Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in

Aktuality

<< First  < Prev   1   2   3   4   5   Next >  Last >> 
 • 05/07/2024 15:35 | Anonymous

  Zemřel profesor Stanislav Kratochvíl, který byl pro celou generaci psychoterapeutů bránou do naší profese.

  Děkujeme Marii Pečené za vzpomínku na tuto výjimečnou postavu.

  Výbor ČAP


  JAK SE POZNÁ VELIKÁN

  Píše se rok 1980.

  S velkou zvědavostí přijíždím do Kroměříže na kurz hypnózy. Kolem mne prosviští na kole Ukrajina rozesmátý muž, který něco říká. Není mu rozumět, jeho tempo řeči je stejně rychlé jako ujíždějící kolo. Ano, je to pozdější slavný profesor PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc.

  Troufám si říci, že tento kurz rozhodl o mém budoucím odborném směřování. Byla to vstupenka do světa psychologie a psychoterapie v praxi. Vpečetění hluboko vryté a nesmazatelné. Zažívala jsem velmi intenzivně člověka, který svým jednáním a vystupováním naplňoval mé představy o zralém a vyváženém vztahu ke svým kolegům i studentům. S lehkostí a jakousi samozřejmostí nabízel dosud nové teorie a poznatky a hned je aplikoval do praxe. Vybízel k aktivitě a ctil tempo každého z nás s respektem k individualitě. Jeho energie a tvořivost byla strhující. Uměl připoutat pozornost a brzy získal důvěru, která otevírala kreativitu, odvahu i soustředěnost. Uměl pracovat s dynamikou a pomohl nám vytvořit atmosféru, kde byla pravidla a řád a zároveň hodně humoru a smíchu.

  Vše, co dokázala  psychoterapie v té době nabídnout,  se promítalo do naší společné práce. Zažila jsem autentickou, bohatou sebezkušenost na mnoha úrovních. Zároveň tyto poklady přicházely jakoby mimochodem. Napětí a problém uměl Standa (jak jsme mu mohli říkat, aniž by jeho autorita jakkoliv utrpěla) bravurně a neproblematicky rozpustit. Asertivita v přímém přenosu s respektem k rozdílnému názoru a zachováním důstojnosti člověka. Byl také vášnivý tanečník a jeho neutuchající elán uměl strčit do kapsy i mnohem mladší ročníky.

  Měl skromný přístup k životu (stál ve frontě nemocniční jídelny a vše s chutí snědl) a byl velice nezištný. Co věděl, hned dal dál, bez nároku na autorství. A vedle toho byl velmi náročný, precizní a systematický v třídění nových poznatků a hledání souvislostí a kontextů.

  Byl to učitel jaksepatří a já jsem ráda, že velký kus mého odborného života (44 let) byl někde na blízku. Na blízku svým odborným učením a lidským přístupem. Cítím se celoživotně obohacena.

  Z ničeho nedělal vědu, on sám byl věda.

  Stando, s velkou úctou, díky.

  Marie Pečená  Stanislav Kratochvíl, Milan Bouchal a Marie Pečená (archiv M. Pečené, rok 1997)

 • 17/06/2024 08:55 | Anonymous

  Vážené členky, vážení členové, milí kolegové a kolegyně,
  dovolte nám předložit zápis z úterního setkání Valné hromady.

  Valná hromada se většinou hlasů rozhodla udělat další krok směrem k psychoterapii jako samostatné a nezávislé profesi, a zrušila seznam vyjmenovaných pregraduálních oborů jako součásti požadavku na pregraduální vzdělání pro vstup do České asociace pro psychoterapii.

  Podmínka pregraduálního vzdělání magisterského stupně zůstává, nebude však již záležet na tom, jaký obor žadatel studoval. Výbor na základě tohoto rozhodnutí upraví postup přijímání nových členů do asociace.

  Děkujeme všem přítomným členům za podnětnou a respektující diskuzi, která rozhodnutí předcházela, příspěvky byly velmi cenné a budeme je brát na zřetel při další práci výboru. 

  Výbor pověřil pracovní skupinu „Vzdělávání“ aby vytvořila program, který by nabízel doplňující vzdělání v širokém spektru. Zároveň jsme přesvědčení, že všichni společně vnímáme profesní dráhu psychoterapeuta jako neustálé vzdělávaní a osobní rozvoj. Snaha o lepší porozumění lidského nitra je naše poslání. Výbor také povede jednání se zástupci vzdělávacích institutů, jejichž odpovědnost za podobu psychoterapie je zásadní.

  Je třeba mít na zřeteli, že změna podmínek členství v naší asociaci nemá žádný dopad na změnu podmínek pro pregraduální studium ve státních institucích – IPVZ, které je zatím jediným státem uznaným certifikačním místem a také v návrhu Živnostenského zákona Psychoterapeutické poradenství.

