V ČAP nás je 1341!
Log in
  • Úvod
  • 1. setkání pracovní skupiny pro Krizovou intervenci a trauma práci (KITP)

1. setkání pracovní skupiny pro Krizovou intervenci a trauma práci (KITP)

  • 04/09/2023
  • 10:00 - 11:30
  • Zoom

Registration


Register

Zdravím srdečně, vážení a milí.

Přicházím s nabídkou setkání pracovní skupiny pro Krizovou intervenci a trauma práci (KITP). Jde o první setkání vůbec, kde bychom rádi zjistili, kolik lidí v ČAPce se tématy krizové intervence a traumatu ve své práci zabývá? Zda by o setkání tohoto druhu byl zájem? V čem by nám scházení mohlo být k užitku?

Vítáme především lidi

- kteří jsou, ať už ze své předchozí profese/ zaměřením terapeutickým směrem KI, trauma práce ložení

- v zásadě denně mají i tento typ klientely

- prošli vzděláváním ke KI nebo trauma práci

Při prvním setkání v menších skupinách bychom si mohli položit otázky

- kde vidíme výhody a nevýhody propojení tématu KI a traumatu do jedné skupiny

- úvahy o četnosti setkávání + nápady k obsahu - v čem by nám mohlo setkávání byt k užitku?

A také se seznámit - kdo z nás pracuje v soukromém sektoru, kdo v institucích, kdo témata přednáší, kdo pracuje s jakou klientelou. Do jakých dalších platforem v tomto tématu ev také patříme.

Záměrem těchto setkání by bylo 

- vzájemně o sobě vědět

- sdílet dobrou praxi - např. vychytávky z vlastního vzdělávání - prohlubovat řemeslo i se inspirovat pro své další vzdělávání, sdílet tipy na užitečné knihy, články, weby k tématu, téma návaznosti spolupracujících institucí, příp.spolupráce platforem v tomto tématu. Specifika některých příběhů, které doprovázíme. Možnost donajít jednoduchá sdělení o věcech složitých - co naši klienti potřebují předevšm, co ke své práci potřebuje my.

- mít možnost vyjádřit společné stanovisko k tématům, které jsou pro nás specifické

- položit si otázku, zda bychom chtěli vytvářet možnost sdílet naše zkušenosti, znalosti s ostatními terapeuty z ČAPky

- vytvořit ČAP adresář pro KI a trauma práci

- být snadno svolatelní, pokud by se děli události mimořádné, obdobné covidu /válce na ukrajině/tornádu a bylo zapotřebí zajistit např kontakty na lidi z oblasti KI a trauma práce. 

Pi úvaze dobrovolnosti všech zúčastněných, kdo by do čeho/ v jaké době/ ve kterém tématu/v jaké míře šel. 

Tedy především jde o to, aby vůbec byla možnost se v těchto dobách svolat a kupříkladu každý si nezjišťoval podobné informace sám pro sebe sólo, jak tomu např na při příchodu lidí z UA bylo.

Všem přeji klidné dny!

A s těmi, co se přidají se těším na zoom/viděnou

Kristýna Farkašová


Partnerské organizace:

  

      

     


Kontakt:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3,

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Bankovní spojení: 22332233 / 2010 

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

O asociaci:

Česká asociace pro psychoterapii je společnost zodpovědných psychoterapeutek a psychoterapeutů, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství i podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize.

Ochranná známka:

Naše člen*k*y rozpoznáte podle odznaku (ochranné známky), kterým se mohou označovat:


Důležité odkazy:

HLEDÁTE TERAPII?

© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software