Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in

Systém poskytování PSP v akutní fázi po mimořádné události – reflexe činností IZS (nejen) po útoku na FF UK

  • 26/03/2024
  • 10:00 - 12:00
  • Zoom

Registration


Registration is closed

Vážení a milí kolegové,

zveme Vás srdečně na setkání s těmi, kteří v rámci své profese psychologa v bezpečnostních sborech a MV, koordinují, promýšlejí a poskytují podporu lidem zasaženým hromadným neštěstím.

Kolegové z Integrovaného záchranného systému - PhDr. Simona Hoskovcová (P ČR), Mgr. Martina Wolf Čapková (HZS ČR) a PhDr. Štěpán Vymětal (MV), nás provedou zavedenou praxí, předpisy, postupy a zkušenostmi při hromadných neštěstích – také v souvislosti se střelbou na Filozofické fakultě. Budou také k dispozici pro Vaše otázky a myšlenky.

Česká asociace pro psychoterapii si hledá své smysluplné místo v síti služeb, které jsou v takových situacích k dispozici. Vzniká pracovní skupina, která začíná soustřeďovat psychoterapeuty se zájmem a zkušenostmi v krizových intervencích a trauma terapii. Neobejdeme se však bez toho, abychom věděli, co vlastně předchází tomu, než klient vstoupí do naší pracovny. Potřebujeme více vést dialog s ISZ a postavit se na místo, kde jsme k užitku. 

Za ČAP

Jirka Drahota, předseda 

Ondřej Pečený a Kristýna Farkašová - vedoucí pracovní skupiny  

Srdečně,
Česká asociace pro psychoterapii, z.s.


Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software