Aktuálně

Proběhlo 24 hodin pod ČAPkou

 

 

13. - 14. září proběhlo již tradiční setkání 24 Hodin pod ČAPkou, na kterém se společně setkali členové Výboru a Odborné rady ČAP.

Hlavními tématy setkání byly např. certifikace psychoterapeutických výcviků, mentoring pro začínající psychoterapeuty, spolupráce ČAP s časopisem Psychoterapie, 7. Konference ČAP, nebo blížící se Valná hromada, na které proběhnou volby do OR a návrh na změnu stanov, který se týká voleb do orgánů ČAP.

Setkání 24 Hodin pod ČAPkou se koná dvakrát ročně (vždy na jaře a na podzim) a nabízí příležitost společně se zamyslet nad dlouhodobými strategickými a koncepčními tématy.

Výcvik integrace v psychoterapii - Vyjádření ke kritériím schvalování vzdělávacích programů ČPtS

Členům komise schvalující komplexní vzdělávací programy pro zdravotnictví


dále na vědomí:
- členům výboru České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP
- Asociaci klinických psychologů ČR
- Psychiatrické společnosti ČLS JEP
- České asociaci pro psychoterapii
- výcvikovým institutům poskytujícím vzdělávání v psychoterapii ČR


Vážení kolegové,
toto je průvodní dopis k Žádosti o schválení komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii pro zdravotnictví a zároveň otevřená informace pro další, výše uvedené, subjekty. Předmětem dopisu jsou Kritéria pro schvalování komplexních vzdělávacích programů pro zdravotnictví, zahajovaných od roku 2018 (dále jen Kritéria).

Číst dál

Pozvánka na Valnou hromadu ČAP

Srdečně zveme všechny naše členy na Valnou hromadu ČAP, která proběhne v pátek 2. listopadu 2018 od 16:00.

Na Valné hromadě budou probíhat volby do Odborné rady. Znovu kandidovat plánují Jan Holeyšovský, Zuzana Janotková, Michael Chytrý a Kamil Kalina. OR má mít minimálně 5 členů, práce je pro 7. Pokud budete mít chuť a zájem zapojit se do činnosti a kandidovat do Odborné rady, napište nám na , zašleme Vám bližší informace o náplni a způsobu práce OR.

Dále se můžete těšit na slavnostní jmenování čestných členů. Na našich stránkách připravili prostor pro čestné členy, kterými v současnosti jsou: Hana Junová, Věra Břicháčková, Olga Marlinová, Jitka Vodňanská, Kamil Kalina, Jiří Krombholz, Jaroslav Šturma. Jsme rádi, že naši nominaci přijali! Několik medailonků čestných členů je již veřejně k přečtení.

Detailní program Valné hromady zveřejníme později. Pokud již víte, že se zúčastníte, klikněte na tento odkaz a přihlašte se pomocí zeleného tlačítka.