  Vzhledem k naší důvěře a dobré zkušenosti se vzdělávacími instituty a vzhledem k realitě, ve které se psychoterapie v současnosti pohybuje neočekáváme žádné významné změny. Podle naší předběžné analýzy dojde pouze k přijetí několika desítek kolegů s pregraduálním vzděláním jako je právo, etnografie, ekonomie….

  Za procesní zádrhele a formální nedokonalosti, bez kterých se hlasování ani tentokrát neobešlo, se omlouváme a děkujeme za trpělivost. Každé setkání Valné hromady v tomto směru nasvítí, co je třeba ještě prakticky vylepšit a bereme je za podnětné pro setkání, která přijdou.

  Jako asociace hledáme způsob, jak se uspokojivě domlouvat i v takto velkém tělese, kterým jsme se stali. Jako asociace hledáme způsob, jak zvýšit angažovanost svých členů a zároveň zachovat funkčnost zastupitelské demokracie. 

  Koneckonců v listopadu budou volby. Otevírají možnosti pro nové myšlenky a nové vedení naší komunity.


  Za výbor ČAP

  Jirka Drahota – předseda
  Anna Stanislavová – tajemnice
  Alena Hájková – konzultující advokátka

 • 21/03/2024 16:35 | Anonymous

  Předseda ČAP Jiří Drahota a členka výboru Dominika Čechová M.A. se minulý týden zúčastnili jednání European Association for Psychotherapy na Sigmund Freud PrivatUniversität Wien.

  Když se sejdou zástupci z více než 85 institutů a 43 evropských zemí, které EAP zastupuje, je to vždy zajímavé! Jsme poctěni, že společné úsilí o ukotvení psychoterapie v Evropě můžeme v Česku reprezentovat jako národní akreditační organizace  

  Z témat vybíráme:

  - workshop Spread too Wide? The Impasse and Challenge of the Metamodality of Psychotherapy od Dr Heward Wilkinson jehož další texty o propojování psychoterapie s filosofií, uměním a náboženstvím můžete nalézt https://lnkd.in/dpjsE_gx

  - v polském Leszně vznikla deklarace na podporu všech lidí dotčených válečnými a ozbrojenými konflikty a odborníků v oblasti péče o duševní zdraví, kteří poskytují v náročných situacích své služby. K deklaraci samozřejmě přistupujeme a brzy vás s konkrétními body seznámíme.

  - Dánská psychoterapeutická asociace (Dansk Psykoterapeutforening) rozvíjí program Applied research (v angličtině), který je vhodný pro terapeuty se zájmem pro výzkum, kteří pracují v soukromých praxích: https://lnkd.in/dqykWPmf

 • 23/12/2023 11:27 | Anonymous

  Vážení studenti / vážené studentky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy,
  vážení rodiče, příbuzní a přátelé, vážení pedagogové

  dovolte mi jménem České asociace pro psychoterapii vyjádřit hluboký zármutek nad tím, co se stalo, čemu jste byli vystaveni a co nyní prožíváte. Podobně jako mnozí další profesionálové v oblasti duševního zdraví přemýšlíme, jak vás po vaší traumatické zkušenosti podpořit. 

  Co teď
  Berte vážně doporučení, abyste následující dny trávili v místě, kde se cítíte nejbezpečněji a s lidmi, se kterými je vám nejlépe. Představte si, že jste napadeni zákeřnou nemocí a zkrátka potřebujete péči blízkých. Fakt je, že jste prošli mimořádnou fyzickou a psychickou zátěží. Je třeba počítat s časem na regeneraci těla i ducha. Věřte spolu s námi, že tímto těžkým obdobím lze projít bez následků.

  Co později
  Mnozí lidé extrémní zážitky tohoto druhu jaksi mimovolně vstřebají. Jejich nitro se díky péči rodiny a blízkých postupně uklidní. A také se spustí všechny dobré návyky, jak obtížnou situaci zvládnout a vrátit se ke svému dřívějšímu životu. Pro málokoho ale bude snadné ocitnout se znovu v místech, která jsou s traumatem spojena. Je dobré být na to připraven a nedivit se pocitům a tělesným stavům, které běžně nezažíváte. Mohou se v příštích týdnech objevit jako reakce na zvuky, obrazy, vzpomínky. Jsme jako lidé takto evolučně nastaveni…

  Mluvit, nebo nemluvit?
  Mluvení není tak jednoduchá záležitost, jak se zdá. Zkuste sami pozorovat, zda vám mluvení o těžké události tělesně a pocitově ulevuje nebo spíše vzbuzuje chaos a paniku. Může se objevit obojí. V prvním případě mluvte s těmi, kteří to unesou. V tom druhém případě jasně řekněte svým blízkým, že na to zatím nemáte kapacitu. Čas mluvit, přijde později.

