Log in


O ČAP

Asociace vznikla již v roce 2001 jako sdružení odborníků, které spojovaly snahy o prosazení širšího než zdravotnického pojetí psychoterapie. Její činnost byla obnovena v roce 2014 v reakci na postihy, které začaly hrozit psychoterapeutům poskytujícím své služby mimo zdravotnictví.

Naše poslání

Prosazovat rozvoj, rozšiřování a veřejné uznání psychoterapie jako samostatné, na rezortech nezávislé profese podle Štrasburské deklarace o psychoterapii.

V říjnu 2020 jsme byli EAP schváleni jako Národní akreditační organizace pro ČR.
Hlavní cíle čap jsou

  • Ustanovit psychoterapii jako samostatný obor
  • Ošetřit pravidla pro její poskytování napříč obory
  • Zvýšit dostupnost kvalitní psychoterapie pro klienty

ČAP je ve shodě s Evropskou asociací pro psychoterapii a Štrasburskou deklarací, která formuluje psychoterapii jako nezávislou vědeckou disciplínu, jejíž výkon je nezávislým a svobodným povoláním. To znamená, že její výkon není výhradně vázán na žádný rezort. 

NA ČEM PRACUJEME?

Národní plán pro psychoterapiiMÁTE CHUŤ BÝT SOUČÁSTÍ? 

V rámci ČAP fungují pracovní skupiny kolegů, které spolupracují na různých tématech.Společně prosazujeme psychoterapii jako samostatný svébytný obor, popularizujeme psychoterapii i organizujeme zajímavé akce. 

CHCI SE PŘIDAT DO TÝMU


PRAVIDLA, KTERÝCH SE DRŽÍME

Stali jsme se národní certifikační organizací pro udělování osvědčení Evropského psychoterapeuta. Společně s Evropskou asociací pro psychoterapii ctíme Etický kodex psychoterapeuta.

ETICKÝ KODEX

Ctíme také všeobecné stanovy České asociace pro psychoterapii. Usilujeme o ustanovení profese psychoterapeuta jako nezávislé a svébytné živnosti.

STANOVY ČAP


O asociaci

Česká asociace pro psychoterapii je společnost zodpovědných psychoterapeutů, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství i podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize.

Naše členy rozpoznáte podle odznaku (ochranné známky), kterým se mohou označovat:Kontakty

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Sídlo: Náměstí I.P. Pavlova 1785/3, Praha 2, 120 00

info@czap.cz  | Korespondenční adresa

IČ: 70860122         

Bankovní spojení: 22332233 / 2010 

Telefon: +420 774 050 413


Technické potíže s webem: technickapodpora@czap.cz

Máme už 783 členů!


Copyright © Česká asociace pro psychoterapii Ochrana osobních údajů
Powered by Wild Apricot Membership Software