V ČAP nás je 1341!
Log in
  • Úvod
  • Supervize podmínky

Do seznamu supervizorů ČAP může být zapsán odborník, který výboru ČAP doloží splnění všech následujících kritérií:

  • je řádným členem ČAP nebo splňuje požadavky ČAP na odbornost psychoterapeuta, viz kritéria pro členství. 
  • má psychoterapeutickou praxi v daném nebo příbuzném směru min. 10 let po skončení vlastního psychoterapeutického výcviku
  • je absolventem supervizního výcviku a/nebo má statut supervizora ve výcvikovém institutu

Pro členy ČAP je zápis do seznamu supervizorů zdarma, pro nečleny činí poplatek 1.500 Kč/rok.

Pokud máte zájem o zapsání do seznamu supervizorů ČAP, vyplňte žádost níže. Výbor ČAP žádost posoudí, po schválení a uhrazení poplatku uveřejní záznam v seznamu supervizorů ČAP.
 

Partnerské organizace:

  

      

     


Kontakt:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3,

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Bankovní spojení: 22332233 / 2010 

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

O asociaci:

Česká asociace pro psychoterapii je společnost zodpovědných psychoterapeutek a psychoterapeutů, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství i podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize.

Ochranná známka:

Naše člen*k*y rozpoznáte podle odznaku (ochranné známky), kterým se mohou označovat:


Důležité odkazy:

HLEDÁTE TERAPII?

© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software