Log in


vzdělávací akce POŘÁDANÉ ČAP

Nadcházející akce

  • 04/10/2021
  • 19:30 - 21:00
  • Online
  Register

  Vše, co potřebujete vědět o našem novém webu a báli jste se zeptat! :-)

  Máte problémy s nastavením svého profilu? Nevíte, kde si stáhnout nový odznak? Napadá Vás vylepšení našeho webu?

  Tato seance bude hodně praktická! Připravte si konkrétní dotazy, budeme se snažit je odpovědět a případně pomůžeme nastavit!

  Těšíme se na setkání!

  Za ČAP Dominika Čechová


  • 06/10/2021
  • 19:00 - 21:00
  • Zoom
  Register

  Setkání ke sdílení zkušeností a k metodice mentoringu - pro aktivní mentory a účastníky mentoringu.

  Proběhne online na platformě Zoom.

  Za ČAP se na vás těší Milan Stiburek a Petr Odstrčil.

  • 08/10/2021
  • 09:00 - 15:30
  • Emauzské opatství, Praha 2
  Register

  Etické kolegium ČAP ve spolupráci s Odbornou radou ČAP připravilo setkání, která nabídnou zamyšlení a diskuzi nad otázkami etiky v psychoterapii.

  Po prvním brainstormingu se ukázalo, že témat a přednášejících, kteří mají co předat, máme opravdu hodně. Také jsme se rozhodli formát dne upravit tak, aby byl dostatek času pro diskuzi, otázky a sdílení zkušeností v menších skupinách i v plénu.

  Z těchto důvodů jsme se nakonec rozhodli rozdělit program do cyklu o dvou "dílech" a po tomto říjnovém prvním setkání připravujeme druhý Etický den II. na březen 2022.

  Také jsme se rozhodli vyjít vstříc zájemcům, kteří z různých důvodů nemohou přijet a zúčastnit se osobně a umožňujeme i přihlášení k online účasti. Pro online účastníky budeme přenášet živě přednášky a diskuzi v plénu, a bude pro ně vytvořen online prostor na Zoomu, kde budou moci případně diskutovat a sdílet zkušenosti mezi sebou. Je to poprvé, co volíme takový kombinovaný formát a doufáme, že vše proběhně úspěšně.

  Záznam ze setkání bude k dispozici všem účastníkům.

  Odborným garantem Etických dní je předseda odborné rady a člen etického panelu ČAP Petr Odstrčil.


  Program Etického dne I.:

  9:00 - 9:15      Úvod dne, Jak pečujeme v ČAPce o etiku - Petr Odstrčil
  9:15 - 9:45      Zážitek střetu s etikou  - Yvonna Lucká
  9:45 - 10:15    Diskuse ve skupinách   
   

  10:15-10:30    přestávka   

  10:30 - 11:00    Mapování každodenních dilemat v psychoterapeutické praxi  - M. Stiburek. J Šikl
  11:00 - 11:30   diskuse ve skupinách    
  11:30 - 12:00     společná diskuze

  12:00 - 13:00   pauza na oběd 

  13:00 - 13:30    Etika prezentace psychoterapeuta v mediích - Miloš Mauer
  13:30 - 14:00    diskuse ve  skupinách   
  14:00 - 14:30    Ivan Úlehla a Pavel Vítek - téme bude upřesněno :-)
  14:30 - 15:00    diskuze ve skupinách

  15:00 - 15:15   přestávka

  15:15 - 15:45   Jiří Šimek - téma bude upřesněno

  15:45 - 16:15   společná diskuze a závěr dne

  • 13/10/2021
  • 17:00 - 18:30
  • Zoom
  Register

  Po letní pauze pokračujeme v úspěšném online cyklu Sexvečery pod lampou.

  13.10. Polyamorie

  Rádi bychom vám nabídli příspěvky a diskusi na některá témata, která aktuálně řešíme s klienty na sexuologických pracovištích. V nějaké formě se s nimi setkává každý terapeut i ve své praxi.

  Cílem je sdílet zkušenosti a informace, propojit kontakty, posílit spolupráci mezi psychoterapií a sexuologií, případně dalšími spolupracujícími obory.

  Seminář proběhne na platformě Zoom.