  Nepříznivý vývoj
  Bohužel se může stát, že osvědčené způsoby zvládání těžkých situací nezaberou. Někdo – a nedá se předpovědět, kdo – může cítit, že traumatická událost v něm/ní vyvolala stavy těla a mysli, které zneklidňují, jsou podivné a nesrozumitelné a vedou k poruchám spánku, příjímání potravy nebo sociálního života. Pokud se budete nacházet v chaosu delší dobu, zvažte podporu psychofarmak v kombinaci s psychoterapií. Lék ani psychoterapeutická pomoc neodstraní vzpomínky a zápisy do vašich těl a duší, ale mohou pomoci, aby se situace dále nezhoršovala. A mohou pomoci aby těžké období trvalo kratší dobu, a aby se restartoval přirozený proces regenerace.

  Pozvání

  Tento dopis je určen všem, jichž se událost 21.12. 2023 osobně dotkla. Myslíme nejen na studenty, kteří byli přímo na místě, ale na jejich rodiče a blízké, kteří si potřebují srovnat myšlenky a najít trpělivého, empatického a profesionálního posluchače.
  Více než stovka psychoterapeutů České asociace pro psychoterapii v tomto seznamu je k dispozici pro  jednorázové či opakované konzultace.
  Naše pozvání můžete využít zítra nebo taky za rok… A i kdybyste je nevyužili, vězte, že existují lidé, kteří dobře tuší, co prožíváte, a fandí vám.

  V úctě
  Jirka Drahota za ČAP


 • 21/12/2023 20:53 | Anonymous

  Vážení a milí kolegové,

  všichni jsme otřeseni touto událostí, všichni přemýšlíme, kde je naše místo, kde můžeme být k užitku.

  Zkušenosti z covidových a válečných šoků, nás vedou k zpomaleních prvních impulsů a přenechání prvních dnů a hodin lépe trénovaným krizovým interventům.

  Oslovili jsme instituce státu, které mají na starosti intervenční pomoc, oslovíme vedení Filosofické fakulty.

  Bude-li nějaká poptávka po našich službách již v těchto dnech, oslovíme také Vás a podobně jako v předchozích časech, vytvoříme skupinu psychoterapeutů k dispozici pro bono, pro všechny touto událostí zasažené.

  Jako covid a válka na Ukrajině i tato událost bude rezonovat životy našich klientů, a v mnohých dalších rozechvěje jejich staré tísně... a tam bude naše známé místo.

  A bezpochyby budeme spolupracovat na veškeré možné následné péči pro studenty Filosofické fakulty, kteří zažili, to, co by zažívat neměli.

  V úctě
  výbor a odborná rada ČAP

 • 21/12/2023 13:10 | Anonymous

  Přejeme klidné prožití vánočních svátků a posíláme dávku pravidelného zpravodajství o dění v psychoterapeutické obci.

  Zpravodaj

 • 06/12/2023 09:00 | Anonymous

  V pátek 24/11 proběhla v Brně jednodenní konference Etický den ČAP. Jednalo se o akci jak pro naše členky a členy, tak studenty, zájemce z oboru a všechny, které etika v psychoterapii zajímá.

  Příchozí přivítali a celým dnem svižně provázeli Eliska Remesova a Jan Maršálek  
  O etickém vývoji v ČAP a o novinkách, které zavádíme poreferovala členka výboru Dominika Čechová M.A.

  S praktickými radami, jak o etice přemýšlet a zavádět etické uvažování do každodenního života nás seznámil Matěj Horák.

  Dopolední blok svým odborným přemýšlením o etických přešlapech a výzvách nejen veřejného vystupování zakončil profesor Zbyněk Vybíral z Masarykovy University Brno.


  O odpolední praktickou část ve formě world café se postarala Barbara Ernest a připravila tak všem příchozím zážitkovou ochutnávku toho, jak živá etická témata v naší profesi jsou.

  Den jsme zakončili panelem o Kultivaci veřejného prostoru, kde se Jarmila Tolimatová, Milan Stiburek, Dan Wagner a Dominika Čechová M.A. s účastníky podělili o své myšlenky, jak můžeme jako terapeuti vystupovat na veřejnosti.

  Jak se vám líbí grafické zpracování dne, které nám zaznamenala Klára Keharová?

 • 01/12/2023 17:49 | Anonymous

  S lítostí sdílíme smutnou zprávu o odchodu našeho čestného člena, Jiřího Krombholze.


 • 13/11/2023 15:29 | Anonymous

  Zástupci výboru ČAP Dominika Čechová, M.A. a MUDr. František Matuška seznámili účastníky 34. česko-slovenské psychoterapeutické konference s programy zdravotních pojišťoven v oblasti preventivní péče o duševní zdraví. 

  Podrobnosti připravujeme.

  Prezentace je ke stažení zde.

 • 02/11/2023 20:02 | Anonymous

  Nové zprávy a informace o dění v České asociaci pro psychoterapii naleznete zde.

<< First  < Prev   1   2   3   4   5   Next >  Last >> 

Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software