Log in


Terap.io hledá odborného garanta

09/07/2021 15:20 | Anonymous

Začíná se nám rozrůstat tým terapeutů a počty klientů a s tím je spojená spousta odpovědnosti za plynulý chod interních procesů. A proto hledáme někoho, kdo bude dohlížet nad odbornou kvalitou poskytovaných služeb a bude k dispozici všem našim terapeutům.

Odborn_garant (3).pdf

O asociaci

Česká asociace pro psychoterapii je společnost zodpovědných psychoterapeutů, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství i podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize.

Kontakty

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Sídlo: Náměstí I.P. Pavlova 1785/3, Praha 2, 120 00

info@czap.cz  | Korespondenční adresa

IČ: 70860122         

Bankovní spojení: 22332233 / 2010 

Telefon: +420 774 050 413


Technické potíže s webem: technickapodpora@czap.cz


Copyright © Česká asociace pro psychoterapii Ochrana osobních údajů
Powered by Wild Apricot Membership Software