774 050 413

Základní informace

Fotografie
Mgr.
Jiří Procházka
Humanistická a feministická psychoterapie
Individuální, Párová, Rodinná, Skype
Česky, English

Pracoviště

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje
Viktora Huga 4
Praha 5
Do dvou týdnů
257325638
Individuální, párový a rodinný poradenský psycholog, psychoterapeut, manželský a rodinný poradce. Ve své praxi se ve značné míře věnuji genderové, sexuální a vztahové diverzitě (LGBT+ lidé - lesby, gayové, trans* atd., polyamory vztahy, homoparentální rodiny apod.). Služby jsou poskytovány bezplatně v rámci pracoviště poskytujícího sociální služby.

S empatickým porozuměním aktivně klientce/ovi naslouchá. Terapeutická práce je zaměřena na všímání si vlastních prožitků, hledání vlastních potřeb, nalézání svých osobních hranic a ohraničení vůči druhým, zacílena na podporu vlastní vůle, hledání svých sil a zdrojů, které nejsou závislé na okolí a také přebírání odpovědnosti sama za sebe. Terapeut zde není ani tak proto, aby říkal, kam má klient/ka jít a co má dělat, jako aby podporoval vlastní rozhodnutí klienta/ky a jeho/její individualitu. Tzn., že klient/ka není pasivním posluchačem/kou rad a doporučení, ale aktivním jedincem hledajícím za podpory terapeuta východiska ze své spletité situace. Podstatné je pochopit svůj díl odpovědnosti. Porozumět, že opravdu velmi záleží na tom, co klient/ka skutečně chce nebo naopak nechce.

Více o feministické psychoterapii: http://www.drlaurabrown.com/feminist-therapy/
Ano

Upekli jsme pro Vás koláčky (cookies), aby byly naše stránky pro Váš prohlížeč snadno stravitelné.