V ČAP nás je 1341!
Log in

vzdělávací akce pro psychoterapeuty

V této sekci se zobrazují všechny vzdělávací akce (Semináře/workshopy/konference), které považujeme pro naše členy i odbornou veřejnost za přínosné. Pokud chcete zveřejnit vaši akci v našem kalendáři, seznamte se, prosím, s podmínkami.

  • 02/06/2023
  • 09:00 - 13:00
  • Praha, Emauzské opatství, předsálí refektáře
  • 15
  Register

  Dobrá praxe je pilotní projekt následného vzdělávání v psychoterapii.

  Seminář dobré praxe v psychoterapii, 8. setkání

  Etika v psychoterapii:

   - Etický kodex jako pomocník psychoterapeuta i klienta

   - Jak rozpoznat, že jde o etické dilema?

   - Příběhy etických úskalí

   - Etická, náboženská, politická a kulturní vnímavost a citlivost


  O Dobré praxi:

  Jedná se o cyklus tématických diskusních seminářů, určených převážně psychoterapeutům po absolvování dlouhodobého systematického výcviku s vlastní začínající, či existující praxí. V kruhu maximálně 30 účastníků budeme mít možnost společně sdílet, formulovat a formovat stanoviska k jednotlivým psychoterapeutickým kompetencím, obecným postojům a praktickým otázkám, které se objevují v naší práci.

  V úvodu semináře vždy proběhne krátká přednáška na dané téma. Následně budou tato témata dále zpracovávaná účastníky v malých skupinkách z pohledu různých psychoterapeutických modalit.

  Základním východiskem pro společnou práci budou Klíčové kompetence evropského psychoterapeuta, které byly formulovány v Projektu Evropské psychoterapeutické asociace (EAP) v roce 2013.  Praktické informace:

  Cyklus je rozdělen do deseti setkání a celkově bude trvat tři roky.

  Jednotlivá setkání na sebe volně navazují, jde však o otevřenou skupinu, setkání je tedy možné se účastnit jednotlivě.

  Přihlášení probíhá jednotlivě, na každý ze seminářů zvlášť.

  • 9. seminář
   • supervize, autosupervize
   • další možnosti reflexe a sebereflexe
  • 10. seminář
   • sebepéče
   • péče o roli psychoterapeuta
   • celoživotní vzdělávání v psychoterapii
   • výzkum v psychoterapii 

  Semináře vedou: PhDr. Veronika Čermáková a Mgr. Petr Odstrčil, některá témata odpřednášejí přizvaní odborníci.


  • 06/06/2023
  • 19:00 - 20:30
  • Zoom
  • 0

  Trauma ztráty dítěte z klinicko- terapeutického hlediska

  Seminář připravila pracovní skupina ČAP pro klinickou psychologii. Je určen nejen klinickým psychologům a psychologům ve zdravotnictví.

  Anotace a přednášející:

  Mgr. Darina Fialová – klinická psycholožka, Gestalt terapeutka a supervizorka, v rámci spolupráce s perinatálním hospicem nabízí setkání rodičů po ztrátě, možnost zážitkové práce se zkušeností, sdílením, prostorem pro vnitřní kontakt se smutkem a nadějí. V průběhu semináře práce s traumatem ztráty nabídne vhled do problematiky ztráty dítěte-vlivem nemoci nebo tragické události, při perinatální a postnatální ztrátě. Z klinického i terapeutického hlediska se podíváme na různé úrovně práce s procesem u klientek i celých rodin, budeme se zaměřovat na vhodné intervence a terapeutický přístup v poli citové bolesti. V závěrečné fázi semináře bude prostor pro dotazy účastníků.
  • 08/06/2023
  • 09:00 - 10:00
  • Zoom
  Register

  Současná turbulentní situace přináší řadu potenciálních změn a novinek, které nás mohou znejišťovat.

  Máte dotaz, nerozumíte něčemu? Nebo vás jenom zajímá co nového v ČAP, čím se právě zabývá Výbor a čím Odborná rada?

  Přijďte na setkání se členy, kde vás budeme informovat o vývoji na poli politickém, legislativním, odborném i jiném.

  8.6. od 9 hodin s Františkem Matuškou a Pavlem Vítkem


  • 09/06/2023
  • 09:00
  • 10/06/2023
  • 17:00
  • Praha

  Saara je Gestalt terapeutka, učitelka a supervizorka se dvěma supervizními výcviky. Pro představu o jejím vkusu stránky ve finštině

  Saara se specializuje na dovednosti terapeuta v poli. Její workshop bude obsahovat podněty ze současné teorie pole, krátká cvičení, sdílení / supervize případů i reflexi skupinového procesu. Svůj workshop popsala takto:

   In contemporary Gestalt Therapy, more precisely in field based clinical practice, the therapist is asked or even comitted to be on the line. The therapist is opening oneself to be the sensor of the field. In order to be able to do this we need sensitivity toward experiencing the situation we enter together with our clients. To cultivate the precious organ of sensing the field, we as therapists need to reboot the root. At the root, we meet with our diversities and learn to build common ground.

  Praktické info

  Kdy: 9.-10.června 2023, pátek 9 –17, sobota 9-13

  Kde: Praha (upřesníme)

  Pro koho: absolventy Gestalt výcviků
  Cena:
  3200,-Kč

  Jazyk: angličtina (důležité pasáže se budou překládat)

  Přihlásit se můžete do 28. února 2023 na adrese info@gestaltplus.cz.


  • 10/06/2023
  • 09:30 - 18:00
  • Brno - ZÁZEMÍ, Václavská 12a

  Prožívání ženy při rozhodování, během lékařského zákroku interrupce nebo nečekané těhotenské ztráty. Akutní stresové reakce a dlouhodobé posttraumatické obtíže z pohledu krizové intervence a psychoterapie. 

