Log in
  • Úvod
  • Jak efektivně využívat Deepsy při práci s klienty? (2. termín)

Jak efektivně využívat Deepsy při práci s klienty? (2. termín)

  • 16/06/2022
  • 08:30 - 13:00
  • Zoom
  • 19

Registration


Register

[Tento webinář se koná i 9/6, obsah je shodný, stačí se přihlásit na jeden termín]

Workshop bude rozdělen do tří částí, jeho účelem je nabídnout uživatelům DeePsy detailnější pohled na možnosti využití systému. Důraz bude kladen na ty funkcionality, které umožňují rutinní práci s dotazníky na každém sezení.

V první částí se seznámíme se základními teoretickými a výzkumnými východisky rutinního monitorování psychoterapie, a to včetně výzkumů, které se zabývají zkušenostmi klientů. Cílem je získat kompetenci pro smysluplné představení systému klientům a připravit se na možné reakce, které systém může u klientů vyvolat.

V druhé části se zaměříme na dotazníky, které měří, jak se klientovi daří. Blíže se s nimi seznámíme, a hlavně se podíváme, jak s nimi prakticky pracovat. Jaká generují data a jak tato data smysluplně využít pro práci s klienty.

V poslední části, budeme pracovat s dotazníky, které se zaměřují na zkušenosti klientů s průběhem sezení a jejich preference klientů. Zadávání těchto dotazníků vyžaduje specifické dovednosti, které mohou pomoci získat dobrou zpětnou vazbu. Ukážeme si jak na to.

Workshop povede zkušený psychoterapeut a psycholog Mgr. Petr Doležal.

O asociaci

Česká asociace pro psychoterapii je společnost zodpovědných psychoterapeutů, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství i podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize.

Naše člen*k*y rozpoznáte podle odznaku (ochranné známky), kterým se mohou označovat:Kontakty

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Sídlo: Náměstí I.P. Pavlova 1785/3, Praha 2, 120 00

info@czap.cz  | Korespondenční adresa

IČ: 70860122         

Bankovní spojení: 22332233 / 2010 

Telefon: +420 774 050 413

NA TĚCHTO KONTAKTECH NEOBJEDNÁVÁME KLIENTY.

HLEDÁTE-LI TERAPII, VYBERTE SI Z ADRESÁŘE. 

Technické potíže s webem: technickapodpora@czap.cz

Máme už 1017 členů!

Insert your HTML code here
© Česká asociace pro psychoterapii

Copyright © Česká asociace pro psychoterapii Ochrana osobních údajů
Powered by Wild Apricot Membership Software