V ČAP nás je 1341!
Log in

vzdělávací akce POŘÁDANÉ ČAP

V této sekci se zobrazují všechny vzdělávací akce (Semináře/workshopy/konference), které považujeme pro naše členy i odbornou veřejnost za přínosné. Pokud máte zájem o zveřejnění vaší akce, podrobnosti najdete v tomto dokumentu.

Nadcházející akce

  • 02/06/2023
  • 09:00 - 13:00
  • Praha, Emauzské opatství, předsálí refektáře
  • 15
  Register

  Dobrá praxe je pilotní projekt následného vzdělávání v psychoterapii.

  Seminář dobré praxe v psychoterapii, 8. setkání

  Etika v psychoterapii:

   - Etický kodex jako pomocník psychoterapeuta i klienta

   - Jak rozpoznat, že jde o etické dilema?

   - Příběhy etických úskalí

   - Etická, náboženská, politická a kulturní vnímavost a citlivost


  O Dobré praxi:

  Jedná se o cyklus tématických diskusních seminářů, určených převážně psychoterapeutům po absolvování dlouhodobého systematického výcviku s vlastní začínající, či existující praxí. V kruhu maximálně 30 účastníků budeme mít možnost společně sdílet, formulovat a formovat stanoviska k jednotlivým psychoterapeutickým kompetencím, obecným postojům a praktickým otázkám, které se objevují v naší práci.

  V úvodu semináře vždy proběhne krátká přednáška na dané téma. Následně budou tato témata dále zpracovávaná účastníky v malých skupinkách z pohledu různých psychoterapeutických modalit.

  Základním východiskem pro společnou práci budou Klíčové kompetence evropského psychoterapeuta, které byly formulovány v Projektu Evropské psychoterapeutické asociace (EAP) v roce 2013.  Praktické informace:

  Cyklus je rozdělen do deseti setkání a celkově bude trvat tři roky.

  Jednotlivá setkání na sebe volně navazují, jde však o otevřenou skupinu, setkání je tedy možné se účastnit jednotlivě.

  Přihlášení probíhá jednotlivě, na každý ze seminářů zvlášť.

  • 9. seminář
   • supervize, autosupervize
   • další možnosti reflexe a sebereflexe
  • 10. seminář
   • sebepéče
   • péče o roli psychoterapeuta
   • celoživotní vzdělávání v psychoterapii
   • výzkum v psychoterapii 

  Semináře vedou: PhDr. Veronika Čermáková a Mgr. Petr Odstrčil, některá témata odpřednášejí přizvaní odborníci.


  • 06/06/2023
  • 19:00 - 20:30
  • Zoom
  • 0

  Trauma ztráty dítěte z klinicko- terapeutického hlediska

  Seminář připravila pracovní skupina ČAP pro klinickou psychologii. Je určen nejen klinickým psychologům a psychologům ve zdravotnictví.

  Anotace a přednášející:

  Mgr. Darina Fialová – klinická psycholožka, Gestalt terapeutka a supervizorka, v rámci spolupráce s perinatálním hospicem nabízí setkání rodičů po ztrátě, možnost zážitkové práce se zkušeností, sdílením, prostorem pro vnitřní kontakt se smutkem a nadějí. V průběhu semináře práce s traumatem ztráty nabídne vhled do problematiky ztráty dítěte-vlivem nemoci nebo tragické události, při perinatální a postnatální ztrátě. Z klinického i terapeutického hlediska se podíváme na různé úrovně práce s procesem u klientek i celých rodin, budeme se zaměřovat na vhodné intervence a terapeutický přístup v poli citové bolesti. V závěrečné fázi semináře bude prostor pro dotazy účastníků.
  • 08/06/2023
  • 09:00 - 10:00
  • Zoom
  Register

  Současná turbulentní situace přináší řadu potenciálních změn a novinek, které nás mohou znejišťovat.

  Máte dotaz, nerozumíte něčemu? Nebo vás jenom zajímá co nového v ČAP, čím se právě zabývá Výbor a čím Odborná rada?

  Přijďte na setkání se členy, kde vás budeme informovat o vývoji na poli politickém, legislativním, odborném i jiném.

