774 050 413

Otevřený dopis adresovaný výboru ČPtS

Vážení kolegové,

Výbor České asociace pro psychoterapii vyjadřuje hluboké zklamání nad textem, který se objevil na Vašich stránkách jako dopis adresovaný MZČR.

Po vzájemných setkáních na půdě Ministerstva zdravotnictví a setkávání pracovních skupin našich odborných společností, kdy jsme vycházeli z konsenzu, že právní rámce psychoterapie je třeba definovat a navzájem si naslouchat, se opět vracíme k otevřenému střetu.

 a. Zásadně nesouhlasíme s tím, že se sami pokoušíte definovat právní situaci psychoterapie. Dovolte připomenout, že výklad práva v demokratické společnosti připadá státní a soudní moci, nikoliv ČPtS či AKP. Proto ministr Vojtěch zřídil pracovní skupinu s úkolem zajistit dostupnost psychoterapie ve zdravotnictví i mimo něj. Kdyby stát prohlásil, že psychoterapie mimo zdravotnictví je nelegální, budeme to samozřejmě respektovat. Tak se zatím nestalo, proto Váš text považujeme za neseriózní a dogmatický.

b. Naši aktivitu, aby členové ČAP mohli být k dispozici svým klientům, nazýváte zneužitím situace a nebezpečím – to jsou velmi silná slova. Opravdu se domníváte, že péče našich členů je nebezpečná, a že pro klienty je bezpečnější žádná péče? I když v podstatě jde o klienty stejných terapeutů, jako v časech před omezením osobních kontaktů.
Používáte slova, že hrozí poškození zdravotního stavu péčí psychoterapeutů podle standardů ČAP, a ve stejné době podáváte přihlášku na pozici Národní zastřešující asociace - Evropské asociace pro psychoterapii, jejímž jste členem, a s jejímž pojetím psychoterapie jste se tímto textem naprosto rozešli.

c. Rádi bychom Vás také upozornili, že mnozí Vaši členové patří do oné „Živnostenské skupiny“ a doufáme, že nechají zaznít svůj hlas, kterak hodnotí aktivity Vašeho výboru, které směřují k monopolizování psychoterapie pouze do zdravotnictví. Domníváme se, že pro tak zásadní návrhy, které předkládáte v pracovní skupině MZ, a ve kterých navrhujete ponechat slovo psychoterapie pouze pro zdravotnictví, byste – jako Psychoterapeutická společnost - měli mít mandát svých členů.

d. Naše asociace explicitně podporuje co největší dostupnost psychoterapie hrazené ze státních prostředků, velmi respektujeme práci našich kolegů psychiatrů, klinických psychologů, adiktologů, zdravotních sester – všech podle našich standardů kvalifikovaných psychoterapeutů. Zároveň jako Ti, kteří se nepohybují jenom ve zdravotnictví, vidíme nezpochybnitelný prospěch, který přinášejí kolegové pracující v sociálních službách, školství a privátní praxi.

Vaším postojem jsme hluboce zklamáni

 

Za výbor a odbornou radu České asociace pro psychoterapii

 

PhDr. Jiří Drahota

Upekli jsme pro Vás koláčky (cookies), aby byly naše stránky pro Váš prohlížeč snadno stravitelné.