774 050 413

Připravujeme projekt Anténa | psychoterapeutická linka pro ty, které trápí karanténa

Připravujeme linku psychoterapeutické podpory pro osoby, které psychicky strádají v souvislosti s pandemií koronaviru a/nebo karanténou.

Nemáme pochyb o tom, že psychoterapie může mnohým lidem pomoci zmírnit úzkost, stres a pomoci lépe se zorientovat v probíhajícím dění.

Pomoc bude nabízena online a může probíhat jednorázově nebo dlouhodobě. Služba bude poskytována bezplatně a bude v provozu po dobu mimořádných opatření.

Přes 200 psychoterapeutů České asociace pro psychoterapii a dalších kolegů nabídlo zdarma své služby v rozsahu několika hodin týdně. Děkujeme. Naše asociace ručí za jejich odbornou kvalitu a poskytne jim supervizní podporu.

Nejedná se o krizovou linku. V naší zemi máme rozsáhlou síť krizových linek, kde je každodenně připraveno několik desítek vyškolených specialistů. Mají kapacitu a jsou připraveni být v první linii péče o duševní zdraví. Právě krizovým linkám službu nabídneme jako možnost, kam volající odkázat v indikovaných případech.

Dále myslíme hlavně na osoby, které jsou již nyní v přísné dlouhodobé karanténě. Starostům a hejtmanům v těchto regionech nabídneme přímou pomoc.

O přesném termínu spuštění budeme informovat.

Upekli jsme pro Vás koláčky (cookies), aby byly naše stránky pro Váš prohlížeč snadno stravitelné.