Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in

Praha - Psychoterapeutická skupina

  • 01/09/2023
  • 00:00
  • Praha

Registration

O skupině: Skupina je určena pro ty, kteří se chtějí podívat hlouběji do svého nitra a najít způsob, jak se vyrovnat s emocemi a problémy, se kterými se potýkají. Poskytuje bezpečné a podpůrné prostředí, kde můžete sdílet své zážitky a přemýšlet o nich s ostatními lidmi. Skupinová psychoanalytická psychoterapie je terapeutická metoda, která využívá skupinovou dynamiku a interakce mezi účastníky k prozkoumání a řešení osobních problémů a vztahů. Využívá se také k léčbě různých psychických poruch (deprese, úzkosti, panické ataky, opakující se vztahové problémy) a pomáhá lidem prohlubovat poznání o sobě samých a o vztazích s ostatními. Skupina je uzavřená (tzn. v průběhu jen zcela výjimečně přijímá nové členy), dlouhodobá (předpokládám trvání v rozsahu minimálně 2-2,5let). Osobně vnímám tento způsob práce jako cestu k větší volnosti, svobodě v rozhodování, rozšíření pohledu na konkrétní situaci, vzájemné toleranci, a v neposlední řadě většímu pochopení sebe sama i ostatních. Maximální počet účastníků: 9 Den v týdnu, kdy se bude skupina konat? Středa Cena v Kč za jedno setkání: 500Kč O terapeutech: Mgr. Gabriela Minařík - psycholog, speciální pedagog a adiktolog VŠ: Pef UK: speciální pedagogika - psychologie Přístup: skupinová psychoanalytická psychoterapie, výcvik u České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii, pracuje se pouze verbálně Kontaktní osoba: Gabriela Minařík, gabriela.minarik@email.cz, https://sites.google.com/d/13imH_opyS4HN9RUUo2z62HjMIaK0murP/p/1Zs1SYfGHDF0X7Yk3HLsycQzsMc7Yh4Er/edit Další informace:

Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software