  Témata dalších setkání :

  22.11. Sexualita lidí s MP. P. Eisner

  • 20/10/2021
  • 19:00 - 21:00
  • Zoom
  Register

  Setkání pro všechny zájemce o mentoring - pro ty, kdo chtějí pracovat jako mentoři i pro ty, kteří se chtějí zúčastnit mentoringu.

  Za ČAP se na vás těší Milan Stiburek a Petr Odstrčil


  • 22/10/2021
  • 09:00 - 13:00
  • Emauzské opatství v Praze, Vyšehradská 49/320, Praha 2
  • 16
  Register

  Dobrá praxe je pilotní projekt následného vzdělávání v psychoterapii.

  Seminář dobré praxe v psychoterapii, 5. setkání

  • oblouk psychoterapie
  • specifika jednotlivých fází (zahajování, průběh a zakončování)


  O Dobré praxi

  Jedná se o cyklus tématických diskusních seminářů, určených převážně psychoterapeutům po absolvování dlouhodobého systematického výcviku s vlastní začínající, či existující praxí. V kruhu maximálně 30 účastníků budeme mít možnost společně sdílet, formulovat a formovat stanoviska k jednotlivým psychoterapeutickým kompetencím, obecným postojům a praktickým otázkám, které se objevují v naší práci.

  V úvodu semináře vždy proběhne krátká přednáška na dané téma. Následně budou tato témata dále zpracovávaná účastníky v malých skupinkách z pohledu různých psychoterapeutických modalit.

  Základním východiskem pro společnou práci budou Klíčové kompetence evropského psychoterapeuta, které byly formulovány v Projektu Evropské psychoterapeutické asociace (EAP) v roce 2013.  Praktické informace:

  Cyklus je rozdělen do deseti setkání a celkově bude trvat tři roky.

  Jednotlivá setkání na sebe volně navazují, jde však o otevřenou skupinu, setkání je tedy možné se účastnit jednotlivě.

  Přihlášení probíhá jednotlivě, na každý ze seminářů zvlášť.


  Akce je zařezena do CŽV a je ohodnocena 4 kredity AKP a 5 kredity ČLK a hodiny jsou započitatelné do vzdělávání ČAP.


  Témata seminářů:

  • 6. seminář 
   • zkoumání různých terapeutických přístupů k jedné kazuistice se zaměřením na zacházení se vztahem a využití specifických nástrojů a intervencí
  • 7. seminář
   • krizová intervence
   • trauma a specifika práce s traumatem
  • 8. seminář
   • etika v psychoterapii, příběhy etických úskalí
   • etická, náboženská, politická a kulturní citlivost
  • 9. seminář
   • supervize, autosupervize
   • další možnosti reflexe a sebereflexe
  • 10. seminář
   • sebepéče
   • péče o roli psychoterapeuta
   • celoživotní vzdělávání v psychoterapii
   • výzkum v psychoterapii 

  Semináře vedou: PhDr. Veronika Čermáková a Mgr. Petr Odstrčil, některá témata odpřednášejí přizvaní odborníci.


  • 09/11/2021
  • 09:00 - 16:00
  • Emauzské opatství, Vyšehradská 320/49, Praha 2
  • 66
  Register

  Seminář „Psychoterapie a neurověda – resilience v dětství a dospělosti“

   

  Téma odolnosti (resilience) jedince se v posledních letech vlivem různých zevních okolností, kromě jiného i vlivem pandemie, dostává do pozornosti výzkumu, klinické psychologie i psychoterapie. Tuto vlastnost či soubor vlastností definujeme jako odolnost vzdorovat nepřízni osudu a okolnostem. V naší přednášce se na resilienci podíváme z hlediska neurovědy. Přiblížíme si biologické základy resilience v širším rámci než je pouhá teorie stresu a jeho zvládání a společně budeme hledat možná propojení s naší psychoterapeutickou praxí. Hlavními biologickými pilíři resilience jsou neuronální plasticita, společenskost („sociality“) a schopnost vytvářet smysl („meaning making“). Resilience má velmi blízko k afektivní neurovědě a ke zkoumání částí mozku zodpovědných za fungování afiliativního a prosociálního chování, rovněž se věnuje tzv. biobehaviorální synchronii v rámci vztahové vazby.

  Přesný program doplníme.

   

  Přednášející:

  MUDr. et Mgr. Kristýna Drozdová, PhD.

  Mgr. Michaela Viktorinová, M. Sc.

