774 050 413

Odpověď Jiřího Drahoty na článek "Veřejný nepořádek v psychoterapii"

Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. vydal dne 19. prosince 2018 online článek s názvem "Veřejný nepořádek v psychoterapii" na stránkách Zdravotnické právo a bioetika. Celý článek je k přečtení zde: https://zdravotnickepravo.info/verejny-neporadek-v-psychoterapii/

Na článek reagoval předseda ČAP PhDr. Jiří Drahota dopisem adresovaným panu Telcovi:

Vážený pane profesore,                                                                            

děkuji Vám jménem České asociace pro psychoterapii za Vaši dosavadní péči o vyjasnění legislativní situace psychoterapie v naší zemi. Nicméně bych Vás rád tímto požádal, abyste další kroky v této oblasti nechal na jednání odborných společností a státní správy. Velmi bych ocenil, kdybyste tuto svoji zálibu již pěstoval v soukromí a do veřejného prostoru s ní nezasahoval.

K této prosbě mě vede Váš poslední článek – Veřejný nepořádek v psychoterapii. I když jsem se jej snažil číst s respektem a úctou, nemohl jsem se přenést přes následující otázky:

1. Co vede Vaši právní kancelář k té mimořádné angažovanosti na poli, v kterém jste laikem? Vaše minulá právní analýza byla hrazena – pokud se nemýlím – předchozím výborem ČPtS, který zastával v odborném sporu jedno – menšinové – stanovisko.
Je tento Váš článek vedený vaším osobní starostí o stav psychoterapie či bude někomu fakturován – vkrádalo se mi neodbytně do mysli.

2. Jak je možné, že nezávislá právní analýza vytvářená pro potěšení právníka uvádět věci do právního pořádku, neobsahuje ani náznak reálií a argumentů, se kterými jsme již v minulosti s Vámi vstupovali do polemiky.  Byly to například Zákony o psychoterapii schválené v několika státech EU, které umožňují vstup do psychoterapeutického vzdělávání i nezdravotnicky humanitně vzdělaným vysokoškolákům.

Proč ve Vaší studii není ani zmínka o názorech, které podporují jiné pojetí psychoterapie – názorech které zaujímají profesoři a docenti z akademické sféry, výzkumné centrum Masarykovy univerzity, Evropská asociace pro psychoterapii, četní autoři učebnic o psychoterapii atd.?

Byl jsem jat a okouzlen Vaší odvahou být vykladačem pravidel oboru, který jest Vám pravděpodobně drahý, ale v němž jste naprostým laikem -  než jsem si položil otázku z oboru Vašeho. Cui bono? 

A poté jsem odložil Váš článek s uvědoměním, že držím v ruce brilantní lobbistický text, v němž slyším známá slova, známe formulace z diskuzí s našimi oponenty.  Jen spoluautorský podpis pod textem, který jsem hledal, jsem nenašel.

V úctě

PhDr. Jiří Drahota,
Předseda České asociace pro psychoterapiiNíže laskavý čtenář nalezne
1. Definici psychoterapie – schválenou v září 2018 maltským parlamentem
2. Definici psychoterapie Americkou psychiatrickou asociací - 2016

1. Psychoterapií se míní komplexní  záměrná  a plánovaná léčba nebo terapeutická intervence založená na všeobecném a speciálním výcviku, u psychosociálních, psychosomatických a behaviorálních poruch či potřeby širšího osobního rozvoje, za využití vědeckých psychoterapeutických metod, prostřednictvím interakce jedné nebo více léčených osob a jednoho nebo více psychoterapeutů s cílem zmírnit nebo odstranit zjištěné symptomy, změnit narušené vzorce chování a podporovat proces zrání, rozvoje, duševního zdraví a pocitu duševní pohody léčené osoby.

Osoba se může kvalifikovat jako psychoterapeut, jestliže získala minimálně bakalářský stupeň v humánních či společenských vědách a absolvovala praktický a teoretický výcvik ve specifické psychoterapeutické modalitě.

PSYCHOTHERAPY PROFESSION ACT (Malta, 15th September, 2018; ACT XXV of 2018): http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=12859&l=1

2. Psychoterapie je způsob, jak pomoci lidem s širokým spektrem duševních poruch a emočních obtíží.  Psychoterapie může pomoci odstranit nebo kontrolovat obtěžující příznaky, aby dotyčná osoba mohla lépe fungovat a mohla zlepšit svou pohodu a zdraví. Psychoterapie může být poskytována mnoha různými typy odborníků, včetně psychiatrů, psychologů, licencovaných sociálních pracovníků, licencovaných odborných poradců, licencovaných manželských a rodinných terapeutů, psychiatrických sester a ostatních se specializovaným výcvikem v psychoterapii.

Parekh, J. (2016). - APA PhysicianReview. Retrieved:
https://www.psychiatry.org/patients-fahttp://psychoanalyzadnes.cz/2016/06/06/co-je-dusevni-zdravi/milies/psychotherapy

Upekli jsme pro Vás koláčky (cookies), aby byly naše stránky pro Váš prohlížeč snadno stravitelné.