Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in

vzdělávací akce

V této sekci se zobrazují všechny vzdělávací akce (Semináře/workshopy/konference), které považujeme pro naše členy i odbornou veřejnost za přínosné. Pokud máte zájem o zveřejnění vaší akce, podrobnosti najdete v tomto dokumentu.

Nadcházející akce

  • 12/01/2024
  • 09:00
  • 07/06/2024
  • 16:15
  • Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s. r. o., Hekrova 805, Praha 4 .

  Vážení kolegové,


  ráda bych Vám nabídla možnost supervizních setkávání v otevřené skupině v Praze 4.

  Skupiny se budou konat 1x měsíčně v pátek od 9:00 do 16:15 a jsou akreditované AKP ČR (8 výukových hodin , 4 kreditní body pro CŽV). Také je možné započítat je do výcvikových supervizí SUR.

  Skupina je otevřená, kontinuální účast není povinná.

  Místo konání: Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s. r. o., Hekrova 805, Praha 4 .

  Kapacita: 10 osob.

  Data: 12. ledna, 9. února, 8. března, 5. dubna, 3. května, 7. června 2024.

  Cena: 2300,- /den.

  Pokud by měl někdo zájem i jen o jedno setkání, kontaktujte mě prosím na eml:  mar.kukolova@gmail.com

  S přáním příjemných dní,

  Martina Kukolová

  • 07/03/2024
  • 09:00 - 10:00
  • Zoom
  Register

  Milé členky, milí členové,

  srdečně vás zveme na diskuzní online setkání se členy výboru a odborné rady.

  Bude prostor na vaše otázky k jakékoliv oblasti činnosti ČAP i k vývoji situace se Zákonem o psychologických a psychoterapeutických službách.

  Je možné, že ne všechny vaše otázky týkající se zákona se budeme schopni ihned zodpovědět, ale všechny otázky a případné podněty sesbíráme a budeme se jim dále věnovat. 

  Za ČAP se těší

  Ondřej Pečený


  • 13/03/2024
  • Psychosomatická klinika s.r.o. Patočkova 3/712, Praha 6

  Během pěti tříhodinových bloků bude účastníkům ve stručnosti představen model KBT a účastníci budou často sebezážitkovým způsobem seznámeni s hlavními metodami KBT, které se využívají v terapii lidí s různými úzkostnými a úzkostně depresivními problémy. Jedná se o monitoring úzkostných stavů ve čtyřech modalitách (myšlenky, emoce, tělesné reakce, pozorovatelné chování), analýzu vyhýbavého chování, metody jako kognitivní restrukturalizace, expozice (interoceptivní, in vivo), zklidňující dýchání do břicha, terapeutické dopisy, reskripce v imaginaci, nácvik sdělování kritiky. Během kurzu bude také představen koncept “Terapie přijetí a odhodlání” (III. vlna KBT) a účastníci si budou moci na sobě vyzkoušet nácvik odstupu od neužitečných kognic a přijímání emocí. Účastníci kurzu obdrží informační materiály k jednotlivým metodám.

  Lektor: Mgr. Roman Pešek (www.kbt-pesek.cz)

  Kurz je určen pro lékaře, psychology, zdravotní sestry, sociální pracovníky, studenty psychologie, psychoterapie, sociální práce a další, pro které budou získané znalosti a dovednosti užitečné pro jejich profesní i osobní život.

  Termíny na rok 2024:

  Středa 13/3: 9,00 – 12,15

  Středa 27/3: 9,00 – 12,15

  Středa 10/4: 9,00 – 12,15

  Středa 24/4: 9,00 – 12,15

  Středa 8/5: 9,00 – 12,15

  Maximální počet účastníků pro osobní (face to face) účast ve skupině je 13. Rovněž je možná počtem neomezená účast v online režimu, v rámci kterého se účastníci kurzu připojí pomocí ZOOM, vidí na monitoru prezentaci, účastníky, kteří jsou fyzicky přítomni na skupině a další účastníky připojené online.

  Cena kurzu: 5000 Kč za všech 5, na sebe systematicky navazujících bloků, se zadávanými domácími cvičeními pro účastníky kurzu (cena je stejná pro osobní i online účast).