  MUDr. Michal Raszka, PhD.

  • 22/11/2021
  • 17:00 - 18:30
  • Zoom
  Register

  Po letní pauze pokračujeme v úspěšném online cyklu Sexvečery pod lampou.

  22.11. Sexualita lidí s MP - P. Eisner

  Rádi bychom vám nabídli příspěvky a diskusi na některá témata, která aktuálně řešíme s klienty na sexuologických pracovištích. V nějaké formě se s nimi setkává každý terapeut i ve své praxi.

  Cílem je sdílet zkušenosti a informace, propojit kontakty, posílit spolupráci mezi psychoterapií a sexuologií, případně dalšími spolupracujícími obory.

  Seminář proběhne na platformě Zoom.  • 22/11/2021
  • 18:30 - 20:30
  • Online

  Zveme Vás na pravidelné setkání se členy privátních praxí.

  Kromě referování o tom, co se v ČAP děje, bychom rádi strávili čas nad tím, jak zapojit do činnosti naší sekce více členů a jakými cestami se bude nadále ubírat.

  Program bude následovat.

  Za ČAP Dominika Čechová

  • 03/12/2021
  • 09:00 - 13:00
  • Emauzské opatství v Praze, Vyšehradská 49/320, Praha 2
  • 19
  Register

  Dobrá praxe je pilotní projekt následného vzdělávání v psychoterapii.

  Seminář dobré praxe v psychoterapii, 6. setkání

  • zkoumání různých terapeutických přístupů k jedné kazuistice se zaměřením na zacházení se vztahem a využití specifických nástrojů a intervencí

  O Dobré praxi:

  Jedná se o cyklus tématických diskusních seminářů, určených převážně psychoterapeutům po absolvování dlouhodobého systematického výcviku s vlastní začínající, či existující praxí. V kruhu maximálně 30 účastníků budeme mít možnost společně sdílet, formulovat a formovat stanoviska k jednotlivým psychoterapeutickým kompetencím, obecným postojům a praktickým otázkám, které se objevují v naší práci.

  V úvodu semináře vždy proběhne krátká přednáška na dané téma. Následně budou tato témata dále zpracovávaná účastníky v malých skupinkách z pohledu různých psychoterapeutických modalit.

  Základním východiskem pro společnou práci budou Klíčové kompetence evropského psychoterapeuta, které byly formulovány v Projektu Evropské psychoterapeutické asociace (EAP) v roce 2013.  Praktické informace:

  Cyklus je rozdělen do deseti setkání a celkově bude trvat tři roky.

  Jednotlivá setkání na sebe volně navazují, jde však o otevřenou skupinu, setkání je tedy možné se účastnit jednotlivě.

  Přihlášení probíhá jednotlivě, na každý ze seminářů zvlášť.


  Akce je zařezena do CŽV a je ohodnocena 4 kredity AKP a 5 kredity ČLK a hodiny jsou započitatelné do vzdělávání ČAP.


  Témata seminářů:

  • 6. seminář 
   • zkoumání různých terapeutických přístupů k jedné kazuistice se zaměřením na zacházení se vztahem a využití specifických nástrojů a intervencí
  • 7. seminář
   • krizová intervence
   • trauma a specifika práce s traumatem
  • 8. seminář
   • etika v psychoterapii, příběhy etických úskalí
   • etická, náboženská, politická a kulturní citlivost
  • 9. seminář
   • supervize, autosupervize
   • další možnosti reflexe a sebereflexe
  • 10. seminář
   • sebepéče
   • péče o roli psychoterapeuta
   • celoživotní vzdělávání v psychoterapii
   • výzkum v psychoterapii 

  Semináře vedou: PhDr. Veronika Čermáková a Mgr. Petr Odstrčil, některá témata odpřednášejí přizvaní odborníci.


O asociaci

Česká asociace pro psychoterapii je společnost zodpovědných psychoterapeutů, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství i podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize.

Kontakty

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Sídlo: Náměstí I.P. Pavlova 1785/3, Praha 2, 120 00

info@czap.cz  | Korespondenční adresa

IČ: 70860122         

Bankovní spojení: 22332233 / 2010 

Telefon: +420 774 050 413


Technické potíže s webem: technickapodpora@czap.cz


Copyright © Česká asociace pro psychoterapii Ochrana osobních údajů
Powered by Wild Apricot Membership Software