774 050 413

Prohlášení ČAP k současné situaci

Vážení a milí kolegové,

výboru Asociace klinických psychologů společně s předchozím výborem ČPtS se podařilo prosadit do novely nařízení vlády slovo „psychoterapeut“ jako specializaci psychologa ve zdravotnictví. Šlo o tichou, nikde nediskutovanou akci. Co víme, nebyla o tomto zásadním plánu informována ani Psychiatrická společnost ani členské základny zmíněných společností.

(Novela nařízení vlády č. 31/2010 Sb. o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí. Novela byla vyhlášena pod č. 164/2018 Sb.)

Zároveň najaly renomovanou advokátní kancelář, která vydala právní analýzu současné situace. 1. září tohoto roku se tedy objevilo poprvé slovo „psychoterapeut“ ve vládním nařízení a v právnickém textu, který tuto novelu vykládá. Plyne z toho potenciální možnost obtíží pro ty, kteří toto slovo budou používat mimo zdravotnický kontext.

Tento postup pokládáme za nekolegiální frontální útok na stav, do kterého se psychoterapie vyvíjela v předchozích desetiletích. Psychoterapeuticky vzdělaní kliničtí psychologové ve výboru AKP pozapomněli na své učitele, na své kolegy z výcviků, na své přátele mimo zdravotnictví. Zapomněli i na své kolegy ve zdravotnictví –  psychiatry a další zdravotnické profese.
Předchozí jednání s bývalým předsedou ČPtS.dr. Koblicem byla tedy jen mlhou nad blaty, která zakrývala tento záměr výboru AKP.

Co z toho plyne pro vaši konkrétní psychoterapeutickou práci mimo zdravotnictví?
Vše se nyní bude odvíjet od interpretace této novely Ministerstvem zdravotnictví. Náš postup na tomto ministerstvu naleznete v dopise Františka Matušky - Vyjádření ČAP k Novele nařízení vlády č. 31/2010 Sb. ve věci psychoterapie a žádost o následnou nápravu věci zohledňující níže uvedené. V kostce: budeme usilovat o novelu novely, která by jasně definovala, že tato úprava nemá dopad na situaci mimo zdravotnictví. Získáme-li od ministerstva toto stanovisko -  bude vše v pořádku. Toto stanovisko pak bude k dispozici např. při jednání s živnostenským či jiným státním úřadem.

V horším případě se MZ vyjádří ve smyslu, že od zahájení platnosti této vyhlášky nelze používat slovo „psychoterapeut“ mimo zdravotnický kontext. Dojde-li k této situaci, pravděpodobně vám doporučíme, abyste na svých webových stránkách dočasně změnili slovo „psychoterapie“ za „psychoterapeutické poradenství“, popřípadě za svoji směrovou odbornost (např. gestalt terapeut, psychoanalytik, etc). Tato situace však ještě nenastala.

V případě zatuhnutí tohoto nepříznivého vývoje začne ČAP sbírat finanční fondy a zákonodárné kontakty a s podporou Evropské asociace pro psychoterapii připraví návrh Zákona o psychoterapii. A napne veškeré své síly na jeho schválení sněmovnou. V minulém roce schválil maltský a chorvatský parlament zákony o psychoterapii v duchu, který reprezentuje pozice ČAP. Jde to tedy.

Jsou i dobré zprávy. Třeba tyto tři:

  1. Setkali jsme se s novým předsedou ČPtS – profesorem Praškem - a dohodli se na obnovení setkávání s oboustranným záměrem uklidnit současnou situaci a hledat společná řešení. Profesor Praško existenci psychoterapie mimo zdravotnictví v zásadě nezpochybňuje. Shodli jsme se, že budeme společně hledat způsob, kterým přehledněji popsat realitu psychoterapie pro ty, kteří ji využívají.
  2. Ministerstvo zdravotnictví přizvalo ČAP do pracovní skupiny, která má spoluvytvářet kritéria psychoterapeutického vzdělávání ve zdravotnictví.
  3. Evropská psychoterapeutická asociace vytváří návrh zákona o psychoterapii pro evropský parlament.

    Zdravím vás všechny srdečně s nadějí, že se věci mají tendenci dopadat dobře.

Za výbor ČAP

Jirka Drahota, předseda
28. října 2018

 

 

 

 

Zdroje, na které se odkazuje František Matuška ve Vyjádření ČAP k Novele nařízení vlády č. 31/2010 Sb.:

APSS ČR: Výzva „4P“ k legalizaci psychoterapie v sociálních službách

Karel Balcar: Současné trendy v psychoterapii

Překlady dokumentů EAP

Upekli jsme pro Vás koláčky (cookies), aby byly naše stránky pro Váš prohlížeč snadno stravitelné.