Log in


Adresář psychoterapeutů

ČAP sdružuje psychoterapeuty, kteří splňují kritéria Evropské asociace pro psychoterapii a jejich kvalifikace je ověřena. Stávající podmínky pro zapsání do adresáře jsou následující:

  • Magisterský titul v relevantním univerzitním oboru.

  • Komplexní psychoterapeutický výcvik (psychoterapeutický výcvik je pětileté postgraduální studium zakončené zkouškou).
  • Celoživotní vzdělávání a průběžná supervize vlastní psychoterapeutické praxe.
  • Dodržování etického kodexu a pravidel pro práci evropského psychoterapeuta.
  • Členství v odborné společnosti


Are you looking for a non-Czech speaking qualified therapist? Check our directory below: 

FOREIGN LANGUAGE THERAPISTS

O asociaci

Česká asociace pro psychoterapii je společnost zodpovědných psychoterapeutů, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství i podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize.

Kontakty

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Sídlo: Náměstí I.P. Pavlova 1785/3, Praha 2, 120 00

info@czap.cz  | Korespondenční adresa

IČ: 70860122         

Bankovní spojení: 22332233 / 2010 

Telefon: +420 774 050 413


Technické potíže s webem: technickapodpora@czap.cz


Copyright © Česká asociace pro psychoterapii Ochrana osobních údajů
Powered by Wild Apricot Membership Software