Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in

Odborná rada ČAP

Odborná rada se vyjadřuje k odborným otázkám souvisejícím s psychoterapií, vydává doporučení pro výkon dobré psychoterapeutické praxe, pořádání výcviků a činnost supervizorů a zajišťuje proces certifikace výcviků. Na základě voleb během Valné hromady 28. listopadu 2022 bude pracovat odborná rada do roku 2026 v následujícím složení: 


Jan Hesoun, předseda OR


Za svou základní profesi považuji psychoterapii, které se věnuji od ukončení studia psychologie na FFUK v Praze a od absolvování psychoterapeutického výcviku v roce 2000 jako žák Vráti Strnada a Zdeňka Macka.


Od roku 2001 tak působím nejprve v klinickém prostředí (Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET, Psychoterapeutické centrum Gaudia) a později i v soukromé praxi a ve spolupráci s kolegy z Narratio centrum. Od roku 2004 pracuji jako lektor psychoterapeutických výcviků v ISZ Praha (nyní ISZ-MC a Narratio institut), ISZ Košice, nejnověji též GI system. V té době jsem také začal působit jako týmový a individuální supervizor, zejména v neziskovém sektoru, školství a zdravotnictví.


Můj přístup k práci s lidmi ve všech třech kontextech (trénink, terapie, supervize) je charakteristický zakotvením v konstruktivistických a dialogických přístupech (narativní přístup předaný zejména Jill Freedmanovou a Chana Rachel Frumin, přístup Kurta Ludewiga, na řešení orientovaný přístup). 


Mgr. Petr Odstrčil, předseda etického panelu or@czap.cz

Jsem psychoterapeut, supervizor a lektor výcvikových a vzdělávacích programů v
psychoterapii. Ve své práci využívám především integrativních přístupů.
Absolvoval jsem výcvik v biosyntéze, PBSP, gestalt terapii a krizové intervenci.
Od roku 1994 mám psychoterapeutickou praxi v Praze. V ČAP jsem předsedou
odborné rady, členem etického panelu, pracovní skupiny pro komunikaci s
platformami a pracovní skupiny pro vzdělávání. Podílím se na vedení projektu
Dobrá praxe.

Jsem psychoterapeut, supervizor a lektor výcvikových a vzdělávacích programů v psychoterapii. Ve své práci využívám především integrativních přístupů. Absolvoval jsem výcvik v biosyntéze, PBSP, gestalt terapii a krizové intervenci. Od roku 1994 mám psychoterapeutickou praxi v Praze.

V ČAP jsem předsedou odborné rady, členem etického panelu, pracovní skupiny pro komunikaci s platformami a pracovní skupiny pro vzdělávání. Podílím se na vedení projektu Dobrá praxe.

Jsem psychoterapeut, supervizor a lektor výcvikových a vzdělávacích programů v
psychoterapii. Ve své práci využívám především integrativních přístupů.
Absolvoval jsem výcvik v biosyntéze, PBSP, gestalt terapii a krizové intervenci.
Od roku 1994 mám psychoterapeutickou praxi v Praze. V ČAP jsem předsedou
odborné rady, členem etického panelu, pracovní skupiny pro komunikaci s
platformami a pracovní skupiny pro vzdělávání. Podílím se na vedení projektu
Dobrá praxe.


Milan Stiburek

Od svých 25 let pracuji jako psychoterapeut. Po absolvování speciální pedagogiky jsem nastoupil do Střediska pro mládež na Proseku, pak pokračoval do Sanatoria Fokus, potom na Psychosomatickou kliniku. Nyní pracuji v soukromé praxi.

Absolvoval jsem výcvik v arteterapii, SUR, rodinné terapii, mám blízko ke gestaltu, jako lektor jsem vedl výcviky SUR a nyní vedu sebezkušenostní skupiny a spoluvytvářím Výcvik integrace v psychoterapii, který je zaměřený na vytváření osobního psychoterapeutického stylu.

Část mé práce tvoří supervize, pracuji jako supervizor v týmech zaměřených na sociální práci a psychoterapii, mám řadu individuálních supervizantů. Absolvoval jsem výcvik u Českého institutu pro supervizi, nyní v rámci výcviků ČIS pracuji jako lektor – mentor supervizor.

Jsem zakládající člen ČAP, byl jsem členem prvních výborů, nyní se v ČAP zaměřuji na rozvoj mentoringu.