  • Mýty o potratech, typické laické reakce;
  • úvod do psychologie krizí a traumat;
  • právní a medicínské minimum;
  • postabortivní syndrom jako specifická forma posttraumatické poruchy;
  • psychologické rozdíly mezi ztrátou dítěte a umělým ukončením těhotenství;
  • krize rozhodování, 4 úrovně argumentů; možnosti KI a provázení v rozhodování
  • KI po zákroku potratu nebo po úmrtí miminka
  • rizikové faktory pro rozvoj postabortivního syndromu, příznaky a projevy;
  • typická témata v dlouhodobé psychoterapii;
  • práce se vztahem k dítěti; symboly a rituály;
  • provázení při truchlení;
  • práce se s hněvem, studem, pocity selhání, viny a zodpovědností;
  • role muže (otce dítěte), prožívání během rozhodování, možná traumatizace;
  • role blízkých a zdravotníků;
  • příklady z psychoterapeutické praxe

  Vede psychoterapeutka Mgr. Jana Kučerová

  Cena 2500Kč

  Podrobnosti a přihlášky: Kurz Postabortivní syndrom - Jana Kučerová POD KROVY 


  • 12/06/2023
  • 09:00 - 16:00
  • Praha

  MUDr. Hana Fifková 12. 6.2023 cena 1100kč / 1300 Kč, od 9 do 16 h

  Transsexualita je vrozená závažná porucha, v rámci které se člověk biologicky jednoho pohlaví cítí být psychicky příslušníkem pohlaví druhého. Etiologie, diagnostika a léčba dospělých transsexuálních klientů. Rodová nekonformnost, rodová dysforie a porucha rodové identity v dětství a dospívání – diagnostika a možnosti intervencí. Transsexualita a nové společenské trendy, kontroverze. Beseda s transsexuálními klienty.

  přihlášky zde

  • 14/06/2023
  • 09:00 - 16:00
  • Praha

  PHDR. ZBYNĚK VYBÍRAL , PH.D. 14. 6. 2023,CENA 1100KČ, /1300KČ, 9 – 16H

  Mnoho klientů buď ukončuje psychologickou léčbu předčasně nebo vyjadřují nespokojenost s jejím vedením. Něco se ve výcvicích (a nejen tam) zanedbává?
  Na workshopu zazní řada poznatků získaných na základě rozsáhlé meta-analýzy současné výzkumné literatury – a také poznatků získaných z rozhovorů, ze sociálních sítí a dalších zdrojů. Prezentovány budou nejméně dvě kazuistiky a několik desítek fragmentárních perspektiv klientů. Ve workshopu jsou účastníky vedeni k diskusi o nepříjemných (nechtěných) situacích v psychoterapii a o nežádoucích následcích psychoterapie. Na dané téma zazní i ucelená přednáška.
  Cílem je prohloubit respekt k očekáváním a potřebám klientů a zamyšlení nad nespokojenostmi a zklamáními. Předběžná osnova:
  1 Perspektiva spokojeného klienta.
  2 Perspektivy nespokojených klientů.
  3 Perspektiva zneužitého klienta.
  4 Nechtěné situace, k nimž dochází v terapii. Nežádoucí vedlejší účinky.
  5 Které kroky psychoterapeuta jsou riskantní a chybné; které jsou naopak žádoucí a z pohledu klienta vítané.

  Prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. učí na Katedře psychologie FSS MU. Je autorem řady knih, v roce 1990 založil časopis Konfrontace, později přejmenovaný na Psychoterapie. Absolvoval psychodynamický výcvik typu SUR, základní část výcviku v transakční analýze, byl lektorem výcviku (v IPIPAPPu) a v současnosti se věnuje výzkumu nežádoucích dopadů psychologické léčby a pomoci. Lektor se věnuje již řadu let studiu a výzkumu v oblasti negativních dopadů psychoterapie.

  přihlášky zde

  • 23/06/2023
  • 09:00 - 16:15
  • CAFE LANGHANS, KAVÁRNA CENTRUM ČLOVĚKA V TÍSNI. VODIČKOVA 37, PRAHA 1, 110 00

  Dr. Hanna Levenson je profesorkou psychologie v Berkeley, CA, je psychoterapeutka  a supervizorka, členka boardu sekce psychoterapie APA . V Praze již opakovaně přenášela a učila v letech před kovidem. Specializuje se na krátkou dynamickou psychoterapii. S kolegy nedávno vydala publikaci o Dobré praxi v krátkodobé dynamické terapii, v níž popsali 12 oblastí klíčových intervencí, vytvořili systém nácviku těchto terapeutických dovedností a rozdělili jej do tří stupňů pokročilosti. Tento systém přijede prezentovat na seminář 23.6.2023.

  Seminář je akreditován AKP jako školící akce celoživotního vzdělávání klinických psychologů.

  Sama Hanna seminář popsala takto:

  This workshop will focus on using deliberate practice to learn psychodynamic psychotherapy—specifically Time Limited Dynamic Psychotherapy (TLDP). Participants will get experience using Deliberate Practice to learn specific TLDP skills.  Deliberate Practice (DP) is an evidence-based training approach that is very straight forward.  It starts by identifying a small learning goal—a skill that can described in observable verbal and nonverbal behaviors.  Then the learner engages in repetitive behavioral rehearsal of that skill, and while rehearsing, receives ongoing feedback from a teacher, supervisor or peer so that their skill level can be incrementally improved. 

  I (with co-authors Volney Gay & Jeffrey Binder) have just written a book on using DP to learn psychodynamic psychotherapy skills.  We wrote 12 exercises trainees and supervisors can use to improve specific skills—skills like how to make process comments, facilitate corrective emotional experiences, use metaphors, and gather data to delineate a cyclical maladaptive pattern.  The impetus for this book is based on empirical findings and clinical wisdom that some therapists are better than others!  One major factor that accounts for their expertise is dedication to practicing their craft outside of sessions.

