Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in

Zápis z valné hromady

17/06/2024 08:55 | Anonymous

Vážené členky, vážení členové, milí kolegové a kolegyně,
dovolte nám předložit zápis z úterního setkání Valné hromady.

Valná hromada se většinou hlasů rozhodla udělat další krok směrem k psychoterapii jako samostatné a nezávislé profesi, a zrušila seznam vyjmenovaných pregraduálních oborů jako součásti požadavku na pregraduální vzdělání pro vstup do České asociace pro psychoterapii.

Podmínka pregraduálního vzdělání magisterského stupně zůstává, nebude však již záležet na tom, jaký obor žadatel studoval. Výbor na základě tohoto rozhodnutí upraví postup přijímání nových členů do asociace.

Děkujeme všem přítomným členům za podnětnou a respektující diskuzi, která rozhodnutí předcházela, příspěvky byly velmi cenné a budeme je brát na zřetel při další práci výboru. 

Výbor pověřil pracovní skupinu „Vzdělávání“ aby vytvořila program, který by nabízel doplňující vzdělání v širokém spektru. Zároveň jsme přesvědčení, že všichni společně vnímáme profesní dráhu psychoterapeuta jako neustálé vzdělávaní a osobní rozvoj. Snaha o lepší porozumění lidského nitra je naše poslání. Výbor také povede jednání se zástupci vzdělávacích institutů, jejichž odpovědnost za podobu psychoterapie je zásadní.

Je třeba mít na zřeteli, že změna podmínek členství v naší asociaci nemá žádný dopad na změnu podmínek pro pregraduální studium ve státních institucích – IPVZ, které je zatím jediným státem uznaným certifikačním místem a také v návrhu Živnostenského zákona Psychoterapeutické poradenství.

Vzhledem k naší důvěře a dobré zkušenosti se vzdělávacími instituty a vzhledem k realitě, ve které se psychoterapie v současnosti pohybuje neočekáváme žádné významné změny. Podle naší předběžné analýzy dojde pouze k přijetí několika desítek kolegů s pregraduálním vzděláním jako je právo, etnografie, ekonomie….

Za procesní zádrhele a formální nedokonalosti, bez kterých se hlasování ani tentokrát neobešlo, se omlouváme a děkujeme za trpělivost. Každé setkání Valné hromady v tomto směru nasvítí, co je třeba ještě prakticky vylepšit a bereme je za podnětné pro setkání, která přijdou.

Jako asociace hledáme způsob, jak se uspokojivě domlouvat i v takto velkém tělese, kterým jsme se stali. Jako asociace hledáme způsob, jak zvýšit angažovanost svých členů a zároveň zachovat funkčnost zastupitelské demokracie. 

Koneckonců v listopadu budou volby. Otevírají možnosti pro nové myšlenky a nové vedení naší komunity.


Za výbor ČAP

Jirka Drahota – předseda
Anna Stanislavová – tajemnice
Alena Hájková – konzultující advokátka

Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software