Log in

vzdělávací akce POŘÁDANÉ ČAP

V této sekci se zobrazují všechny vzdělávací akce (Semináře/workshopy/konference), které považujeme pro naše členy i odbornou veřejnost za přínosné. Pokud máte zájem o zveřejnění vaší akce, podrobnosti najdete v tomto dokumentu.

Nadcházející akce

  • 07/10/2022
  • 09:00 - 14:30
  • Praha, Portál - Klapkova 1867/2, Praha 8
  • 0
  Join waitlist

  Ve spolupráci s nakladatelstvím Portál jsme pro vás připravili workshop tvůrčího psaní - prezenčí formou v Praze. Určen pro všechny kteří píší nebo chtějí začít psát články na svůj blog, přospívat do médií nebo uvažují o napsání knihy.

  Program:

  1.  Jak a proč psát texty na svůj web a sociální sítě?           

  Základní průvodce po online světě krátkých textů; specifika čtenářů a jak jednotlivé prostory (blogy, profesní weby, Facebook, instagram, apod.) ovlivňují formu textu; proč se vyplatí být srozumitelný?

  2.Čtivá kazuistika je poklad                                

  Co dělat, když máte napsat článek;  výhody a úskalí tvorby delšího textu; jak vytvořit čtivou kazuistiku; příklady dobré „literární" praxe    

  PAUZA NA OBĚD

  3. Cesta od nápadu ke knize

  Jak připravit podklady pro knihu, jednotlivá zastavení na cestě od rukopisu k autogramiádě, psychologie jako téma pro mnoho čtenářů
  • 18/10/2022
  • 18:00 - 19:30
  • Zoom
  • 17
  Register

  PSYCHODIAGNOSTICKÉ METODY PRO MAPOVÁNÍ RODINNÝCH VZTAHŮ

  Další ze série seminářů, které připravuje v rámci ČAP pracovní skupina klinické psychologie.

  Seminář je určen nejen klinickým psychologům.

  Seminář vede Mgr. Jan Kulhánek, psychoterapeut, klinický psycholog

  Forma semináře:  Úvodní seznámení s metodami, příklady z praxe, diskuse se sdílením vlastních zkušeností účastníků semináře, aktivní účast velmi vítána.

   

  ANOTACE

  Rodina je živý organismus se složitou vztahovou sítí. Pro psychoterapeuta či diagnostika není snadné se v rodinných vztazích zorientovat a alespoň trochu jim porozumět a to zejména v situaci, kdy rodina vypadá a žije jinak, než jak má terapeut či psycholog z vlastní zkušenosti zažito.

  Psychotesty, zaměřené na mapování rodinných vztahů, nepřinesou „objektivní pohled“ na rodinu, ale pomohou nám prozkoumat, jak svou rodinu vnímá náš klient nebo všichni její členové.

  Na semináři se seznámíme s některými testovými metodami, jejich užití v praxi. Také jak výsledky testů začlenit do práce s dítětem či do psychologického vyšetření.

   

  TERMÍN

  Úterý 18. října 2022 18.00 – 19.30

  • 28/11/2022
  • 17:00 - 20:00
  • Zoom
  Register

  Vážené členky, vážení členové,

  zveme Vás srdečně na letošní Valnou hromadu všech členů ČAP.

  Valná hromada se bude konat online, protože se domníváme, že se tato forma osvědčila a umožnila účast i členům ze vzdálenějších koutů republiky.

  Nástin programu:

  - shrnutí činnosti Výboru, OR ČAP,  a pracovních skupin

  - přehled hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2023

  - hlasování o důležitých otázkách

  - Volby do OR  • 02/12/2022
  • 09:00 - 13:00
  • Praha, nejspíš Emauzské opatství
  • 15
  Register

  Dobrá praxe je pilotní projekt následného vzdělávání v psychoterapii.

  Seminář dobré praxe v psychoterapii, 7. setkání

  • 7. seminář
   • krizová intervence
   • trauma a specifika práce s traumatem

  O Dobré praxi:

  Jedná se o cyklus tématických diskusních seminářů, určených převážně psychoterapeutům po absolvování dlouhodobého systematického výcviku s vlastní začínající, či existující praxí. V kruhu maximálně 30 účastníků budeme mít možnost společně sdílet, formulovat a formovat stanoviska k jednotlivým psychoterapeutickým kompetencím, obecným postojům a praktickým otázkám, které se objevují v naší práci.

  V úvodu semináře vždy proběhne krátká přednáška na dané téma. Následně budou tato témata dále zpracovávaná účastníky v malých skupinkách z pohledu různých psychoterapeutických modalit.

  Základním východiskem pro společnou práci budou Klíčové kompetence evropského psychoterapeuta, které byly formulovány v Projektu Evropské psychoterapeutické asociace (EAP) v roce 2013.  Praktické informace:

  Cyklus je rozdělen do deseti setkání a celkově bude trvat tři roky.

