774 050 413

Odborná diskuze

V této sekci zveřejňujeme texty týkající se psychoterapie jak u nás, tak v dalších evropských zemích a vybrané dokumenty EAP. Do odborné diskuze lze přispět zasláním příspěvku výboru ČAP. Uveřejněné texty nejsou oficiálním stanoviskem ČAP.


Vážený pane předsedo,

ve výboru SLEA vzniklo usnesení zaslat ČPS vyjádření k nynější situaci na poli psychoterapie.

Výcvikový program existenciální analýzy a logoterapie patří k programům nejnáročnějším. A to pokud jde o výběr uchazečů do výcviku, objemem teorie, strukturou a obsahem klinických témat, počtem hodin skupinové a individuální sebezkušenosti, včetně supervize a následného dalšího vzdělávání, povinné praxe ve zdravotnictví a praxe v pomáhající profesi.

Centrum pro výzkum psychoterapie při Katedře psychologie FSS MU v Brně ve spolupráci s Českou asociací pro psychoterapii, Asociací manželských a rodinných poradců a Společností pro návykové nemoci ČLS JEP realizuje průzkum psychoterapeutických metod.

Michal Miovský a Jan Roubal zaslali text zákona o psychoterapii, který začne platit od září 2016 a etický kodex belgických psychoterapeutů.

Strana 3 z 4

Upekli jsme pro Vás koláčky (cookies), aby byly naše stránky pro Váš prohlížeč snadno stravitelné.