  In the first half of the workshop, the basic principles and modes of intervention of TLDP will be described and illustrated with video examples. The rich clinical material will provide a “how to do it” focus, and create a bridge from the specifics of theory to the reality of practice. Ongoing interaction with workshop participants will keep the learning experience active and relevant. While the workshop will center on individual treatment, TLDP is also applicable for couples and groups and has been used with children and in inpatient settings.

  In the second half, the concepts behind Deliberate Practice and their application to psychotherapy will be explained.  Attendees will have the opportunity to try out doing some Deliberate Practice exercises with a partner.  As time permits, the workshop will close with a demonstration of individualizing a DP exercise designed to help a therapist (a volunteer) practice a particular intervention that is challenging for them.

  CENA: 2 300,- KČ,- PŘI REGISTRACI DO 30.4. 2000,- 

  FREKVENTANTI VÝCVIKŮ V PSYCHOTERAPII 1800,

  Přihlášky zde: https://forms.gle/62gj4V6JH5HDKFGFA

  • 26/06/2023
  • 10:00 - 11:30
  • online - Zoom
  Register

  Milé členky, milí členové,

  Zveme vás k dalšímu setkávání a práci ve skupině pro sociální služby.

   Zváni jsou všichni kdo mají zkušenosti se sociálními službami a psychoterapií, nemusí jít výhradně o členy ČAP.

  Naše vize je pravidelné a funkční setkávání skupiny v pracovní atmosféře jednou za měsíc cca na 1,5 hodiny.

  Cílem skupiny bude zmapování psychoterapie v sociálních službách - počty psychoterapeutů, rozsah agendy, kontakty na MPSV, potřeby psychoterapeutů.


  Těšíme se na všechny.


  Po přihlášení se na tuto událost Vám přijde odkaz na setkání.

  Těšíme se na viděnou,

  za ČAP Anna Stanislavová

  • 28/06/2023
  • 09:00 - 17:00
  • BCO - Business Centrum Ocelářská 35, Praha 9


  • 18/07/2023
  • 29/08/2023
  • Brno

  Naučíme se používat osvědčený systém práce ve školním poradenství.  Ukážeme si, jak vytvářet poradenskou strategii: jak se orientovat v systému školy, jak identifikovat oblasti, kde je potřeba pracovat na změně a přizvat ke spolupráci ty, kteří mají na změnu vliv. Osvojíme si postupy, které dovolí reflektovat podstatu vztahu mezi učitelem a žákem, porozumět přesvědčením učitele a oslovovat jeho emoce, což je nezbytné pro proměnu jeho přístupu k žákům.  Získáte metodiku pro práci s problémovým chováním žáků, která zahrnuje rozhovorové schéma pro diagnostiku a nástroje pro nastavování smysluplných intervencí na úrovni práce s jednotlivcem i s třídním kolektivem.  Všechny metody si vyzkoušíte na vlastní kůži a budete je moci ihned využít při práci se třídami, učiteli, žáky a rodiči.

  Akreditace MŠMT

  Délka: 48 hodin

  Termín: 18.-21.7.+28.-29.8.2023 v Brně

  Cena: 10 800 Kč bez DPH

  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

  Přihlášky: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/ctyricetiosmihodinove-vycviky/adlerovsky-pristup-ve-skolnim-poradenstvi/


  • 19/07/2023
  • 22/07/2023
  • co.labs, Kounicova 22, Brno

  Čtyřdenní letní škola pod záštitou IVGT, kde se setká psychoterapie s aplikovanou improvizací. Rámcem pro reflektování procesů a zkušeností nám bude Gestalt přístup, ke společné práci vřele zveme i kolegy z dalších směrů.

  Pro účast na letní škole není třeba žádná divadelní zkušenost.

  Na letní škole budeme hledat odpověď na otázku jakou zkušenost zažívám jako improvizující bytost a jak ji mohu využít jako terapeut.

  Vycházíme z myšlenky, že každé setkání s klientem je kreativní improvizace. Trénink divadelní improvizace rozvíjí spontaneitu, dovednost být s druhým, napojit se, vkročit do neznáma, vydržet, když se rodí figura, a nechat se unášet spoluutvářenou situací. Zkušenost z terapeutické místnosti se jí v mnohém podobá.

  Záměrem letní školy je reflektovat improvizační zážitek jako existenciální zkušenost, zkoumat ji jako zdroj pro rozšíření, posun a osvěžení individuálních terapeutických kompetencí, upevnění terapeutického postoje. Zveme vás do posilovny kreativního přizpůsobování, ke zkoumání kontaktu, vlastní spontaneity, ke spoluutvářenému dialogu a experimentaci. 

  Váháte? Potřebujete se ještě něco dozvědět? Nabízíme nezávazné 30 minut online setkání s jedním s lektorů, kde se můžete doptat na cokoliv. Napište na lucie.moravcikova@zazemi.org a domluvte si termín.

  Lektoři: Mgr. Tomáš Andrášik, Mgr. Barbora Krčmářová, Mgr. Ondřej Ženka

  Místo konání: co.labs, Kounicova 22, Brno

  Čas: 19.-22.7.2023

  Cena: EARLY BIRDS cena 6800 Kč (přihlášení do 14.5. 2023), standardní cena 7800 Kč

  Přihlašování a více informací: https://www.gestalt-praha.cz/letni-skola/


  • 25/07/2023
  • 05/09/2023
  • Brno

  V našem historicky nejstarším vzdělávání získáte mix toho nejlepšího, co představuje způsob práce v individuální psychologii. Ukážeme si jak pracovat s klienty v rámci individuální konzultace (individuální, párová nebo rodinná terapie), inspirujeme pro vytvoření metodiky pro vedení rodičovských skupin, které jsou zaměřeny terapeuticky nebo rozvojově. Projdeme si sebezkušeností, abychom lépe porozuměli systému kladení otázek při provázení klientů i metodám, se kterými budeme pracovat.

