Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in

CERTIFIKOVANÉ VÝCVIKY

Certifikace komplexních psychoterapeutických výcviků garantuje, že výcvik odpovídá standardům ČAP pro kvalifikaci psychoterapeuta, a absolvent certifikovaného výcviku je při splnění podmínek pregraduálního vzdělání plně kompetentní pro samostatný výkon povolání psychoterapeuta podle standardů Evropské asociace pro psychoterapii (EAP).
Certifikace jsou udělovány na 7 let a probíhají průběžně.

Zájemci o certifikaci najdou podrobné informace v článku Žádost o certifikaci výcviku.

Výcviky jsou seřazeny podle data platnosti certifikace, které je uvedeno pod názvem výcviku.

Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software