V ČAP je nás už 1187!
Log in

ČAP: Vyjádření k novele nařízení vlády č. 31/2010 Sb. ve věci psychoterapie a žádost o následnou nápravu věci zohledňující níže uvedené.

22/10/2018 15:09 | Deleted user

Obracím se na vás jako člen výboru České asociace pro psychoterapii (ČAP), druhé největší odborné společnosti sdružující psychoterapeuty v ČR. V rámci ČAP jsem pověřen jednáním v resortu zdravotnictví ve výše uvedené záležitosti, kterou zde pro Vaši orientaci v tématu popíšu pokud možno co nejstručněji, přesto to zabere nějaký prostor. Děkuji za Vaši trpělivost a zájem.

Historická reflexe vývoje stávající situace v oblasti poskytování psychoterapie

Na rozdíl od ČPtS, která „pečuje“ o psychoterapii a psychoterapeuty v kontextu zdravotnictví, ČAP dlouhodobě usiluje o oficiální uznání psychoterapie jako samostatné odbornosti a svébytného oboru (v souladu pojetím psychoterapie deklarovaným na půdě EAS ve Štrasburské deklaraci psychoterapie). 

20181022 Vyjádření a žádost ČAP k MZČR.pdf

Kontakt:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3,

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Bankovní spojení: 22332233 / 2010 

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz


hledáte terapii?

O asociaci:

Česká asociace pro psychoterapii je společnost zodpovědných psychoterapeutek a psychoterapeutů, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství i podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize.

Ochranná známka:

Naše člen*k*y rozpoznáte podle odznaku (ochranné známky), kterým se mohou označovat:


Spojte se s námi!

Technické potíže s webem:

technickapodpora@czap.cz

Naši partneři:

 

© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software