V ČAP je nás už 1187!
Log in

Psychoterapie mimo zdravotnictví v ČR - absolventská práce Mgr. Petra Přílučíková

01/12/2020 09:03 | Anonymous

V České republice v současnosti chybí legislativní úprava vymezující psychoterapii jako samostatný obor mimo zdravotnictví a to přináší nejrůznější dopady na organizace i jednotlivce, kteří poskytují psychoterapii mimo zdravotnictví.

Práce se nejprve pokouší o přehledné shrnutí a představení aktuálního postavení psychoterapie v ČR i zahraničí v teoretické části. Následně představuje problematiku legislativního rámce pro výkon psychoterapie. Dalším cílem jsou zjištění, jak může ovlivnit toto legislativní vakuum běžnou praxi psychoterapeutů a jaký má dopad na zájemce o psychoterapii, která jsou doplněna informacemi z terénu. Na jednotlivých příkladech je demonstrována praxe poskytovatelů psychoterapie.

Více zde: Psychoterapie mimo zdravotnictví

Kontakt:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3,

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Bankovní spojení: 22332233 / 2010 

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz


hledáte terapii?

O asociaci:

Česká asociace pro psychoterapii je společnost zodpovědných psychoterapeutek a psychoterapeutů, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství i podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize.

Ochranná známka:

Naše člen*k*y rozpoznáte podle odznaku (ochranné známky), kterým se mohou označovat:


Spojte se s námi!

Technické potíže s webem:

technickapodpora@czap.cz

Naši partneři:

 

© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software