(LIRTAPS) a v dynamické psychoterapii (LIPPP) s důrazem na celostní – psychosomatický přístup,


PhDr. Jan Holeyšovský


Psycholog, absolvoval FFUK Praha v r. 1979. Od roku 1994 je výcvikovým terapeutem a supervizorem Institutu pro psychoterapii a poradenství zaměřené na člověka (PCA Institut Praha), jehož je zakládajícím členem a členem grémia. Pracuje jako neklinický psychoterapeut v terapeutickém centru Cetera a  jako supervizor v sociálních službách.


Jsem psycholog a psychoterapeut pracující v humanistickém PCA přístupu Carla Rogerse. Vedu v tomto směru psychoterapeutické výcviky v PCA Institutu Praha, jehož jsem členem grémia. Jsem mentoring supervizor ČIS.


V ČAP jsem členem odborné rady, od jejího zřízení až do dubna 2021 také jejím předsedou.


Jarmila Tolimatová

studia se výzkumně věnuji tématům ze sociální psychologie s aplikací do
psychoterapie. V České asociaci pro psychoterapii jsem členkou odborné rady,
kde se věnuji oblasti vzdělávání. Ráda sportuji, maluji, setkávám se s milými
inspirativními lidmi a mnoho dalšího.
psychoterapie. V České asociaci pro psychoterapii jsem členkou odborné rady,
kde se věnuji oblasti vzdělávání. Ráda sportuji, maluji, setkávám se s milými
inspirativními lidmi a mnoho dalšího. 

Původně jsem byla antrolopoložka (PřF UK), pak klinická psycholožka (FFUK) a psychoterapeutka individuální, skupinová, rodinná. Nejdéle v Apolináři ve Středisku pro psychoterapii a rodinnou terapii Kliniky adiktologie VFN. A k tomu na malý úvazek v soukromé praxi.

Snoubím rogeriánský přístup zaměřený na člověka, rodinnou terapii a KBT.

Učím budoucí adiktology na 1.LF UK a budoucí terapeuty v Integrované rodinné terapii a v SURu. Ukončila sem výukovou část supervizního výcviku v ČISu a jsem supervizor-kanadidát.


MUDr. Kamil Kalina


Psychiatr, psycholog, psychoterapeut, supervizor, VŠ pedagog. Docent na 1.LF UK (Klinika adiktologie), vedoucí lékař v SANANIM, z.ú, vedoucí výcviku v institutu SUR. Čestný člen ČAP, dlouholetý člen OR ČAP, druhé volební období je členem výboru České psychoterapeutické společnosti, tč. jako místopředseda.  

Do výboru ČPtS v letošních volbách kandidoval se záměrem napravit vztahy mezi oběma odbornými společnostmi. Se stejným záměrem nyní znovu kandiduje do OR ČAP. 


Pavel Vítek


Psychoterapeut, supervizor, kouč a lektor. Absolvent studia andragogiky a sociologie, následně absolvoval studium sociální práce. Absolvent komplexního psychoterapeutického výcviku v systemické psychoterapii (ISZ Praha) a dalších vzdělávacích akcí, především v postmoderních přístupech, převážně s kolegy ze zahraničí (Harry Korman, Ben Furman, Peter Szabo, Scott Miller, Chris Iveson, Rob McNeilly, Harlene Anderson a další).

Člen týmu Dalet Olomouc, ve kterém rozvíjí s kolegy přístup zaměřený na řešení v různých kontextech lidského bytí, včetně psychoterapeutických, supervizních a koučovacích výcviků. Spoluautor několika knih o přístupu zaměřeném na řešení (Spoluvytváření změn: různé podoby přístupu zaměřeného na řešení v teorii, v praxi a ve výzkumu. Koučování zaměřené na řešení. Reteaming). 

Člen ČAP, člen etického kolegia ČAP, externí posuzovatel žádostí o certifikaci psychoterapeutických výcviků ČAP. Jako motorkář má rád motto „Kam koukáš, tam jedeš,“ které ladí také s jeho psychoterapeutickým zaměřením.

Průběžné zprávy ze zasedání odborné rady naleznete po přihlášení do členské sekce.

Odborná rada do roku 2022 pracovala ve složení Mgr. Petr Odstrčil,PhDr. Martina Venglářová, MUDr. Aleš Fürst, MUDr. Kamil Kalina, Mgr. Zuzana Janotková, Paedr. Michael Chytrý, PhDr. Jan Holeyšovský.
Za náročnou a užitečnou práci na poli psychoterapie všem děkujeme!

Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software