  8.6. od 9 hodin s Františkem Matuškou a Pavlem Vítkem


  • 26/06/2023
  • 10:00 - 11:30
  • online - Zoom
  Register

  Milé členky, milí členové,

  Zveme vás k dalšímu setkávání a práci ve skupině pro sociální služby.

   Zváni jsou všichni kdo mají zkušenosti se sociálními službami a psychoterapií, nemusí jít výhradně o členy ČAP.

  Naše vize je pravidelné a funkční setkávání skupiny v pracovní atmosféře jednou za měsíc cca na 1,5 hodiny.

  Cílem skupiny bude zmapování psychoterapie v sociálních službách - počty psychoterapeutů, rozsah agendy, kontakty na MPSV, potřeby psychoterapeutů.


  Těšíme se na všechny.


  Po přihlášení se na tuto událost Vám přijde odkaz na setkání.

  Těšíme se na viděnou,

  za ČAP Anna Stanislavová

  • 04/09/2023
  • 10:00 - 11:30
  • Zoom
  Register

  Zdravím srdečně, vážení a milí.

  Přicházím s nabídkou setkání pracovní skupiny pro Krizovou intervenci a trauma práci (KITP). Jde o první setkání vůbec, kde bychom rádi zjistili, kolik lidí v ČAPce se tématy krizové intervence a traumatu ve své práci zabývá? Zda by o setkání tohoto druhu byl zájem? V čem by nám scházení mohlo být k užitku?

  Vítáme především lidi

  - kteří jsou, ať už ze své předchozí profese/ zaměřením terapeutickým směrem KI, trauma práce ložení

  - v zásadě denně mají i tento typ klientely

  - prošli vzděláváním ke KI nebo trauma práci

  Při prvním setkání v menších skupinách bychom si mohli položit otázky

  - kde vidíme výhody a nevýhody propojení tématu KI a traumatu do jedné skupiny

  - úvahy o četnosti setkávání + nápady k obsahu - v čem by nám mohlo setkávání byt k užitku?

  A také se seznámit - kdo z nás pracuje v soukromém sektoru, kdo v institucích, kdo témata přednáší, kdo pracuje s jakou klientelou. Do jakých dalších platforem v tomto tématu ev také patříme.

  Záměrem těchto setkání by bylo 

  - vzájemně o sobě vědět

  - sdílet dobrou praxi - např. vychytávky z vlastního vzdělávání - prohlubovat řemeslo i se inspirovat pro své další vzdělávání, sdílet tipy na užitečné knihy, články, weby k tématu, téma návaznosti spolupracujících institucí, příp.spolupráce platforem v tomto tématu. Specifika některých příběhů, které doprovázíme. Možnost donajít jednoduchá sdělení o věcech složitých - co naši klienti potřebují předevšm, co ke své práci potřebuje my.

  - mít možnost vyjádřit společné stanovisko k tématům, které jsou pro nás specifické

  - položit si otázku, zda bychom chtěli vytvářet možnost sdílet naše zkušenosti, znalosti s ostatními terapeuty z ČAPky

  - vytvořit ČAP adresář pro KI a trauma práci

  - být snadno svolatelní, pokud by se děli události mimořádné, obdobné covidu /válce na ukrajině/tornádu a bylo zapotřebí zajistit např kontakty na lidi z oblasti KI a trauma práce. 

  Pi úvaze dobrovolnosti všech zúčastněných, kdo by do čeho/ v jaké době/ ve kterém tématu/v jaké míře šel. 

  Tedy především jde o to, aby vůbec byla možnost se v těchto dobách svolat a kupříkladu každý si nezjišťoval podobné informace sám pro sebe sólo, jak tomu např na při příchodu lidí z UA bylo.

  Všem přeji klidné dny!

  A s těmi, co se přidají se těším na zoom/viděnou

  Kristýna Farkašová


  • 22/09/2023
  • 09:00 - 13:00
  • Praha, Emauzské opatství, předsálí refektáře
  • 21
  Register

  Dobrá praxe je pilotní projekt následného vzdělávání v psychoterapii.

  Seminář dobré praxe v psychoterapii, 8. setkání

  Supervize v psychoterapii:

   - Různé formy supervize a autosupervize

   - Jak supervizi dobře využívat?

