Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in

3. Kongres existenciální terapie v Aténách s názvem: Living in the here, now: Ebracing our roots, Creating our Future

15/07/2023 09:38 | Anonymous

Autorka: Monika Ulrichová, Ph.D.

Hérakleitos tvrdí, že "vše plyne a nic nezůstává". Připomíná, že "nikdo nevstoupí dvakrát do téže řeky", čímž vysvětluje nejen to, že voda v řece teče, ale i to, že lidé se mění od jednoho okamžiku k druhému.

Naše existence je vždy přítomná, iniciuje a zahrnuje celou naši biologickou a sociální historii. Současně, a přestože existence zahrnuje minulost, je předvídána a směřuje k budoucnosti. Budoucnosti, v níž se lidské bytosti nejen pohybují, ale díky své vrozené svobodě i tvoří.

Přítomnost, budoucnost a minulost se odehrávají v neustálém proudu. Hérakleitos dále tvrdí, že právě v kruhu splývá počátek a konec a že každá lidská bytost dostává možnost poznat sama sebe.

Třetí světový kongres existenciální terapie, který se konal v květnu 2023 v Aténách, nabídl příležitost zabývat se tady a teď a zároveň přijmout naše kořeny a budovat vizi směrem do budoucnosti. Účastníci zkoumali otázky související se samotným životem a existencí každého z nás, a to v živém athénském kontextu zasazeném do hlubokých historických kořenů, které stály u zrodu naší západní civilizace.

K tématům se přistupovalo různými způsoby. Proběhly hlavní přednášky, individuální prezentace, kulaté stoly, debaty, workshopy a posterové prezentace, které účastníkům poskytli příležitost podělit se o své zkušenosti, znalosti a multikulturní moudrost s kolegy ze všech koutů světa.

Celosvětového kongresu existenciální terapie se účastnilo okolo 400 přihlášených.

Účastníci měli také možnost zážitkově rozpracovat existenciální témata, jimiž se konference zabývala.

Hlavními řečníky konference byli:

Emmy van Deurzen
Professor
Principal NSPC, Existential Academy
London, United Kingdom

Alfried Längle 
Professor, Psychotherapist, Physician, Clinical Psychologist | Honorary President of the International Society of Logotherapy and Existential Analysis (GLE-I)
Vienna, Austria

Kirk Schneider 
Licensed Psychologist
Council of Representatives, APA (Humanistic Psychology) | Adjunct Faculty, Saybrook University and Teachers College, Columbia University | President of the Existential-Humanistic Institute
San Francisco, USA

Ernesto Spinelli 
Professor
Ernesto Spinelli and Associates
London, United Kingdom

A další.

Kongres byl neuvěřitelným zážitkem, setkání s tolika kolegy z celého světa, kteří se věnují existenciální terapii, v místě, které nabízí jedinečný rámec podbarvený vlivem historie a živoucí a apokalyptickou athénskou současností, bylo opravdu existenciální, plné života a dech beroucí…

Sama jsem měla dvě přednášky na téma umírání a smrti a přesto, že jde o těžké a hluboké téma, připadalo mi, že zde jsme byli stále na straně života…

Jednalo se o 3. mezinárodní celosvětový kongres po Londýně (2015), Buenos Aires (2019) a nyní Athény (2023).

Doufám, že se máme na co těšit opět za 3 roky, tentokrát v USA

Monika Ulrichová, Ph.D.

Vyučuje na LFHK Hradec, teologické fakultě UK Praha, pracuje jako psychoterapeutka v soukromé praxi a doprovází umírající a jejich rodiny


Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software