Log in

Psychoterapie na skřipci z paragrafů - JUDr. Bc. Miroslav Špecián, Ph.D.

13/05/2019 14:11 | Anonymous

Jako účastník jednoho z psychoterapeutických výcviků vnímám, že problém právního zakotvení se stalfigurou, která s velkou silou a energií opanovala scénu současné české psychoterapie.

Jako psychoterapeutického laika mě velmi zajímá, o jakém nevysloveném pozadí tato figura vypovídá.

Celý problém mě ale zajímá daleko více profesně, protože se jako právník a zároveň absolvent nelékař- ského zdravotnického oboru pohybuji v oblasti zdravotnictví a zdá se, že právě do těchto vod (právo a zdravotnictví) celá psychoterapie nyní míří.

Proto bych se rád podělil o některé myšlenky k tématu právního postavení psychoterapie, a to se sna- hou a vírou, že výsledek našich snah nemá být určen vítězstvím té či oné právní teorie či zájmové skupi- ny, ale má být dobrýřešením pro ty, jimž by psychoterapie mohla přinést užitek.

Pokračovat na zdroj

O asociaci

Česká asociace pro psychoterapii je společnost zodpovědných psychoterapeutů, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství i podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize.

Naše člen*k*y rozpoznáte podle odznaku (ochranné známky), kterým se mohou označovat:Kontakty

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Sídlo: Náměstí I.P. Pavlova 1785/3, Praha 2, 120 00

info@czap.cz  | Korespondenční adresa

IČ: 70860122         

Bankovní spojení: 22332233 / 2010 

Telefon: +420 774 050 413

NA TĚCHTO KONTAKTECH NEOBJEDNÁVÁME KLIENTY.

HLEDÁTE-LI TERAPII, VYBERTE SI Z ADRESÁŘE. 

Technické potíže s webem: technickapodpora@czap.cz

Máme už 1081 členů!

© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software