  Akreditace: MŠMT a MPSV

  Délka: 51 hodin

  Termín: 25.-28.7.+5.-6.9.2023 v Brně

  Cena: 10 800 Kč bez DPH

  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

  Přihlášky: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/ctyricetiosmihodinove-vycviky/edukativni-rodicovska-terapie/


  • 31/07/2023
  • 04/08/2023
  • Brno

  Pomocí napojení na tělesné prožívání porozumíme tomu, jak vnímání a prožívání vlastní tělesnosti odráží vztah k sobě, druhým a světu. Ukážeme si, jak skrze práci s tělem porozumět osobní dynamice, soukromé logice a životnímu stylu. Práci s tělem využijeme jako vstupní bránu pro změnu myšlení a emočního prožívání. Budeme se věnovat praktickému nácviku metod (např. mindfulness, focusing, imaginace a relaxace), které využijete pro seberozvoj i pro práci s klienty.

  Akreditace MŠMT a MPSV

  Délka: 48 hodin

  Termín: 31.7.-4.8.2023 v Penzionu Slunečnice, Brno-venkov

  Cena: 10 800 Kč bez DPH

  Lektorky: Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D., Mgr. Dora Lukášová Salaquardová

  Přihlášky: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/ctyricetiosmihodinove-vycviky/prace-s-telem-v-kontextu-adlerovske-psychologie/


  • 01/09/2023
  • 00:00
  • Praha
  O skupině: Skupina je určena pro ty, kteří se chtějí podívat hlouběji do svého nitra a najít způsob, jak se vyrovnat s emocemi a problémy, se kterými se potýkají. Poskytuje bezpečné a podpůrné prostředí, kde můžete sdílet své zážitky a přemýšlet o nich s ostatními lidmi. Skupinová psychoanalytická psychoterapie je terapeutická metoda, která využívá skupinovou dynamiku a interakce mezi účastníky k prozkoumání a řešení osobních problémů a vztahů. Využívá se také k léčbě různých psychických poruch (deprese, úzkosti, panické ataky, opakující se vztahové problémy) a pomáhá lidem prohlubovat poznání o sobě samých a o vztazích s ostatními. Skupina je uzavřená (tzn. v průběhu jen zcela výjimečně přijímá nové členy), dlouhodobá (předpokládám trvání v rozsahu minimálně 2-2,5let). Osobně vnímám tento způsob práce jako cestu k větší volnosti, svobodě v rozhodování, rozšíření pohledu na konkrétní situaci, vzájemné toleranci, a v neposlední řadě většímu pochopení sebe sama i ostatních. Maximální počet účastníků: 9 Den v týdnu, kdy se bude skupina konat? Středa Cena v Kč za jedno setkání: 500Kč O terapeutech: Mgr. Gabriela Minařík - psycholog, speciální pedagog a adiktolog VŠ: Pef UK: speciální pedagogika - psychologie Přístup: skupinová psychoanalytická psychoterapie, výcvik u České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii, pracuje se pouze verbálně Kontaktní osoba: Gabriela Minařík, gabriela.minarik@email.cz, https://sites.google.com/d/13imH_opyS4HN9RUUo2z62HjMIaK0murP/p/1Zs1SYfGHDF0X7Yk3HLsycQzsMc7Yh4Er/edit Další informace:
  • 04/09/2023
  • 04/12/2023
  • online

  EmotionAid® protokol byl navržen tak, aby nám pomohl naučit se snížit akutní stres, podpořit vlastní seberegulaci emocí a také poskytovat emocionální první pomoc ostatním pomocí jasných, jednoduchých a snadno použitelných nástrojů. 
  Tyto nástroje jsou výsledkem aktuálních poznatků v oblasti neurofyziologie a vycházejí ze somatických přístupů, zejména Somatic Experiencing™. 

  EmotionAid® umožňuje efektivně vytvářet a posilovat naši psychickou odolnost při překonávání každodenních výzev a zmírňovat napětí během krizí a zvláště stresujících dob.
  Metodu využívají nyní pracovníci IZS a spolupracujících organizací v rámci pomoci lidem zasaženým válkou na Ukrajině.

  Plné proškolení v EmotionAid® spolu s její autorkou Cathy Lawi (Izrael) a týmem v ČR je možné ve Výcvikovém kurzu v září. Jedná se výcvik, kde si osvojíte řadu cvičení a simulací s využitím didaktické sady nástrojů EmotionAid® pro specifické situace a témata, zejména pro téma stresu a únavy z pomáhání, téma hranic a kolektivního a transgeneračního traumatu a možnosti použití EA v práci s dětmi a skupinami. Součástí je teorie, praktické ukázky, dema a videa. Dále cvičení v malých skupinkách a následná supervizní podpora.

  Facilitátorská část pak navazuje v listopadu a umožní absolventům předávat EA o oblastí, ve kterých se klienti a pracovníci setkávají s vysokou úrovní stresu (lékaři, učitelé, záchranáři, hasiči, armáda atd.) 

  Výcvik je určen pro:
  - psychology, psychoterapeuty a profesionály v oblasti duševního zdraví
  - učitele a pedagogické pracovníky, školní psychology
  - krizové interventy
  - záchranáře (policie, zdravotníci, hasiči)
  - pracovníky ve zdravotnictví

  Online program EmotionAid®, který povede Cathy Lawi spolu s naším týmem PROBÍHÁ NA PLATFORMĚ ZOOM.

