774 050 413

Žádost o výjimku ze zákazu služeb pro soukromé psychology a psychoterapeuty

Vážený pane premiére,

vzhledem k opětovným krizovým opatřením, a dlouhodobosti i zvyšování psychické zátěže pro českou populaci, se na Vás znovu obracíme s žádostí o vyjmutí služeb soukromých psychologů (vázaná živnost Psychologické poradenství a diagnostika) a psychoterapeutů sdružených v České asociaci pro psychoterapii ze zákazu poskytování služeb.

Jak jsme již dříve uvedli, není cílem přesunout veškeré služby psychologů a psychoterapeutů z online formy k osobním setkáním. Žádáme pouze o to, aby každý z odborníků poskytujících tyto služby měl možnost samostatně posoudit, se kterými klienty může využít online formát nebo poskytnutí služby přerušit, a se kterými je nezbytné osobní setkání.

Jsme zcela přesvědčeni, že benefity jednoznačně převažují nad případnými riziky. Zvýšení dostupnosti těchto služeb těm, kteří je potřebují, může přinést úspory i v oblasti zdravotní péče a dalších oblastech financovaných ze státního rozpočtu. Dokládají to dosavadní výzkumy, na které odkazuje Evropská asociace pro psychoterapii (European Association for Psychotherapy).

Riziko šíření nákazy při poskytování individuálních služeb (a to pouze některým klientům)  za dodržování přísných hygienických opatření vnímáme jako nízké.

Potřeba povolení těchto služeb vyplývá také z komentářů odborné i širší veřejnosti včetně klientů pod otevřeným dopisem, který jsme Vám zaslali 10. 11. 2020.Některé z nich uvádíme v příloze tohoto dopisu.

 

Děkujeme Vám, s úctou

 

PhDr. Michal Walter

předseda Unie psychologických asociací ČR, z.s.

 

PhDr. Jiří Drahota

předseda Česká asociace pro psychoterapii, z. s.

 

Pod těmito odkazy najdete ORIGINÁL DOPISU a PŘÍLOHU DOPISU

 

 

 

Upekli jsme pro Vás koláčky (cookies), aby byly naše stránky pro Váš prohlížeč snadno stravitelné.