  PřihlášeníZarezervujte si místo v kurzu přes systém Reservio. Můžete tak rovnou uhradit kurzovné. Fakturu Vám obratem vystavíme a na email zašleme hromadné informace pro účastníky!

  Přihlásit se můžete také přes email: klinika@psychosomatika.cz

  Místo: Psychosomatická klinika s.r.o. Patočkova 3/712, Praha 6 (tram č. 25, zastávka Hládkov)


  • 20/03/2024
  • Brno

  Naučíme se používat osvědčený systém práce ve školním poradenství.  Ukážeme si, jak vytvářet poradenskou strategii: jak se orientovat v systému školy, jak identifikovat oblasti, kde je potřeba pracovat na změně a přizvat ke spolupráci ty, kteří mají na změnu vliv. Osvojíme si postupy, které dovolí reflektovat podstatu vztahu mezi učitelem a žákem, porozumět přesvědčením učitele a oslovovat jeho emoce, což je nezbytné pro proměnu jeho přístupu k žákům.  Získáte metodiku pro práci s problémovým chováním žáků, která zahrnuje rozhovorové schéma pro diagnostiku a nástroje pro nastavování smysluplných intervencí na úrovni práce s jednotlivcem i s třídním kolektivem.  Všechny metody si vyzkoušíte na vlastní kůži a budete je moci ihned využít při práci se třídami, učiteli, žáky a rodiči.

  Akreditace bez akreditace

  Délka: 48 hodin

  Termín: 20.-21.3.+8.-9.4.+6.-7.5.2024 v Brně

  Cena: 10 800 Kč bez DPH

  Lektorky: Mgr. Kristýna Baumová, Mgr. Simona Hybšová

  Přihlášky: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/ctyricetiosmihodinove-vycviky/adlerovsky-pristup-ve-skolnim-poradenstvi/


  • 21/03/2024
  • 18:00 - 20:00
  • Zoom
  Register

  Milé členky, milí členové,

  poslední roky jsme zažili už několik krizových situací - pandemii, vypuknutí války na Ukrajině, tragickou událost na FF UK. 

  Snažíme se z nich poučit, hledat jak můžeme být nápomocní kolegům i poškozeným, jak nepřekážet a jak co nejlépe komunikovat v rámci psychoterapeutické obce i mimo ni.

  Rádi bychom společně diskutovali o tom, jaké již máme z těchto situací zkušenosti, a zda by bylo možné je využít a trochu zobecnit - s tím, že výsledkem by mohlo být vytvoření krizového plánu, který schováme (doufejme na dlouho) do šuplíku, a vytáhneme, až bude opět potřeba.

  Přijďte, každý názor, zkušenost i jen posluchač je cenný.

  Za ČAP

  Ondřej Pečený

  • 26/03/2024
  • 10:00 - 12:00
  • Praha
  Register

  Co vše předchází tomu, než se klient zasažený mimořádnou událostí ocitne v pracovně psychoterapeuta?


  Vážení a milí kolegové,

  zveme Vás srdečně na setkání s těmi, kteří v rámci své profese psychologa v bezpečnostních sborech a MV, koordinují, promýšlejí a poskytují podporu lidem zasaženým hromadným neštěstím.

  Kolegové z Integrovaného záchranného systému - PhDr. Simona Hoskovcová (P ČR), Mgr. Martina Wolf Čapková (HZS ČR) a PhDr. Štěpán Vymětal (MV), nás provedou zavedenou praxí, předpisy, postupy a zkušenostmi při hromadných neštěstích – také v souvislosti se střelbou na Filozofické fakultě. Budou také k dispozici pro Vaše otázky a myšlenky.

  Česká asociace pro psychoterapii si hledá své smysluplné místo v síti služeb, které jsou v takových situacích k dispozici. Vzniká pracovní skupina, která začíná soustřeďovat psychoterapeuty se zájmem a zkušenostmi v krizových intervencích a trauma terapii. Neobejdeme se však bez toho, abychom věděli, co vlastně předchází tomu, než klient vstoupí do naší pracovny. Potřebujeme více vést dialog s ISZ a postavit se na místo, kde jsme k užitku. 

  Za ČAP

  Jirka Drahota, předseda 

  Ondřej Pečený a Kristýna Farkašová - vedoucí pracovní skupiny  

  • 26/03/2024
  • 18:00 - 19:30
  • ZOOM
  Register

  Vážení kolegové, zkušení i začínající mentoři, zveme vás na další společné setkání.