  Během kurzu, který bude tlumočen do českého jazyka, obdržíte také celou baterii materiálů v ČJ.

  Celý výcvikový program je akreditován u AKP.

  Výcvikový program obsahuje 30 hodin (z toho 24 hodin výcviku a 6 hodin supervize):

  Kurz 1. modul:
  4.9. 9:00-12:00 a 14:00-17:00
  5.9. 9:00-12:00 a 14:00-17:00
  Supervize 1: 
  12.9. 17:00-20:00
  Kurz 2. modul:
  18.9. 9:00-12:00 a 14:00-17:00 
  19.9. 9:00-12:00 a 14:00-17:00 
  Supervize 2: 
  27.9. 17:00-20:00

  PŘIHLÁŠKA:https://forms.gle/ddz97UoDtLNGu6oFA

  https://emotionaid.cz/vycvikovy-kurz/?fbclid=IwAR3w84h2RHPew6ltUgkZ35xK5EjbtdcZ6kMOg0XdiwCuh4y_HubSUjqdXR0

  Navazující facilitátorský modul obsahuje 15 hodin (12 hodin výcviku a 3 hodiny supervize): 

  Kurz pro facilitátory 3.modul:
  27.11. 9:00-12:00 a 14:00-17:00 
  28.11. 9:00-12:00 a 14:00-17:00 
  Supervize 3
  4.12.2023 17:00-20:00

  PŘIHLÁŠKA:https://forms.gle/aTGMdKv7x4cs9tuc8

  https://emotionaid.cz/kurz-pro-facilitatory-emotionaid/

  Kontakt: kurzemotionaid@gmail.com

  www.emotionaid.cz


  • 04/09/2023
  • 10:00 - 11:30
  • Zoom
  Register

  Zdravím srdečně, vážení a milí.

  Přicházím s nabídkou setkání pracovní skupiny pro Krizovou intervenci a trauma práci (KITP). Jde o první setkání vůbec, kde bychom rádi zjistili, kolik lidí v ČAPce se tématy krizové intervence a traumatu ve své práci zabývá? Zda by o setkání tohoto druhu byl zájem? V čem by nám scházení mohlo být k užitku?

  Vítáme především lidi

  - kteří jsou, ať už ze své předchozí profese/ zaměřením terapeutickým směrem KI, trauma práce ložení

  - v zásadě denně mají i tento typ klientely

  - prošli vzděláváním ke KI nebo trauma práci

  Při prvním setkání v menších skupinách bychom si mohli položit otázky

  - kde vidíme výhody a nevýhody propojení tématu KI a traumatu do jedné skupiny

  - úvahy o četnosti setkávání + nápady k obsahu - v čem by nám mohlo setkávání byt k užitku?

  A také se seznámit - kdo z nás pracuje v soukromém sektoru, kdo v institucích, kdo témata přednáší, kdo pracuje s jakou klientelou. Do jakých dalších platforem v tomto tématu ev také patříme.

  Záměrem těchto setkání by bylo 

  - vzájemně o sobě vědět

  - sdílet dobrou praxi - např. vychytávky z vlastního vzdělávání - prohlubovat řemeslo i se inspirovat pro své další vzdělávání, sdílet tipy na užitečné knihy, články, weby k tématu, téma návaznosti spolupracujících institucí, příp.spolupráce platforem v tomto tématu. Specifika některých příběhů, které doprovázíme. Možnost donajít jednoduchá sdělení o věcech složitých - co naši klienti potřebují předevšm, co ke své práci potřebuje my.

  - mít možnost vyjádřit společné stanovisko k tématům, které jsou pro nás specifické

  - položit si otázku, zda bychom chtěli vytvářet možnost sdílet naše zkušenosti, znalosti s ostatními terapeuty z ČAPky

  - vytvořit ČAP adresář pro KI a trauma práci

  - být snadno svolatelní, pokud by se děli události mimořádné, obdobné covidu /válce na ukrajině/tornádu a bylo zapotřebí zajistit např kontakty na lidi z oblasti KI a trauma práce. 

  Pi úvaze dobrovolnosti všech zúčastněných, kdo by do čeho/ v jaké době/ ve kterém tématu/v jaké míře šel. 

  Tedy především jde o to, aby vůbec byla možnost se v těchto dobách svolat a kupříkladu každý si nezjišťoval podobné informace sám pro sebe sólo, jak tomu např na při příchodu lidí z UA bylo.

  Všem přeji klidné dny!

  A s těmi, co se přidají se těším na zoom/viděnou

  Kristýna Farkašová


  • 20/09/2023
  • 09:00 - 16:00
  • Praha

  MGR. PETR ODSTRČIL – 20.9.2023 , CENA 1100/1300 KČ, 9 - 16H

  V semináři vymezíme základní pojmy a teoretické rámce, ujasníme mechanismus vzniku situační i vývojové traumatizace a projdeme možné přístupy k problematice.
  Budou zde zmíněny aktuální přístupy k léčbě traumatu, také zde bude prostor pro otázky z praxe, kazuistické části, krátká praktická cvičení a vzájemné sdílení zkušeností.
  Na závěr se zastavíme u toho, jak téma traumatu dopadá na nás v roli psychoterapeuta a jak o sebe můžeme v těchto situacích dobře pečovat.
  Téma traumatu budeme nahlížet převážně z integrativní psychoterapeutické perspektivy.
  Petr Odstrčil je psychoterapeut a lektor psychoterapie, www.petrodstrcil.eu

  přihlášky zde

  • 21/09/2023
  • 09:00 - 17:00
  • BCO - Business Centrum Ocelářská 35, Praha 9


  • 22/09/2023
  • 09:00 - 13:00
  • Praha, Emauzské opatství, předsálí refektáře
  • 21
  Register

  Dobrá praxe je pilotní projekt následného vzdělávání v psychoterapii.

