Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in

ČASTÉ OTÁZKY O PSYCHOTERAPII

Psychoterapeutická práce je komplexní, vědomá a plánovaná léčba psychosociálních, psychosomatických a behaviorálních poruch či stavů utrpení pomocí psychoterapeutických vědeckých metod, a to interakcí mezi jednou či více léčenými osobami a jedním nebo více psychoterapeuty s cílem snížit záporný postoj ke změně a umožnit zrání, rozvoj a zdraví léčené osoby. To vyžaduje obecný i specifický výcvik a vzdělání.


JAK PROBÍHÁ PSYCHOTERAPIE?

Psychoterapie je primárně rozhovor terapeuta či terapeutů s klientem či klienty, vedený za účelem dosažení maximální možné duševní pohody a vyrovnanosti za dané životní situace (životní, zdravotní atd.) a k podpoře schopnosti svoji životní situaci ovlivňovat.

Součástí tohoto rozhovoru je využití různých psychoterapeutických prostředků, které zahrnují kromě dotazování a naslouchání také různé neverbální techniky a někdy i tzv. práci s tělem. 

Psychoterapie je dlouhodobý a kontinuální proces. To, co v psychoterapii léčí, je především vztah terapeuta a klienta. Tedy v případě několika setkání (asi méně než 10) zpravidla nemluvíme o psychoterapii, ale spíše o krizové intervenci či poradenství.

Psychoterapie se děje primárně na žádost klienta či klientů nebo nějaké třetí osoby, která je s klientem ve vztahu, z něhož vyplývá oprávnění něco takového požadovat. Může to být např. rodič či jiný zákonný zástupce, nadřízený, úřad, soud, praktický či jiný lékař, ošetřovatel či pracovník sociálních služeb, jichž klient využívá.

Psychoterapeut však není jen vykonavatelem vůle klienta či jiné psychoterapii požadující osoby. Vztahuje se k jeho objednávkám na základě vědomí toho, co může a chce nabídnout a také na základě vlastního odborného posouzení situace a klientových potřeb. Konkrétní postupy a účel psychoterapie pak s klientem dojednává.

Rádi byste si našli svou psychoterapeutku nebo psychoterapeuta? Podívejte se na náš adresář a vyberte si s kým by se Vám nejlépe pracovalo! Nabízíme pomoc i pro nečesky mluvící klientelu!


Jaký je rozdíl mezi psychoterapií, psychologií a psychiatrií?

Sledujte náš seriál na Facebooku nebo si stáhněte informace o jednotlivých disciplínách:  psychoterapie,  psychiatrie  a psychologie.

Možná Vám také pomůže myšlenková mapa pomáhajících profesí, ve které se zorientujete podle toho, jakým problémem se zabýváte.

Ať už se rozhodnete pro jakéhokoliv odborníka, vždy se zajímejte o to, jakou má odbornou průpravu a zda je členem odborné asociace. Jen tak můžete očekávat kvalitní službu, která chrání klienty a podléhá stížnostnímu řízení.


KDE NAJDU VHODNÉHO odborníka nebo odbornici?

Psychoterapeut profesionál by měl transparentně zveřejnit údaje o svém vzdělání, které by mělo mít dva základní pilíře: vysokoškolské vzdělání na minimálně magisterském stupni a ukončený psychoterapeutický výcvik. 

Pokud odborník své psychoterapeutické vzdělání nemá ukončeno, měl by to ve svém profilu uvádět (např. sdělení "ve výcviku"). Dalším vodítkem dobrého profesionála je, že je členem nějaké profesní organizace, která jeho výkon psychoterapie zaštiťuje. Prostřednictvím této odborné společnosti má klient možnost podat stížnost při podezření na pochybení psychoterapeuta. 

Je dobré si uvědomit, že i sebelepší profesionál vám nemusí lidsky vyhovovat. Dejte tedy také na svůj dojem či pocit. Důležité je, abyste si vzájemně rozuměli a psychoterapeut se mohl stát vaším dobrým průvodcem na cestě k sebepoznání a úlevě od potíží. 

Pamatujte na to, že psychoterapie je proces, který vyžaduje čas a důvěru. 


HLEDÁTE PRO SEBE PSYCHOTERAPEUTA?

Naše asociace sdružuje odborníky, kteří prošli uceleným komplexním vzděláním. Dbáme na profesionalitu našich členů včetně toho, že všichni procházejí celoživotním vzděláváním a pravidelnou supervizí. 


JAKÉ VZDĚLÁNÍ MUSÍ MÍT DOBRÝ PSYCHOTERAPEUT?

Kvalifikovaný psychoterapeut má VŠ vzdělání na magisterské úrovni (jsou možné i výjimky na úrovni bakalářského vzdělání, pokud byl daný odborník posouzen a jeho dosažené vzdělání a praxe byla odbornou asociací vyhodnocena jako dostačující).

