774 050 413

VZP - projekt zvýšení dostupnosti psychosociální podpory

Vážení a milí členové,

v proběhlých dnech došlo ke spuštění avizovaného programu VZP. Posíláte nám ohledně něj dotazy, ale můžeme říci jen to, že nevíme o mnoho víc než vy, psychoterapeuti do projektu zapojení.

Víme a věděli jsme – ze schůzky s panem náměstkem PhDr. Ivanem Duškovem z VZP – že spuštění programu bude muset proběhnout velmi rychle a svým způsobem pod tlakem, neboť vláda požaduje rychlé vytvoření, resp. posílení podpůrného systému pro lidi v obtížných životních situacích, které jsou generované aktuálním navýšením běžného životního stresu v souvislosti s koronavirovou epidemií a všemi jejími potenciálními důsledky (vlastní onemocnění, strach o blízké, onemocnění blízkých či jejich ztráta, sociální a ekonomické dopady krize – izolace, ztráta či omezení sociálních kontaktů, ztráta či výrazné snížení příjmů, dluhová problematika a mnoho jiných).

Rychlé spuštění programu je svým způsobem žádoucí, protože nabízet pomoc v čase, kdy už jí nebude třeba, resp. nenabízet ji nyní, kdy jí je třeba, by bylo horší, nežli nabízet pomoc v systému, který je utvářený prakticky za pochodu. Ale to je fenomén současné doby – průběžná reakce a adaptace na situaci.

Takže naopak je to (s přihlédnutím k možnostem VZP jako opravdu velké organizace svázané řadou nařízení a povinných postupů) z našeho pohledu velmi operabilní, dynamické a s ohledem na to i profesionální (např. podklady zaslané z VZP se dají považovat za smysluplné, konzistentní, docela odborně přijatelné a s přijatelnou mírou administrativní zátěže).

Úvodního online setkání se za ČAP zúčastnil mimo jiné člen výboru MUDr. František Matuška, který nabídl VZP nadále naši spolupráci (např. oslovení psychoterapeutů v krajích, kde je pokrytí nedostatečné).

Setkání bylo otevřené, diskuzní, po informační stránce věcné a jasné, podklady pro spuštění a administraci projektu nekomplikující.

Jde o pilotní projekt, pokud se povede procesně a bude klienty pozitivně hodnocen, bude se hledat způsob, jak v zajišťování této formy rozšíření psychoterapeutické pomoci (tento název vkládáme za ČAP, neboť oficiálně je to zatím nazýváno psychosociální pomocí) pokračovat. Představitelé projektu dr. Dita Protopopová (tajemnice Rady vlády pro duševní zdraví) a dr. Ivan Duškov (náměstek ředitele VZP) předpokládají, že se do systému podpory připojí i další zdravotní pojišťovny tak, aby se tato forma pomoci stala dostupnou i pro jejich pojištěnce (pozn.: u VZP je pojištěno cca 57 % lidí, pro téměř polovinu populace je tedy tato forma podpory péče o duševní zdraví prozatím nedostupná).

Již v tento okamžik je jasné nedostatečné personální pokrytí minimálně dvou regionů - kraje Karlovarského a Vysočiny. Pokud by se někdo z našich členů, působících v těchto oblastech, ještě chtěl do projektu zapojit, je to možné. Ozvěte se nám na .

Upekli jsme pro Vás koláčky (cookies), aby byly naše stránky pro Váš prohlížeč snadno stravitelné.