    - Další možnosti reflexe a sebereflexe v psychoterapii


  O Dobré praxi:

  Jedná se o cyklus tématických diskusních seminářů, určených převážně psychoterapeutům po absolvování dlouhodobého systematického výcviku s vlastní začínající, či existující praxí. V kruhu maximálně 30 účastníků budeme mít možnost společně sdílet, formulovat a formovat stanoviska k jednotlivým psychoterapeutickým kompetencím, obecným postojům a praktickým otázkám, které se objevují v naší práci.

  V úvodu semináře vždy proběhne krátká přednáška na dané téma. Následně budou tato témata dále zpracovávaná účastníky v malých skupinkách z pohledu různých psychoterapeutických modalit.

  Základním východiskem pro společnou práci budou Klíčové kompetence evropského psychoterapeuta, které byly formulovány v Projektu Evropské psychoterapeutické asociace (EAP) v roce 2013.  Praktické informace:

  Cyklus je rozdělen do deseti setkání a celkově bude trvat tři roky.

  Jednotlivá setkání na sebe volně navazují, jde však o otevřenou skupinu, setkání je tedy možné se účastnit jednotlivě.

  Přihlášení probíhá jednotlivě, na každý ze seminářů zvlášť.

  • 10. seminář
   • sebepéče
   • péče o roli psychoterapeuta
   • celoživotní vzdělávání v psychoterapii
   • výzkum v psychoterapii 

  Semináře vedou: PhDr. Veronika Čermáková a Mgr. Petr Odstrčil, některá témata odpřednášejí přizvaní odborníci.


  • 01/12/2023
  • 09:00 - 13:00
  • Praha, Emauzské opatství, předsálí refektáře
  • 20
  Register

  Dobrá praxe je pilotní projekt následného vzdělávání v psychoterapii.

  Seminář dobré praxe v psychoterapii, 10. setkání

  Role psychoterapeuta:

  Péče o roli psychoterapeuta

  Sebepéče psychoterapeuta

  Celoživotní vzdělávání v psychoterapii

   Výzkum v psychoterapii


  O Dobré praxi:

  Jedná se o cyklus tématických diskusních seminářů, určených převážně psychoterapeutům po absolvování dlouhodobého systematického výcviku s vlastní začínající, či existující praxí. V kruhu maximálně 30 účastníků budeme mít možnost společně sdílet, formulovat a formovat stanoviska k jednotlivým psychoterapeutickým kompetencím, obecným postojům a praktickým otázkám, které se objevují v naší práci.

  V úvodu semináře vždy proběhne krátká přednáška na dané téma. Následně budou tato témata dále zpracovávaná účastníky v malých skupinkách z pohledu různých psychoterapeutických modalit.

  Základním východiskem pro společnou práci budou Klíčové kompetence evropského psychoterapeuta, které byly formulovány v Projektu Evropské psychoterapeutické asociace (EAP) v roce 2013.  Praktické informace:

  Cyklus je rozdělen do deseti setkání a celkově bude trvat tři roky.

  Jednotlivá setkání na sebe volně navazují, jde však o otevřenou skupinu, setkání je tedy možné se účastnit jednotlivě.

  Přihlášení probíhá jednotlivě, na každý ze seminářů zvlášť.

  Semináře vedou: PhDr. Veronika Čermáková a Mgr. Petr Odstrčil, některá témata odpřednášejí přizvaní odborníci.


