Log in

ČAP: Dopis MZ

22/11/2019 15:02 | Anonymous

Hlavním posláním naší asociace je napomoci ukotvení profese psychoterapeuta v českém legislativním rámci. Kvalifikovaným odhadem jsou v dotyku s psychoterapií stovky tisíc obyvatel ČR. Ve vyspělých státech jde zhruba o 3 až 4 procenta populace.

Pouze adiktologickými službami ročně projde přibližně 50 000 pacientů s diagnózou závislosti, manželskými a partnerskými poradnami 45 000 klientů ročně. Pro tyto profesionály, stejně jako pro mnohé další ve školství, sociálních službách a zdravotních službách zaměřených na duševní zdraví, je psychoterapie hlavním pracovním nástrojem. Desítky tisíc dalších klientů navštěvují psychoterapeuty v soukromém sektoru.

Psychoterapie se tedy pohybuje na pomezí nejrůznějších rezortů. Za posledních 50 let proběhlo velké množství výzkumů, které dokládají její efektivitu a smysluplnost. Například u depresí lehčího typu je psychoterapie doložitelně účinnější než farmakoterapie. A s úctou
k potřebné farmakoterapii – vedlejší účinky a nadužívání psychofarmakoterapeutických léčiv jsou rozsáhle studovány.

Bez psychoterapie by neexistovaly komunity pro léčbu závislostí, značná část poradenských pracovníků ve školství má psychoterapeutické vzdělání a mnozí sociální pracovníci pracují psychoterapeuticky v nejrůznějších službách. Usilujeme o to, aby svoji práci mohli nazývat psychoterapií, tak jako v mnoha státech EU.

Současná dostupnost psychoterapie je extrémně nízká. Čekací doby ve zdravotnických zařízeních jsou mnohaměsíční. Jsme naprosto přesvědčeni na základě svých klinických zkušeností a

rozsáhlých výzkumů, že psychoterapie může přinést značnou úlevu a užitek mnoha strádajícím, kteří se k ní ale dostávají obtížně nebo vůbec.

201911_CAP_Dopis Mgr. Vojtěchovi.pdf

O asociaci

Česká asociace pro psychoterapii je společnost zodpovědných psychoterapeutů, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství i podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize.

Naše člen*k*y rozpoznáte podle odznaku (ochranné známky), kterým se mohou označovat:Kontakty

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Sídlo: Náměstí I.P. Pavlova 1785/3, Praha 2, 120 00

info@czap.cz  | Korespondenční adresa

IČ: 70860122         

Bankovní spojení: 22332233 / 2010 

Telefon: +420 774 050 413

NA TĚCHTO KONTAKTECH NEOBJEDNÁVÁME KLIENTY.

HLEDÁTE-LI TERAPII, VYBERTE SI Z ADRESÁŘE. 

Technické potíže s webem: technickapodpora@czap.cz

Máme už 1081 členů!

© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software