  Bude prostor pro sdílení zkušeností, otázky a podněty. Z minulého setkání vyplynulo téma vzdělávání a podpory mentorů, chtěli bychom o tom mluvit a zjistit jaké jsou vaše potřeby.

  Rádi bychom se společně připravili i na setkání, kterého by se zúčastnili mentorovaní, aby i oni mohli mluvit o svých zkušenostech a potřebách a poskytli nám na mentoring zpětnou vazbu.

  Informace o mentoringu: https://czap.cz/Mentoring-detaily

  Setkání moderuje Milan Stiburek a Petr Odstrčil  • 01/04/2024
  • Online

  Ondřej Matějka na jaře 2024 otevírá dlouhodobou (nejméně dvouletou) polouzavřenou online supervizní skupinu. Jejím cílem je umožnit sdílení a vzájemné obohacování v supervizním procesu v co nejrůznorodějším kolegiálním společenství. Zváni jsou psychoterapeutky a psychoterapeuti nacházející se v jakékoli fázi svého profesního vývoje, s jakýmkoli výcvikovým základem, ze všech koutů českých zemí. Budeme se potkávat v počtu 6-8 členů jedenkrát měsíčně vždy ve čtvrtek v čase 18-21 na tři supervizní hodiny oddělené krátkými přestávkami (na platformě Teams). Cena za jedno setkání je 1300,- Kč. Tato online setkání budou doplněna a rozšířena alespoň jednou ročně celodenním prezenčním setkáním. Předpokladem zařazení do skupiny je závazek účasti na nejméně šest měsíců.

  Zájemci se mohou obracet na email ondrej.matejka.psychoterapie@gmail.com

  PhDr. Ondřej Matějka, Ph.D. – řádný člen ČAP, tréninkový terapeut a lektor v Českém institutu biosyntézy, kandidát ve skupinové sekci České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii, kandidát v Českém institutu pro supervizi.

  • 02/04/2024
  • Brno

  Provedeme vás cestou podpory, tak abyste si techniky a metody dodávání odvahy zažili na sobě a poznali na vlastní kůži, jaký benefit přinášejí. Naučíme se, jak podpořit pocit sounáležitosti a spolupráci s ostatními, jak klientům pomoci překonávat vlastní limity, objevovat vnitřní zdroje a motivovat je k aktivnímu řešení problémů. Projdeme společně fáze procesu dodávání odvahy, osvojíme si techniku kladení otázek, podpůrných komentářů a způsobu konfrontace, která vede k náhledu a změně namísto odporu a nespolupráci.

  Akreditace MPSV

  Délka: 48 hodin

  Termín: 2.-5.4.+29.-30.4.2024 v Brně

  Cena: 10 800 Kč bez DPH

  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

  Přihlášky: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/ctyricetiosmihodinove-vycviky/encouragement-vycvik-v-dodavani-odvahy/


  • 04/04/2024
  • 09:00 - 10:00
  • Zoom
  Register

  Milé členky, milí členové,

  srdečně vás zveme na diskuzní online setkání se členy výboru a odborné rady.

  Bude prostor na vaše otázky k jakékoliv oblasti činnosti ČAP i k vývoji situace se Zákonem o psychologických a psychoterapeutických službách.

  Je možné, že ne všechny vaše otázky týkající se zákona se budeme schopni ihned zodpovědět, ale všechny otázky a případné podněty sesbíráme a budeme se jim dále věnovat. 

  Za ČAP se těší

  František Matuška a Jan Hesoun


  • 02/05/2024
  • 09:00 - 10:00
  • Zoom
  Register

  Milé členky, milí členové,

  srdečně vás zveme na diskuzní online setkání se členy výboru a odborné rady.

  Bude prostor na vaše otázky k jakékoliv oblasti činnosti ČAP i k vývoji situace se Zákonem o psychologických a psychoterapeutických službách.

  Je možné, že ne všechny vaše otázky týkající se zákona se budeme schopni ihned zodpovědět, ale všechny otázky a případné podněty sesbíráme a budeme se jim dále věnovat. 