  Seminář dobré praxe v psychoterapii, 8. setkání

  Supervize v psychoterapii:

   - Různé formy supervize a autosupervize

   - Jak supervizi dobře využívat?

    - Další možnosti reflexe a sebereflexe v psychoterapii


  O Dobré praxi:

  Jedná se o cyklus tématických diskusních seminářů, určených převážně psychoterapeutům po absolvování dlouhodobého systematického výcviku s vlastní začínající, či existující praxí. V kruhu maximálně 30 účastníků budeme mít možnost společně sdílet, formulovat a formovat stanoviska k jednotlivým psychoterapeutickým kompetencím, obecným postojům a praktickým otázkám, které se objevují v naší práci.

  V úvodu semináře vždy proběhne krátká přednáška na dané téma. Následně budou tato témata dále zpracovávaná účastníky v malých skupinkách z pohledu různých psychoterapeutických modalit.

  Základním východiskem pro společnou práci budou Klíčové kompetence evropského psychoterapeuta, které byly formulovány v Projektu Evropské psychoterapeutické asociace (EAP) v roce 2013.  Praktické informace:

  Cyklus je rozdělen do deseti setkání a celkově bude trvat tři roky.

  Jednotlivá setkání na sebe volně navazují, jde však o otevřenou skupinu, setkání je tedy možné se účastnit jednotlivě.

  Přihlášení probíhá jednotlivě, na každý ze seminářů zvlášť.

  • 10. seminář
   • sebepéče
   • péče o roli psychoterapeuta
   • celoživotní vzdělávání v psychoterapii
   • výzkum v psychoterapii 

  Semináře vedou: PhDr. Veronika Čermáková a Mgr. Petr Odstrčil, některá témata odpřednášejí přizvaní odborníci.


  • 25/09/2023
  • 07/11/2023
  • Brno

  Posuneme dovednosti ve vedení rozhovoru podle potřeb každého účastníka. Nejde nám jen o metodu kladení otázek, dodržení struktury rozhovoru a respektování jeho fází. To je samozřejmost. Ukážeme si, jak do rozhovoru vstupuje naše osobnost, naše přesvědčení a soukromá logika, a toto sebepoznání použijeme jako prostředek k učení se. Získáte postupy a metody, které umožňují směřovat k porozumění a vhledu, motivovat klienta ke změně a hledat realistická řešení. Nabytá zkušenost vám umožní navázat vztah s klientem, získávat informace, směřovat k cíli a vidět výsledky společné práce.

  Akreditace MŠMT a MPSV

  Délka: 48 hodin

  Termín: 25.-26.9.+16.-17.10.+6.-7.11.2023 v Brně

  Cena: 10 800 Kč bez DPH

  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

  Přihlášky: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/ctyricetiosmihodinove-vycviky/trenink-ve-vedeni-rozhovoru/


  • 02/10/2023
  • 05/10/2023
  • Brno

  Rané vzpomínky jsou zlatým dolem pro porozumění klientovým přesvědčením, obavám, životním cílům a vzorcům chování. V párovém poradenství nám pomáhají porozumět párové dynamice, očekávání od vztahu, individuálním potřebám, případně výběru partnera. Práce s ranými vzpomínkami v páru mohou vést k vhledu, který klienty motivuje řešit jejich vzájemné problémy konstruktivně a umožňuje prohloubit vzájemné porozumění a podpořit vztah. Účastníci si metodou osvojí krok za krokem, jednotlivé kroky budou demonstrovány a detailně probrány. Odborné tlumočení do češtiny je zajištěno.

  Akreditace: bez akreditace

  Délka: 30 hodin

  Termín: 2.-5.10.2023 v Brně

  Cena: 7 200,- Kč bez DPH

  Lektor: Samuel Schürer

  Přihlášky: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/host-v-mansiu/vyuziti-analyzy-ranych-vzpominek-v-parovem-poradenstvi/


  • 09/10/2023
  • Brno

  Projdeme spolu sebezkušeností, poskytneme dostatečnou oporu v teorii, čas pro trénink a prohlubování poznatků a jejich propojování s kontextem vašeho profesního působení. Cílem je porozumění metodě individální psychologie a používání v různorodé praxi - např. v individuální nebo skupinové práci s klienty, kteří nemusí mít rodičovskou zkušenost, při provázení rodičů v rozvodových situacích, v edukaci a rozvíjení kompetencí, pro provázení pěstounů. Projdeme spolu všechny fáze - naučíme se vést proces práce s klientem od navázání kontaktu přes porozumění přesvědčením, které neumožňují změnu k jejich reinterpretaci a realizaci postupných kroků ke změně. 

  Akreditace: MŠMT a MPSV

  Délka: 250 hodin (10 setkání)

  Termín: zahájení 9. října 2023 v Brně

  Cena: 54 500 Kč bez DPH

  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

  Přihlášky: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/dlouhodobe-vycviky/edukativni-rodicovska-terapie-pokrocile-dovednosti/


  • 12/10/2023
  • 09:00 - 16:00
  • Praha

  PHDR. JAN KNOP ~ 12. 10. 2023, CENA 1100KČ / 1300 KČ, 9 -16H

  Východiskem pro práci s rodinou a i partnerským vztahem je systémové paradigma. Předpokladem je, že jakýkoliv systém má tendenci k růstu a k vytvoření nejlepšího možného tvaru. Každý prvek v systému ovlivňuje celý systém (východisko je tedy stejné jako v případě dynamického pole). Při práci s rodinou je důležité respektovat, že rodina zahrnuje dva subsystémy a má své životní cykly. Rodina je zároveň součástí většího společenství — širší rodiny a širšího společenství. Při práci s rodinou je nutné být zúčastněným pozorovatelem celého systému, sledovat jeho interakční vzorce, projasňovat je, dokončovat a napomáhat růstu celého systému.Nabízím málo teorie, něco ukázek a také praktického nácviku práce s rodinou resp. partnerským vztahem.
  Jan Knop – člen týmu Střediska komplexní terapie v Liberci.