Rozhodující část průpravy psychoterapeuta je komplexní pětiletý psychoterapeutický výcvik. Výcvik poskytuje uchazečům o kvalifikaci jednak teoretickou průpravu daného psychoterapeutického směru (např. Gestalt, psychoanalýza, kognitivně-behaviorální přístup atp.), ale také zásadní sebezkušenostní průpravu. Jinými slovy to znamená, že každý kvalifikovaný psychoterapeut má za sebou cvičnou analýzu - chodil do individuální a/nebo skupinové psychoterapie a zpracovával si vlastní osobní problémy před tím, než začne pracovat s Vámi.

Kvalifikovaní psychoterapeuti a psychoterapetky také pravidelně podstupují supervizi - tzn., že s jinými vzdělanými kolegy průběžně hovoří o úskalích své práce, zkoumají, co a jak se jim v práci nedaří, kde vnímají oblasti pro zlepšení atp.

Ukončením psychoterapeutického výcviku však vzdělání nekončí. Dobří psychoterapeuti (a všichni naši členové) se pravidelně vzdělávají, aktivně i pasivně se účastní konferencí a přispívají k rozvoji naší profese. V ČAP vyžadujeme kontinuální vzdělávání v trvání alespoň 50h ročně.


CO KDYŽ MI PSYCHOTERAPEUT NEVYHOVUJE?

I to se může stát.
Pokud máte pocit, že se Váš psychoterapeut nebo psychoterapeutka a s členstvím v ČAP (zkontrolovat si členství v ČAP můžete v Adresáři) dopouští nekalého, neprofesionálního nebo jinak závadného chování, můžete se na nás obrátit.
Máme nastavený proces stížností pod dohledem předsedy Odborné rady ČAP, který v takových situacích spouštíme.

Váš problém neváhejte popsat a my ho začneme obratem projednávat.

MUSÍM ZA PSYCHOTERAPII PLATIT?

Psychoterapie se poskytuje v mnoha oblastech a není za ní vždy nutné platit.

Ve zdravotnictví je psychoterapie poskytována státními i nestátními zdravotnickými zařízeními a poskytuje primárně klinický psycholog, v psychoterapii vyškolený psychiatr nebo psycholog ve zdravotnictví. Pokud mají tato zdravotnická zařízení smlouvy se zdravotními pojišťovnami, jsou psychoterapeutická sezení hrazená ze zdravotního pojištění. Dobře se informujte, s jakými zdravotními pojišťovnami má dotyčné pracoviště uzavřené smlouvy. 

Výhodou psychoterapie ve zdravotnictví je bezplatnost, bohužel však jde na úkor dlouhých objednacích lhůt, které mohou být až v řádech měsíců.

Ve školství se lze s různými formami psychoterapie potkat díky školním psychologům, kteří však musí mít psychoterapeutický výcvik nebo v rámci pedagogicko-psychologických poraden. Vzhledem k šíři činností jak školních psychologů, tak pracovníků pedagogicko-psychologických poraden, však není příliš reálné očekávat dlouhodobou systematickou terapii, ale spíše krizové intervence nebo poradenství. 

Výhodou psychoterapie ve školství je bezplatnost, nevýhodou jsou pak omezené možnosti navštěvovat pravidelně systematickou psychoterapii.

V rámci sociálních služeb se lze k psychoterapii dostat například prostřednictvím centra sociálních služeb, případně jako součást specificky zaměřených poraden. Psychoterapii mohou také poskytovat různá kontaktní centra

Výhodou psychoterapie v sociálních službách je bezplatnost, někdy je však těžké v nabídce najít takové zařízení, které psychoterapii poskytuje.

V soukromém sektoru je psychoterapie často nejrychleji dostupná. V ČR existuje více než tisícovka odborníků, kteří Vám poskytnou termín v soukromé praxi v řádu dní - vyhledávání umožňuje náš Adresář. Tato služba je však placená - jedná se o živnostenské podnikání a stojí v průměru 900Kč/sezení (informace z roku 2022). 

Tato částka se však může regionálně hodně lišit. Zatímco v Praze se bude blížit spíše 1000Kč/sezení, v regionech zase může být i kolem 500Kč za sezení. Dobrý psychoterapeut má údaje o svých cenách a platebních podmínkách dostupné na svém webu.

Novinkou jsou i preventivní programy zdravotních pojišťoven, které přispívají na psychoterapeutické služby i u psychoterapeutů-živnostníku. Zda je Váš psychoterapeut nebo psychoterapeutka zařazena v programu prevence a garantována ČAP se dozvíte zde:

Preventivní programy ZP

Psychoterapii poskytuje zdarma i několik neziskových organizací, ve kterých působí naši členové např.:

   

Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software