  Za ČAP se těší  • 13/05/2024
  • Brně

  Už poněkolikáté jsme požádali švýcarského terapeuta Samuela Schürera, který se řadu let zaměřuje na párovou terapii a poradenství, aby obohatil naši nabídku vzdělávání. V tomto kurzu získáte nástroje individuální psychologie, které vám umožní porozumět párové interakci (např. práce s ranou vzpomínkou), seznámíte se s možnostmi řešení konfliktů v páru a naučíte se používat techniky používané v párovém kontextu. Odborné tlumočení do češtiny je zajištěno.

  Akreditace: bez akreditace

  Délka: 30 hodin

  Termín: 13.-16.5.2024 v Brně

  Cena: 7 200,- Kč bez DPH

  Lektor: Samuel Schürer

  Přihlášky: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/host-v-mansiu/parova-terapie-a-poradenstvi-samuel-schurer/


  • 28/05/2024
  • Brno

  Naučíme se pracovat s jedinečnou metodou individuální psychologie a ukážeme si její široké využití - v terapii, poradenství, při seberozvoji, podpoře motivace a v dalších oblastech. Strukturovaný  a zároveň intuitivní způsob práce nám umožní rychle a tvořivě nahlédnout naučené vzorce chování, které klientům nepřinášejí užitek a neumožňují změnu. Naučíme se metodu analýzy využívat různým způsobem, osvojíme si způsob provázení a techniku dotazování, možnosti interpretace a proces reorientace. Vše proběhne v kombinaci sebezkušenosti, tréninku a teoretického výkladu.

  Akreditace: MPSV

  Délka: 48 hodin

  Termín: 28.-30.5.+25.-27.6.2024 v Brně 

  Cena: 10 800 Kč bez DPH

  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

  Přihlášky: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/ctyricetiosmihodinove-vycviky/rane-vzpominky-a-jejich-metaforicky-vyznam/


  • 06/06/2024
  • 09:00 - 10:00
  • Zoom
  Register

  Milé členky, milí členové,

  srdečně vás zveme na diskuzní online setkání se členy výboru a odborné rady.

  Bude prostor na vaše otázky k jakékoliv oblasti činnosti ČAP i k vývoji situace se Zákonem o psychologických a psychoterapeutických službách.

  Je možné, že ne všechny vaše otázky týkající se zákona se budeme schopni ihned zodpovědět, ale všechny otázky a případné podněty sesbíráme a budeme se jim dále věnovat. 

  Za ČAP se těší

  František Matuška a Jan Hesoun


  • 17/06/2024
  • LOM, Dukelských hrdinů 975/14, Praha 7

  Akreditovaný kurz Odborné vzdělávání v metodě zvládání vzteku – Výcvik je určený odborníkům z řad psychologů, psychiatrů, terapeutů, pracovníků sociálních služeb, OSPOD, pedagogů a dalších, kteří pracují či jsou v kontaktu s násilnými jedinci a potřebují si osvojit metody, jež pomohou lepší práci s nimi. 

  Kurz vedou lektoři a psychoterapeuti Mgr. Evžen Nový a Mgr. Adéla Klingelová. V průběhu 40 hodin účastníky naučí zážitkovou formou techniky zvládání vzteku sami na sobě i jako nácvik pro individuální a skupinovou práci. Výcvik vychází z know-how norských organizací a také dlouholeté praxe LOMu s muži, kteří se dopouští násilí. Kurz má akreditaci MPSV.

   

  Termíny kurzu na příští rok jsou:

  ·      Výcvik 2024: 17.-18.6./ 23.-24.9./ 21.-22.10.

  ·      Výcvik 2024 – 2025: 2.-3.12.2024/ 13.-14.1. 2025/ 10.-11.2. 2025

  Všechna setkání probíhají v LOMu (Dukelských hrdinů 975/14, Praha 7) vždy od 9 do 16 hodin. Cena výcviku je 22 500 Kč.

