774 050 413

Výkon činnosti psychoterapeuta v období platnosti krizových opatření vlády

Výkon činnosti psychoterapeuta v období platnosti krizových opatření vlády

Aktuálně (20.11.) - Podle systému PES spadají psychoterapeuti_OSVČ do kategorie "Ostatní služby s provozovnou". Vrátit se k osobnímu poskytování psychoterapie bude tedy podle tabulky možné od vyhlášení 3. stupně rizika. (Od pondělí bude vyhlášen 4. stupeň)


Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 21. 10. 2020, č. 1079 o přijetí krizových opatření je od 22. 10. 2020 od 6.00hod. do 3. 11. 2020 do 23.59 hod. (dne 30. 10. 2020 rozhodnutím vlády prodloužena platnost opatření  spolu s nouzovým stavem až do 20. 11. 2020) zakázán prodej a poskytování služeb v provozovnách živnostníků, pokud se služby převážně prodávají v dané provozovně. Poskytování psychoterapie jako služby v provozovně OSVČ není z tohoto zákazu vyňato, je tedy po stanovenou dobu také zakázáno.

Na poskytování služeb online se zákaz nevztahuje.

Zakázáno je rovněž pořádání vzdělávacích akcí (semináře, přednášky, kongresy, konference, výcviky).

 

Doplnění pro posuzování možností individální práce s klientem v naléhavých případech:

Vzhledem ke specifikům práce psychoterapeuta a vzhledem ke skutečnosti, že konkrétně poskytování psychoterapie v soukromé praxi, nemohlo být při formulování krizového opatření č. 1079 zohledněno, je možné posuzovat možnost/nemožnost přímého (osobního) výkonu psychoterapie v konkrétních případech jednotlivých klientů rovněž podle podmínek stanovených krizovým opatřením č. 1078 (zákaz volného pohybu osob), kde v čl. I. odst. 7 se stanoví výjimky ze zákazu volného pohybu osob také pro výkon činnosti sloužící k zajištění

písm. a) …řešení krizové situace,

písm. b) ochrany zdraví,… včetně dobrovolnické činnosti.

Obě tyto výjimky lze na výkon přímé činnosti psychoterapeuta pro klienty, jejichž případ nelze řešit online podporou nebo případy, které vzniknou v souvislosti s probíhající COVIDovou krizí, přiměřeně uplatnit. Posouzení jednotlivých případů je samozřejmě v kompetenci psychoterapeuta jako profesionála.

V případě poskytnutí přímé podpory klientovi je vždy na odpovědnosti psychoterapeuta, že budou při setkání s klientem dodržena všechna přiměřená hygienická opatření.

Upekli jsme pro Vás koláčky (cookies), aby byly naše stránky pro Váš prohlížeč snadno stravitelné.