Log in
  • Úvod
  • Práce s agresivitou v psychoterapii

Práce s agresivitou v psychoterapii

  • 13/10/2022
  • 09:00 - 17:00
  • Modrý klíč, Smolkova 567, Praha 12

Zveme vás na jednodenní seminář zaměřený na prohloubení znalostí a dovedností při psychoterapeutické práci s tématy souvisejícími s agresivitou.

  • Vzdělávací program je určen psychoterapeutům s dlouhodobým výcvikem, případně frekventantům v jeho závěrečné fázi. 
  • V jednodenním semináři projdeme téma agresivity komplexně od teoretických východisek, až po konkrétní praktická doporučení a postupy. 
  • Na principy psychoterapie nahlížíme integrativně, s důrazem na propojení do  psychosomatiky a práce s tělem. 
  • Bude zde prostor pro otázky z praxe, praktická cvičení i vzájemná sdílení zkušeností. 
  • V kolegiálním prostředí se můžeme učit, jak konkrétně pracovat s různými  formami agresivity takovým způsobem, který klientovi napomáhá v terapeutickém procesu a současně je bezpečný pro všechny zúčastněné.

Lektor:  Mgr. Petr Odstrčil

Cena:  1 900 Kč

Přihlášení zde: https://petr-odstrcil.mozello.com/seminare/agresivita-v-psychoterapii-jednodenni/


O asociaci

Česká asociace pro psychoterapii je společnost zodpovědných psychoterapeutů, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství i podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize.

Naše člen*k*y rozpoznáte podle odznaku (ochranné známky), kterým se mohou označovat:Kontakt na ČAP

HLEDÁTE terapii? klikněte zde. 


Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Sídlo: Náměstí I.P. Pavlova 1785/3, Praha 2, 120 00

info@czap.cz  | Korespondenční adresa

IČ: 70860122        

Bankovní spojení: 22332233 / 2010 

Telefon: +420 774 050 413


Technické potíže s webem: technickapodpora@czap.cz

Máme už 1122 členů!

© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software