  Přihlásit se můžete zde: https://ilom.cz/kurz/vycvik-metode-zvladani-vzteku-odborniky/

  V případě zájmu či dotazů můžete psát na kristyna.maresova@ilom.cz


  • 09/07/2024
  • 09:00
  • 12/07/2024
  • 18:00
  • Leitnerka, Leitnerova 434/ 2, Brno

  Letní škola: Gestalt- Ano! A impro?- Brno

  Začátek: 9.7. 2024, 9.00

  Konec: 12.7. 2024, 18.00

  Místo: Leitnerka, Leitnerova 434/ 2, Brno

  Čtyřdenní letní škola pod záštitou IVGT, s podporou Gestalt Studia a organizační podporou terapeutického centra Zázemí, kde se setká psychoterapie s aplikovanou improvizací.

  Rámcem pro reflektování procesů a zkušeností nám bude Gestalt přístup, ke společné práci vřele zveme i kolegy z dalších směrů.

  Pro účast na letní škole není třeba žádná divadelní zkušenost.

  Na letní škole budeme hledat odpověď na otázku jakou zkušenost zažívám jako improvizující bytost a jak ji mohu využít jako terapeut.

  Vycházíme z myšlenky, že každé setkání s klientem je kreativní improvizace. Trénink divadelní improvizace rozvíjí spontaneitu, dovednost být s druhým, napojit se, vkročit do neznáma, vydržet, když se rodí figura, a nechat se unášet spoluutvářenou situací. Zkušenost z terapeutické místnosti se jí v mnohém podobá.

  Záměrem letní školy je reflektovat improvizační zážitek jako existenciální zkušenost, zkoumat ji jako zdroj pro rozšíření, posun terapeutických kompetencí a osvěžení terapeutického postoje. Zveme vás do posilovny kreativního přizpůsobování, ke zkoumání kontaktu, vlastní spontaneity, ke spoluutvářenému dialogu a experimentaci. 

  Váháte? Potřebujete se ještě něco dozvědět? Napište na lucie.moravcikova@zazemi.org , rádi se s vámi spojíme.

  Lektoři: Mgr. Tomáš Andrášik, Mgr. Barbora Krčmářová

  Místo konání: Leitnerka, Leitnerova 434/2, Brno

  Čas: 9.-12.7.2024

  Cena: EARLY BIRDS cena 6500 Kč (přihlášení do 31.3. 2024), standardní cena 7800 Kč

  Přihlašování a více informací: https://www.gestalt-praha.cz/letni-skola-2024/


  • 13/08/2024
  • Brno

  V našem historicky nejstarším vzdělávání získáte mix toho nejlepšího, co představuje způsob práce v individuální psychologii. Ukážeme si jak pracovat s klienty v rámci individuální konzultace (individuální, párová nebo rodinná terapie), inspirujeme pro vytvoření metodiky pro vedení rodičovských skupin, které jsou zaměřeny terapeuticky nebo rozvojově. Projdeme si sebezkušeností, abychom lépe porozuměli systému kladení otázek při provázení klientů i metodám, se kterými budeme pracovat.

  Akreditace: MPSV

  Délka: 48 hodin

  Termín: 13.-16.8.+10.-11.9.2024 v Brně

  Cena: 10 800 Kč bez DPH

  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

  Přihlášky: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/ctyricetiosmihodinove-vycviky/edukativni-rodicovska-terapie/


  • 19/08/2024
  • Brno

  Pomocí napojení na tělesné prožívání porozumíme tomu, jak vnímání a prožívání vlastní tělesnosti odráží vztah k sobě, druhým a světu. Ukážeme si, jak skrze práci s tělem porozumět osobní dynamice, soukromé logice a životnímu stylu. Práci s tělem využijeme jako vstupní bránu pro změnu myšlení a emočního prožívání. Budeme se věnovat praktickému nácviku metod (např. mindfulness, focusing, imaginace a relaxace), které využijete pro seberozvoj i pro práci s klienty.

  Akreditace: MPSV

  Délka: 48 hodin

  Termín: 19.-23.8.2024 v Penzionu Slunečnice, Brno-venkov

  Cena: 10 800 Kč bez DPH

  Lektorky: Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D., Mgr. Dora Lukášová Salaquardová

  Přihlášky: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/ctyricetiosmihodinove-vycviky/prace-s-telem-v-kontextu-adlerovske-psychologie/


  • 05/09/2024
  • 09:00 - 10:00
  • Zoom
  Register

  Milé členky, milí členové,

  srdečně vás zveme na diskuzní online setkání se členy výboru a odborné rady.