  přihlášky zde

  • 19/10/2023
  • 09:00 - 16:00

  PHDR. LEONA JOCHMANNOVÁ, PH.D. – 19.10.2023 CENA 1100KČ / 1300KČ, 9 – 16H

  Seminář nabízí teorii a praxi terapie následků traumatu. Pojmenovány budou nejčastější symptomy, se kterými se můžeme setkat v terapeutické praxi a v souvislosti s terapeutickými postupy budou rozlišovány jednotlivé formy i kategorie traumatizace. Specifický zřetel bude kladen na nejčastější chyby při terapii traumatu a odlišnosti při práci s dětmi. Lektorka ve svém konceptu integruje propojení mysli-emocí-symbolizace a somatických vjemů (pocitů), základem jsou metody vycházející ze Somatic Experiencing®, focusingu, senzomotorické psychoterapie, Satiterapie, Katatymně orientované psychoterapie a dalších směrů.

  Leona Jochmannová, klinická psycholožka a supervizorka, profesně působí v soukromé klinické praxi a na katedře psychologie FF Univerzity Palackého v Olomouci. Je autorkou / spoluautorkou knih: Trauma u dětí; Dítě traumatizované v blízkých vztazích; Praxe dlouhodobých poradenských a seberozvojových skupin; Psychologie zdraví a dalších odborných textů.

  přihlášky zde

  • 09/11/2023
  • 09:00 - 16:00
  • online

  PHDR. YVONNA LUCKÁ ~ 9 . 11. 2023 CENA 1000/1200 KČ, 9 – 16H

  Přední česká psychoterapeutka, která se dlouhodobě věnuje práci s traumatem, Vás uvede do konceptů a myšlenek, které jsou s tímto tématem spojené.

  přihlášky zde

  • 22/11/2023
  • 09:00 - 16:00
  • Praha

  Barbora Krčmářová, Tomáš Andrášik, 22. 11. 2023 cena 1100Kč /1300 Kč, 9 – 17 hod

  Aplikovaná divadelní improvizace nabízí psychoterapeutům inspiraci ve dvou rovinách: 1) jako hlavní či doplňková metoda práce se skupinami a 2) jako nástroj rozvoje terapeutických kompetencí. V sebezkušenostní části prozkoumáme terapeutický potenciál improvizace a rozvoje terapeutických kompetencí, zaměříme se zejména na experiment, kontakt a dialog. V teoretické části se dotkneme ukotvení improvizace v psychoterapeutické práci, zejména v Gestalt modalitě a přehledu aktuálních výzkumů mapujících toto téma.
  Tomáš Andrášik, psychoterapeut, absolvent INSTEPu, člen ČAP.
  Barbora Krčmářová, psychoterapeutka a krizová interventka, absolventka IVGT, členka ČAP.
  Tomáš a Barbora jsou aktivní improvizátoři a psychoterapeuti, kteří v posledních dvou letech spolupracují na mapování výzkumů, psaní odborných publikací a vytváření metodologie pro využití improvizace v psychoterapii.

  přihlášky zde

  • 23/11/2023
  • 09:00
  • 24/11/2023
  • 16:00
  • Praha

  PHDR. NINA SCHAUTOVÁ – 23. A 24. 11. CENA 2200KČ/2600 KČ, 9 – 16H

  Mindfulness je dnes hodně skloňované téma, jenže co to vlastně mindfulness je? Pod pojmem mindfulness, neboli všímavost, se ukrývá ledacos, od moderního systematického tréninku založeného na prastarých meditačních praktikách, přes každodenní praxi jogínů a meditátorů, až po New Age a různé léčitelské praxe. Tento workshop se zaměří na uchopení mindfulness pro praxi terapeuta. První den si vyzkoušíme různé meditační a jiné techniky na podporu všímavosti a jejich možné využití pro různé typy klientů v terapii (indikace a kontraindikace). Druhý den budeme všímavě prozkoumávat zákoutí našeho bytí s klientem a jak můžeme svou přítomností s klientem napomáhat či naopak překážet změně. Také se podíváme na to, jak mindfulness využít pro sebepéči nás terapeutů a jak ji zařadit do našeho nabitého programu.
  Workshop je vhodný pro všechny, bez ohledu na míru zkušenosti či nezkušenosti s mindfulness praktikami.
  Nina Schautová je Gestalt terapeut, spolupracuje s IVGT a INSTEP, dlouhodobě se věnuje józe a meditaci.

  přihlášky zde

  • 28/11/2023
  • Brno

  250 hodinový výcvik pro absolventy Sebezkušenostního výcviku pro pracovníky v pomáhajících profesích nebo výcviku  Edukativní rodičovské terapie - pokročilé dovednosti. Zaměříme se na rozvoj dovedností pro práci s klienty v adlerovském přístupu. Součástí vzdělávání je sebezkušenost, supervize a trénink v metodách pro párovou terapii, individuální práci, rodinnou a rodičovskou terapii, práci s týmem a se skupinou. Součástí jsou i speciální témata, např. provázení krizemi nebo zacházení s traumatem.

