Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in
  • Úvod

Co děláme

Česká asociace pro psychoterapii je společnost zodpovědných psychoterapeutů a psychoterapeutek, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství a podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize. 


VÍCE O ČAP 

Psychoterapie

Hledáte pro sebe vhodného odbornou pomoc? Zajímají vás směry v psychoterapii? Nebo dokonce uvažujete o tom sami nastoupit do výcviku a stát se psychoterapeutem nebo psychoterapeutkou? 


VÍCE

Sociální sítě

Členská sekce


Novinky z oboru, spolupráce s pojišťovnami, zápisy ze schůzí výboru a další praktické informace. 


Výhody členství

Být v ČAP znamená přispívat k ukotvení psychoterapie jako nezávislé, na vědě založené profese. S členstvím se pojí výhody jak v oblasti výkonu profese, tak v oblasti informační a advokační.

ADVOKAČNÍ AKTIVITY

Prosazujeme začlenění psychoterapie do právního systému České republiky, aby samostatný výkon profese psychoterapie byl slučitelný s normami EU (www.komorapap.cz). Prosazujeme rovné postavení kvalifikovaných psychoterapeutek a psychoterapeutů bez ohledu na to v jakém působí rezortu. 

SPOLUPRÁCE S POJIŠŤOVNAMI

Od roku 2020 jsou řádní členové ČAP akceptováni jako partneři pro zdravotní pojišťovny v programech zvyšování dostupnosti péče o duševní zdraví.

INFORMAČNÍ SERVIS

Informujeme pravidelně členskou základnu i odbornou veřejnost o dění na poli psychoterapiePodporujeme otevřenou odbornou diskusi a výměnu informací. 

VÍCE


Připojte se k nám!


Získejte členství v naší asociaci.

Podpořte rozvoj kvalifikované a dostupné psychoterapie v Česku.podmínky ČLENSTVÍ

International

Are you looking for psychotherapy in foreign language?

FIND Therapist


Členky a členové ČAP ve výcviku, kteří nabízí volnou kapacitu:

Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software