  Bude prostor na vaše otázky k jakékoliv oblasti činnosti ČAP i k vývoji situace se Zákonem o psychologických a psychoterapeutických službách.

  Je možné, že ne všechny vaše otázky týkající se zákona se budeme schopni ihned zodpovědět, ale všechny otázky a případné podněty sesbíráme a budeme se jim dále věnovat. 

  Za ČAP se těší

  Jan Hesoun


  • 30/09/2024
  • Brno

  Posuneme dovednosti ve vedení rozhovoru podle potřeb každého účastníka. Nejde nám jen o metodu kladení otázek, dodržení struktury rozhovoru a respektování jeho fází. To je samozřejmost. Ukážeme si, jak do rozhovoru vstupuje naše osobnost, naše přesvědčení a soukromá logika, a toto sebepoznání použijeme jako prostředek k učení se. Získáte postupy a metody, které umožňují směřovat k porozumění a vhledu, motivovat klienta ke změně a hledat realistická řešení. Nabytá zkušenost vám umožní navázat vztah s klientem, získávat informace, směřovat k cíli a vidět výsledky společné práce.

  Akreditace MPSV

  Délka: 48 hodin

  Termín: 30.9.-2.10.+4.-6.11.2024 v Brně

  Cena: 10 800 Kč bez DPH

  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

  Přihlášky: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/ctyricetiosmihodinove-vycviky/trenink-ve-vedeni-rozhovoru/


  • 03/10/2024
  • 09:00 - 10:00
  • Zoom
  Register

  Milé členky, milí členové,

  srdečně vás zveme na diskuzní online setkání se členy výboru a odborné rady.

  Bude prostor na vaše otázky k jakékoliv oblasti činnosti ČAP i k vývoji situace se Zákonem o psychologických a psychoterapeutických službách.

  Je možné, že ne všechny vaše otázky týkající se zákona se budeme schopni ihned zodpovědět, ale všechny otázky a případné podněty sesbíráme a budeme se jim dále věnovat. 

  Za ČAP se těší

  Pavel Vítek a František Matuška


  • 07/10/2024
  • Penzionu Slunečnice, Brno-venkov

  Cílem výcviku je nabídnout školním psychologům a dalším, kteří se věnují školnímu poradenství, tolik potřebnou podporu, která jim umožní systematicky spolupracovat na proměně školy směrem k partnerskému a spolupracujícímu nastavení a tak spoluvytvářet prostředí umožňující zažívat pocit sounáležitosti. 

  Budeme rozvíjet všechny kompetence důležité pro práci v kontextu školního poradenství - vedení rozhovoru s dětmi, rodiči i učiteli, speciální techniky pro práci s jednotlivcem i se skupinou, práce s diagnostickými metodami, které umožňují identifikovat problematická místa bránící zdravému fungování školy, rozpoznat zdroje, silné stránky a potenciál. Naučíme se také, jak motivovat ke změně a podporovat v její realizaci, provázet procesem změny. Pozornost budeme věnovat i vytváření strategie pro podporu spolupráce uvnitř školy a zakotvení práce do ucelené metodiky práce v různých kontextech.

  Výcvik je zakotven v konstruktivistickém přístupu, na kterém staví individuální psychologie a systemika, ve kterých jsou vycvičené lektorky výcviku.

  Akreditace: bez akreditace

  Délka: 250 hodin (10 setkání)

  Termín: zahájení 7. října 204 v Penzionu Slunečnice, Brno-venkov

  Cena: 54 500 Kč bez DPH

  Lektorky: Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D., Mgr. Alice Vašáková

  Přihlášky: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/dlouhodobe-vycviky/skolni-individualni-psychologie-poradenstvi/


  • 07/10/2024
  • Brno

  Téma duševní pohody a vhodných podmínek pro psychosociální vývoj trans a nebinárních dětí a dospívajících se dostává do povědomí profesionálů pracujících s dospívajícími. Uvědomování si vlastní odlišnosti a otazníky ohledně místa ve společnosti může trans* a nebinární vést ke ztrátě odvahy, k vyhýbání se kontaktu se světem či s druhými a komplikovat začlenění do společnosti.

  Na kurzu Mgr. Magdaleny Valáškové nabídneme informace potřebné k porozumění potřebám dětí, rodiny a školy, naučíte se dítě provázet a podporovat v uvědomování a prozkoumávání genderové identity a současně rozvíjet v dalších kompetencích potřebných pro úspěšné začlenění do společnosti a naplnění potřeby sounáležitosti.

