Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in

Poradenská Propedeutika

  • 15/04/2023
  • 06/05/2023

Základní kurz manželského a rodinného a dalšího vztahového poradenství

Vychází z Metodiky manželskéhi a rodinného poradenství AMRP, kvalifikačních požadavků AMRP ČR (34 výukových hodin), ze základních konceptů Transakční analýzy v poradenství a systemického přístupu

Kurz je určen všem zájemcům o manželské a rodinné poradenství a pro zájemce o kvalifikační stupeň „Certifikovaný manželský a rodinný poradce AMRP I. stupně".

Termín:  čtyřdenní kurz je rozdělen na 2 části: 15-16.4.2023  a 5.-6.5.2023, Místo konání: Praha Karlín, Křesťanská PP poradna https://www.kppp.cz/

Cena: 7.100,- Kč Při zaplacení kurzu do 15.2.2023 je cena kurzu 6.800,- Kč

Lektoři: MUDr. Šárka Poupětová SMRP, CTA, PhDr. Marek Kolařík, Ph.D, JUDr., Bc. Jana Benešová

Informace a přihlášky na: poupetova@psychotera.cz

Cíle kurzu

  1. Vymezení pole manželského a rodinného  poradenství z pohledu práva, organizačních souvislostí, etiky a metodiky práce.
  2. Uvedení do teoretických a praktických základů profese manželského a rodinného poradce. Získání metodických vodítek pro praxi (dobrý kontakt a pracovní aliance s klientem, kontraktování, poradenský proces, specifika individuálního, párového a rodinného poradenství, profesionální selfmanagement)
  3. Zprostředkování informací důležitých pro další studium a profesní rozvoj.
  4. Podpora utváření vlastního stylu poradenské práce.
  5. Rozpoznáváná dilemat práce manželského a rodinného poradce.


Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software