení duševního zdraví. Zvýšení dostupnosti těchto služeb pro jednotlivce, páry či rodiny významně přispívá ke snižování stresu, zvyšování psychické odolnosti a tedy i lepšímu fyzickému zdraví.”

  Více informací: 

  Dominika Čechová, M.A.

  privatnipraxe@czap.cz

  602 735 215

  www.czap.cz

 • 05/01/2021 16:25 | Anonymous

  Tisková zpráva 5ledna 2021

  Na psychoterapii hrazenou pojišťovnami se čeká několik měsíců. Mimo rámec přetíženého zdravotnictví působí v České republice více než 1.200 kvalifikovaných psychoterapeutů praktikujících obvykle jako OSVČ. Tito privátní psychoterapeuti poskytnou ročně bezmála 42.000 klientům (samoplátcům) na 740.000 psychoterapeutických konzultací a spolu s dalšími tisíci soukromých psychologů se významně podílí na péči o duševní zdraví naší populace. 

  Chronicky nedostatečná dostupnost péče o duševní zdraví v rámci českého zdravotnictví,  se během pandemie dále zhoršuje. Narostl počet duševních onemocnění a podstatně se zvýšilo riziko sebevražd, depresí a úzkostných poruch. 

  Zdravotní pojišťovny vynaloží ročně na hrazenou psychoterapii asi 0,3% svých rozpočtů; v roce 2019 se jednalo asi o 948mil. Kč.

  Samoplátci do své psychoterapeutické péče investují odhadem 520mil. Kč, čímž výrazně nahrazují nedostatečné kapacity veřejných rozpočtů a až o 17% snižují náklady na zdravotní péči, kterou čerpají lidé, kteří psychoterapii nevyužívají.

  Za aktuální koronavirové situace však soukromí psychoterapeuti (jejichž právní postavení je nejasně vymezené) spolu s dopravními psychology a dalšími odborníky na duševní zdraví nemohou služby v osobním kontaktu svým klientům poskytovat, neboť jejich OSVČ provozovny jsou karanténními opatřeními uzavřeny.

  Pro řadu klientů (např. matky na mateřské dovolené, mladí dospělí žijící u rodičů, děti a další ohrožené skupiny, ale i profesionální řidiči, kteří potřebují posudek pro výkon své profese) je však distanční forma spolupráce nevhodná, nedostatečná či prakticky nerealizovatelná. 

  Unie psychologických asociací ČR a Česká asociace pro psychoterapii zaslaly dopis předsedovi vlády ČR, aby tyto odborníkypraktikující jako OSVČ urychleně doplnil na seznam výjimek, aby se mohli opětovně pracovně setkávat se svými klienty. Výjimka bude využívána pouze v nezbytných situacích, kdy klientům nepostačuje či není s nimi realizovatelná distanční forma terapeutické pomoci.

  Kontakt: Dominika Čechová, M.A., členka výboru ČAP, sekce Privátní praxe

  mob: 602 735 215 

  email: privatnipraxe@czap.cz

O asociaci

Česká asociace pro psychoterapii je společnost zodpovědných psychoterapeutů, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství i podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize.

Naše člen*k*y rozpoznáte podle odznaku (ochranné známky), kterým se mohou označovat:Kontakty

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Sídlo: Náměstí I.P. Pavlova 1785/3, Praha 2, 120 00

info@czap.cz  | Korespondenční adresa

IČ: 70860122         

Bankovní spojení: 22332233 / 2010 

Telefon: +420 774 050 413


Technické potíže s webem: technickapodpora@czap.cz

Máme už 880 členů!

Copyright © Česká asociace pro psychoterapii Ochrana osobních údajů
Powered by Wild Apricot Membership Software