Proběhlé akce

12/05/2023 Setkání pro členy
20/04/2023 Druhé setkání PS pro sociální služby
11/04/2023 Mentoring - seminář pro zájemce o účast v programu, mentorované i mentory
04/04/2023 Setkání členů ČAP - zákon a živnost
06/03/2023 První setkání PS pro sociální služby
26/01/2023 Deepsy - Práce s dotazníky
19/01/2023 Setkání pracovní skupiny pro online terapii
13/01/2023 Dobrá praxe VII.
11/01/2023 Představení návrhu zákona o psychologických a psychoterapeutických službách
08/12/2022 Role psychoterapeuta při práci s konfliktními rodinnými vztahy a vydávání zpráv pro potřeby dalších institucí z pohledu etiky – diskusní seminář
08/12/2022 Minikurz tvůrčího psaní pro psychoterapeuty
28/11/2022 Valná hromada ČAP - online
24/11/2022 Setkání pracovní skupiny pro online terapii
21/11/2022 Drogová problematika v terapii
15/11/2022 ADHD v dospělosti
02/11/2022 Setkání mentorů
26/10/2022 Obecní kašna: Párová terapie v psychodynamickém kontextu
18/10/2022 Psychodiagnostické metody pro mapování rodinných vztahů
10/10/2022 Otevřené setkání terapeutů Plzeňska
07/10/2022 Minikurz tvůrčího psaní pro psychoterapeuty
22/09/2022 Deepsy - Práce s dotazníky
21/09/2022 Identita v kontextu genderu, sexuality a mezilidských vztahů
19/09/2022 Setkání členů ČAP - zákon o psychoterapii
16/09/2022 Dobrá praxe VI.
16/06/2022 Jak efektivně využívat Deepsy při práci s klienty? (2. termín)
09/06/2022 Jak efektivně využívat Deepsy při práci s klienty? (1. termín)
07/06/2022 Psychoterapie u dětí - Diskuzní podvečer klinických psychologů
18/05/2022 5. KPZ pro psychoterapeuty za časů války - psychiatrické minimum
11/05/2022 Psychoterapeutický podvečer - ztráty v kontextu rodičovství
10/05/2022 Psychologická diagnostika dospělých a její využití v psychoterapeutické praxi
26/04/2022 CAP pripitek
20/04/2022 Psychoterapeutický podvečer - úmrtí klienta v psychoterapeutické praxi
12/04/2022 4. KPZ pro psychoterapeuty za časů války - s týmem Gaudia
06/04/2022 Psychoterapeutický podvečer - Odvrácená strana Pornografie
22/03/2022 Zapojení rodiny při práci s dětmi a dospívajícími - Diskuzní podvečer klinických psychologů
17/03/2022 3. KPZ pro psychoterapeuty za časů války - s Yvonnou Luckou
16/03/2022 Psychoterapeutický podvečer - Perinatální duševní zdraví
10/03/2022 KPZ pro psychoterapeuty za časů války - s Věrou Roubalovou
08/03/2022 KPZ pro psychoterapeuty za časů války - s Danielou Vodáčkovou
05/03/2022 Válka v našich pracovnách - setkání terapeutů, sdílení zkušeností a hledání možností pomoci
02/03/2022 Psychoterapeutický podvečer - specifika práce s vietnamskou menšinou
24/02/2022 Sdílení zkušeností s DeePsy II.
23/02/2022 Psychoterapeutický podvečer - Křehká mateřská psychika
16/02/2022 Sdílení zkušeností s DeePsy I.
02/12/2021 Spánek a poruchy spánku v psychoterapeutické praxi klinického psychologa
30/11/2021 Valná hromada
30/11/2021 Setkání Institutů
25/11/2021 Seminář pro zájemce o ECP
22/11/2021 Sexvečery pod lampou VI.
09/11/2021 Psychoterapie a neurověda – resilience v dětství a dospělosti
22/10/2021 Dobrá praxe V.
20/10/2021 Setkání pro zájemce o mentoring
13/10/2021 Sexvečery pod lampou V.
08/10/2021 Etický den s ČAP I.
06/10/2021 Setkání k mentoringu
04/10/2021 Technická podpora
15/09/2021 Sexvečery pod lampou IV.
18/06/2021 ČAP: Dobrá praxe IV
09/06/2021 ČAP: Sexvečery pod lampou III.
07/06/2021 ČAP: Co je nového v sekci Privátní praxe ČAP?
13/05/2021 ČAP: Setkání se členy ČAP - květen
12/05/2021 ČAP: Sexvečery pod lampou II.
14/04/2021 ČAP: Sexvečery pod lampou I.

Partnerské organizace:

  

      

     


Kontakt:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3,

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Bankovní spojení: 22332233 / 2010 

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

O asociaci:

Česká asociace pro psychoterapii je společnost zodpovědných psychoterapeutek a psychoterapeutů, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství i podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize.

Ochranná známka:

Naše člen*k*y rozpoznáte podle odznaku (ochranné známky), kterým se mohou označovat:


Důležité odkazy:

HLEDÁTE TERAPII?

© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software