Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in

Do seznamu supervizorů ČAP může být zapsán odborník, který výboru ČAP doloží splnění všech následujících kritérií:

  • je řádným členem ČAP nebo splňuje požadavky ČAP na odbornost psychoterapeuta, viz kritéria pro členství. 
  • má psychoterapeutickou praxi v daném nebo příbuzném směru min. 10 let po skončení vlastního psychoterapeutického výcviku
  • je absolventem supervizního výcviku a/nebo má statut supervizora ve výcvikovém institutu

Pro členy ČAP je zápis do seznamu supervizorů zdarma, pro nečleny činí poplatek 1.500 Kč/rok.

Pokud máte zájem o zapsání do seznamu supervizorů ČAP, zašlete nám email na info@czap.cz společně s potvrzením o absolvování supervizního výcviku nebo statutu supervizora ve výcvikovém institutu. Výbor ČAP žádost posoudí, v případě schválení (a případně po uhrazení poplatku za nečlena ČAP) uveřejní záznam v seznamu supervizorů ČAP.
 

Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software