  Jednotlivá setkání na sebe volně navazují, jde však o otevřenou skupinu, setkání je tedy možné se účastnit jednotlivě.

  Přihlášení probíhá jednotlivě, na každý ze seminářů zvlášť.


  Akce je zařezena do CŽV a je ohodnocena 4 kredity AKP a 5 kredity ČLK a hodiny jsou započitatelné do vzdělávání ČAP.


  Témata seminářů:

  • 7. seminář
   • krizová intervence
   • trauma a specifika práce s traumatem
  • 8. seminář
   • etika v psychoterapii, příběhy etických úskalí
   • etická, náboženská, politická a kulturní citlivost
  • 9. seminář
   • supervize, autosupervize
   • další možnosti reflexe a sebereflexe
  • 10. seminář
   • sebepéče
   • péče o roli psychoterapeuta
   • celoživotní vzdělávání v psychoterapii
   • výzkum v psychoterapii 

  Semináře vedou: PhDr. Veronika Čermáková a Mgr. Petr Odstrčil, některá témata odpřednášejí přizvaní odborníci.


Proběhlé akce

22/09/2022 Deepsy - Práce s dotazníky
21/09/2022 Identita v kontextu genderu, sexuality a mezilidských vztahů
19/09/2022 Setkání členů ČAP - zákon o psychoterapii
16/09/2022 Dobrá praxe VI.
16/06/2022 Jak efektivně využívat Deepsy při práci s klienty? (2. termín)
09/06/2022 Jak efektivně využívat Deepsy při práci s klienty? (1. termín)
07/06/2022 Psychoterapie u dětí - Diskuzní podvečer klinických psychologů
18/05/2022 5. KPZ pro psychoterapeuty za časů války - psychiatrické minimum
11/05/2022 Psychoterapeutický podvečer - ztráty v kontextu rodičovství
10/05/2022 Psychologická diagnostika dospělých a její využití v psychoterapeutické praxi
26/04/2022 CAP pripitek
20/04/2022 Psychoterapeutický podvečer - úmrtí klienta v psychoterapeutické praxi
12/04/2022 4. KPZ pro psychoterapeuty za časů války - s týmem Gaudia
06/04/2022 Psychoterapeutický podvečer - Odvrácená strana Pornografie
22/03/2022 Zapojení rodiny při práci s dětmi a dospívajícími - Diskuzní podvečer klinických psychologů
17/03/2022 3. KPZ pro psychoterapeuty za časů války - s Yvonnou Luckou
16/03/2022 Psychoterapeutický podvečer - Perinatální duševní zdraví
10/03/2022 KPZ pro psychoterapeuty za časů války - s Věrou Roubalovou
08/03/2022 KPZ pro psychoterapeuty za časů války - s Danielou Vodáčkovou
05/03/2022 Válka v našich pracovnách - setkání terapeutů, sdílení zkušeností a hledání možností pomoci
02/03/2022 Psychoterapeutický podvečer - specifika práce s vietnamskou menšinou
24/02/2022 Sdílení zkušeností s DeePsy II.
23/02/2022 Psychoterapeutický podvečer - Křehká mateřská psychika
16/02/2022 Sdílení zkušeností s DeePsy I.
02/12/2021 Spánek a poruchy spánku v psychoterapeutické praxi klinického psychologa
30/11/2021 Valná hromada
30/11/2021 Setkání Institutů
25/11/2021 Seminář pro zájemce o ECP
22/11/2021 Sexvečery pod lampou VI.
09/11/2021 Psychoterapie a neurověda – resilience v dětství a dospělosti
22/10/2021 Dobrá praxe V.
20/10/2021 Setkání pro zájemce o mentoring
13/10/2021 Sexvečery pod lampou V.
08/10/2021 Etický den s ČAP I.
06/10/2021 Setkání k mentoringu
04/10/2021 Technická podpora
15/09/2021 Sexvečery pod lampou IV.
18/06/2021 ČAP: Dobrá praxe IV
09/06/2021 ČAP: Sexvečery pod lampou III.
07/06/2021 ČAP: Co je nového v sekci Privátní praxe ČAP?
13/05/2021 ČAP: Setkání se členy ČAP - květen
12/05/2021 ČAP: Sexvečery pod lampou II.
14/04/2021 ČAP: Sexvečery pod lampou I.

O asociaci

Česká asociace pro psychoterapii je společnost zodpovědných psychoterapeutů, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství i podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize.

Naše člen*k*y rozpoznáte podle odznaku (ochranné známky), kterým se mohou označovat:Kontakt na ČAP

HLEDÁTE terapii? klikněte zde. 


Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Sídlo: Náměstí I.P. Pavlova 1785/3, Praha 2, 120 00

info@czap.cz  | Korespondenční adresa

IČ: 70860122        

Bankovní spojení: 22332233 / 2010 

Telefon: +420 774 050 413


Technické potíže s webem: technickapodpora@czap.cz

Máme už 1122 členů!

© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software