  Akreditace: MPSV v realizaci

  Délka: 16 hodin

  Termín: 7.-8.10.2024 v Brně

  Cena: 3 600,- Kč bez DPH

  Lektor: Mgr. Magdalena Valášková

  Přihlášky: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/host-v-mansiu/podpora-trans-a-nebinarnich-deti-a-dospivajicich/


  • 14/10/2024
  • Brno

  Pět tajemství pro spokojené děti: workshop pro profesionály pracující s rodiči nabízí způsob, jak podpořit rodiče v rozvoji jejich rodičovských dovedností, jak budovat a pečovat o vztah mezi rodičem a dítětem ve všech vývojových obdobích. Teoretický základ programu Pěti tajemství vychází z principů individuální psychologie Alfreda Adlera. Ústředními tématy, na která je zaměřena práce s rodiči, jsou budování pocitu sounáležitosti v rodině a význam podporujícího přístupu ve výchově, porozumění čtyřem cílům nevhodného chování u dětí, rodinné konstelace a interakce v rodině, práce s životním stylem a životními úkoly.  

  V kurzu Kim Lee Own se účastníci naučí, jak pracovat s rodiči v rámci individuální práce i ve skupině. Součástí je i metodika pro vedení rodičovských skupin věnovaných rozvoji rodičovských kompetenci. Metodiku pro práci s rodiči je možno využít jak u biologických, tak i pěstounských rodin.  

  Akreditace: bez akreditace

  Délka: 30 hodin

  Termín: 14.-17.10.2024 v Brně

  Lektor: Kim Lee Own, MA

  Přihlášky: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/host-v-mansiu/kim-lee-own-metodika-prace-s-rodici


  • 17/10/2024
  • Eko farmy Bílý Mrak v Šachově

  Vážení kolegové,

  Na podzim 2024 otevíráme první běh postgraduálního programu párové terapie určeného pro absolventy psychoterapeutických výcviků, kteří již začali pracovat s páry nebo to mají v úmyslu. Postgraduál probíhá v průběhu jednoho roku (celkem pět třídenních setkání). Výhodou programu bude akreditace AKP pro klinické psychology. Výukové hodiny (celkem 75 hodin) budete tedy moci započítat do vašeho vzdělávání.

  Pokud vás problematika párové terapie oslovila a máte chuť se v tomto směru dále rozvíjet, více informací najdete zde.

  Lektoři: Darina Fialová a Tomáš Komárek

  • 07/11/2024
  • 09:00 - 10:00
  • Zoom
  Register

  Milé členky, milí členové,

  srdečně vás zveme na diskuzní online setkání se členy výboru a odborné rady.

  Bude prostor na vaše otázky k jakékoliv oblasti činnosti ČAP i k vývoji situace se Zákonem o psychologických a psychoterapeutických službách.

  Je možné, že ne všechny vaše otázky týkající se zákona se budeme schopni ihned zodpovědět, ale všechny otázky a případné podněty sesbíráme a budeme se jim dále věnovat. 

  Za ČAP se těší

  Jan Hesoun


  • 05/12/2024
  • 09:00 - 10:00
  • Zoom
  Register

  Milé členky, milí členové,

  srdečně vás zveme na diskuzní online setkání se členy výboru a odborné rady.

  Bude prostor na vaše otázky k jakékoliv oblasti činnosti ČAP i k vývoji situace se Zákonem o psychologických a psychoterapeutických službách.

  Je možné, že ne všechny vaše otázky týkající se zákona se budeme schopni ihned zodpovědět, ale všechny otázky a případné podněty sesbíráme a budeme se jim dále věnovat. 

  Za ČAP se těší

  František Matuška


  • 31/01/2025
  • 01/02/2025
  • Praha

  V návaznosti na úspěch brněnského etického dne v Brně připravujeme pražskou obdobu většího rozsahu.

  Dejte si do kalendáře datum 31.1. - 1.2. 2025.

  Registraci na interaktivní konferenci spustíme během března 2024. Opět bude možnost hybridní účasti.

  Více informací na https://www.capkonference.cz/

   

Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software