774 050 413

Naše mise

Prosazovat rozvoj, rozšiřování a veřejné uznání psychoterapie jako samostatné, na rezortech nezávislé profese podle Štrasburské deklarace o psychoterapii.
Přečíst Štrasburskou deklaraci. V říjnu 2020 jsme byli EAP schváleni jako Národní akreditační organizace pro ČR.

Další cíle ČAP dle stanov

  • Prosazovat začlenění psychoterapie do právního systému České republiky včetně přijetí samostatného zákona o psychoterapii, který bude určovat kritéria pro vzdělávání a samostatný výkon profese psychoterapie tak, aby byla slučitelná s normami EU, a který zajistí psychoterapeutům rovné postavení v různých rezortech.
  • Sdružovat psychoterapeuty všech škol, směrů a přístupů bez ohledu na oblast či rezort, kde psychoterapii praktikují, ať již jako zaměstnanci nebo jako osoby samostatně výdělečně činné.
  • Získávat pro členství ty profesionály, kteří dosud svou práci psychoterapií nenazývali či dokonce nesměli nazývat, ačkoli jejich činnost i její odborná úroveň naplňuje definici psychoterapie (viz preambule odst. 3).
  • Podílet se na řešení otázek spojených s výkonem psychoterapeutické praxe a  s postavením psychoterapeutů ve všech příslušných rezortech, institucích a orgánech.
  • Přispívat ke zvyšování kvality psychoterapie nejen u svých členů, ale prostřednictvím osvěty, sdělování a zpřístupňování informací a případně i školení se zasloužit o zvýšení odborné úrovně poskytované psychoterapie v ČR obecně.
  • Spolupracovat s dalšími organizacemi sdružujícími psychoterapeuty ve všech otázkách, které odpovídají duchu a smyslu ČAP.
  • Informovat pravidelně členy ČAP i odbornou veřejnost o dění na poli psychoterapie.
  • Podporovat otevřenou odbornou diskusi a výměnu informací. 

Upekli jsme pro Vás koláčky (cookies), aby byly naše stránky pro Váš prohlížeč snadno stravitelné.