  Akreditace: MŠMT a MPSV

  Délka: 250 hodin (10 setkání)

  Termín: zahájení 28. listopadu 2023 v Brně

  Cena: 54 500 Kč bez DPH

  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

  Přihlášky: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/dlouhodobe-vycviky/profesni-rozvoj-kazuistiky-a-supervize-podpora-prace-v-adlerovskem-pristupu/


  • 29/11/2023
  • 09:00 - 17:00
  • BCO - Business Centrum Ocelářská 35, Praha 9


  • 01/12/2023
  • 09:00 - 13:00
  • Praha, Emauzské opatství, předsálí refektáře
  • 20
  Register

  Dobrá praxe je pilotní projekt následného vzdělávání v psychoterapii.

  Seminář dobré praxe v psychoterapii, 10. setkání

  Role psychoterapeuta:

  Péče o roli psychoterapeuta

  Sebepéče psychoterapeuta

  Celoživotní vzdělávání v psychoterapii

   Výzkum v psychoterapii


  O Dobré praxi:

  Jedná se o cyklus tématických diskusních seminářů, určených převážně psychoterapeutům po absolvování dlouhodobého systematického výcviku s vlastní začínající, či existující praxí. V kruhu maximálně 30 účastníků budeme mít možnost společně sdílet, formulovat a formovat stanoviska k jednotlivým psychoterapeutickým kompetencím, obecným postojům a praktickým otázkám, které se objevují v naší práci.

  V úvodu semináře vždy proběhne krátká přednáška na dané téma. Následně budou tato témata dále zpracovávaná účastníky v malých skupinkách z pohledu různých psychoterapeutických modalit.

  Základním východiskem pro společnou práci budou Klíčové kompetence evropského psychoterapeuta, které byly formulovány v Projektu Evropské psychoterapeutické asociace (EAP) v roce 2013.  Praktické informace:

  Cyklus je rozdělen do deseti setkání a celkově bude trvat tři roky.

  Jednotlivá setkání na sebe volně navazují, jde však o otevřenou skupinu, setkání je tedy možné se účastnit jednotlivě.

  Přihlášení probíhá jednotlivě, na každý ze seminářů zvlášť.

  Semináře vedou: PhDr. Veronika Čermáková a Mgr. Petr Odstrčil, některá témata odpřednášejí přizvaní odborníci.


  • 05/12/2023
  • 09:00 - 16:00
  • Praha

  PHDR. MARTIN JÁRA ~ 5. 12. 2023 – CENA 1100/1300KČ, OD 9 DO 16H

  Workshop se zaměřuje na práci se sny v aranžmá „teď a tady“, ať už v individuální i skupinové terapii. Na semináři převažuje zážitkové učení, ale své místo zde má i přednáška, diskuse a intervize.Účastníci semináře získají: přehled o možných přístupech ke snění a ke snům (od Freuda po šamany); informace o metodách práce se sny v Gestalt terapii a osobní zkušenost s nimi; zážitky se svými sny a sny ostatních členů skupiny.
  Martin Jára, Gestalt supervizor s certifikací EAGT (Evropské asociace pro Gestalt terapii) a ČAP

  přihlášky zde

  • 01/06/2024
  • Praha, Zdoňov

  Arte & Gestalt


  Gestalt Plus nabízí nový koncept postgraduálního výcviku, který propojuje arte- a gestalt terapii.  
  V současné době pracujeme na získání garance České arteterapeutické asociace (ČAA) pro tento výcvik. Výcvikové hodiny budou započítávány do artevzdělávání pro členy ČAA a výcvik může být přínosný i pro zájemce, kteří o členství v ČAA uvažují. 

  Především chceme propojit dva obory, které k sobě mají blízko – a zároveň se ve vzdělávání zatím explicitně nepotkaly. Máme zájem je teoreticky i prakticky integrovat. Frekventanti tedy zažijí inovativní výcvikový formát, v němž budou moci rozvinout kreativitu a rozšířit profesní kompetence.  Více informací zde

   

  Zváni jsou Arteterapeuti, psychoterapeuti nebo jiní odborníci (psychologové, lékaři, sociální pracovníci, výchovní poradci atd.), kteří používají arteterapeutické metody při své práci. Podmínkou účasti v našem programu je ukončený výcvik – ať už v arteterapii či psychoterapii, eventuálně VŠ vzdělání v arteterapii či výtvarném oboru a minimálně 3 roky praxe v práci s klienty. (Předchozí vzdělání v gestalt terapii podmínkou není, důležitý je zájem poznat gestalt filozofii a metodologii.) Různou odbornou průpravu a tedy i rozmanitost osobní / profesní zkušenosti považujeme za výzvu a výhodu.

  Začínáme v červnu 2024. Přihlášky přijímáme do 30.11.2023. Vyplňte, prosím, formulář

   

  Výcvik koncipuje a odborně garantuje základní tým: 

  Lenka Vávrová, iniciátorka projektu, arteterapeutka, učitelka arteterapie, psychoterapeutka, supervizorka. Více info.
  Martin Jára, garant pro gestalt terapii, psychoterapeut, učitel psychoterapie, supervizor. Více info.
  Semináře a supervize jsou vedeny oběma lektory.
  Podle potřeby jsou ke spolupráci přizváni externisté.

  Platí se vždy za jeden výcvikový rok. Nabízíme možnost splátkového kalendáře.
  Částka za první rok činí 16.800 Kč, za druhý rok pak 22.400 Kč. (Cenu stanovujeme v květnu 2023, může se změnit v závislosti na meziroční inflaci).

Partnerské organizace:

  

      

     


Kontakt:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3,

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Bankovní spojení: 22332233 / 2010 

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

O asociaci:

Česká asociace pro psychoterapii je společnost zodpovědných psychoterapeutek a psychoterapeutů, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství i podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize.

Ochranná známka:

Naše člen*k*y rozpoznáte podle odznaku (ochranné známky), kterým se mohou označovat:


Důležité odkazy:

HLEDÁTE TERAPII?

© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software