774 050 413

Vyjádření etické komise ČPS ČLS JEP

ke stížnosti Milana Stiburka ze dne 8. ledna 2017

 

Stížnost se vztahuje k textu uveřejněnému na webových stránkách České psychoterapeutické společnosti ze dne 6. 1. 2017 k informačnímu textu, který se obrací na pacienty, zajímající se o psychoterapii.

M. Stiburek poukazuje na některá vyjádření v textu a s odvoláním na vlastní stanovy ČPS ČLS JEP a na Štrasburskou deklaraci je považuje za diskreditující nezdravotnickou psychoterapii a její poskytovatele.

Etická komise předně diskutovala, zda ji přísluší zabývat se stížností. V diskuzi se její členové vymezili vůči věcné polemice o současných právních podmínkách v psychoterapii, neboť to překračuje jejich kompetence, právě tak jako vyslovovat vůči politickým snahám jednotlivých zájmových skupin v odborné veřejnosti. Převážil názor, že i když se text vyjádření obrací na pacienty a pouze nepřímo oslovuje psychoterapeuty v různých oborech, má podstatný vliv nejen na vztahy psychoterapeutů a jejich klientů, ale i na profesní kolegiální vztahy v odborné veřejnosti. Proto se EK rozhodla se jí zabývat.

Etická komise ČPS JEP probrala konkrétní výhrady M. Stiburka k uvedenému článku a vážně se zabývala celou legislativní situací v psychoterapeutickém oboru. Z hlediska etického došla ke shodě, že současná právní úprava činnosti psychoterapeuta není dostatečná a vyhovující, jelikož mnozí kvalifikovaní psychoterapeuti se díky této úpravě ocitají při své práci v eticky problémových situacích. Aniž by členové EK polemizovali s textem vyjádření ČPS ČLS JEP na věcné rovině, dávají její členové za pravdu Mgr. Stiburkovi v tom smyslu, že interpretační potenciál daného vyjádření může být vnímán i jako poškozující vzájemné vztahy a kolegialitu členů psychoterapeutické obce.

Na závěr svho jednání nad uvedeným vyjádřením ČPS ČLS JEP i nad reakcí na něj se EK shodla na nutnosti apelu, aby v rámci diskuze o pojmu psychoterapie a jejího vymezení byl kladen větší důraz na způsob vzájemné komunikace a na její kultivaci tak, aby celá psychoterapeutická obec mohla dojít ke shodě o podobě legislativních úprav, které budou zahrnovat psychoterapii ve všech jejích podobách a dokázala je i společně prosadit.

Etická komise doporučuje výboru ČPS JEP, aby přijal stanovisko EK a upravil výše zmíněný text na webových stránkách.

 

za Etickou komisi ČPS ČLS JEP dne 7. 2. 2017

 

MUDr. Jan Lorenc

MUDr. Prokop Remeš

PhDr. Petr Goldman

Napiš komentář

Post comment as a guest

0
  • Žádné komentáře nenalezeny

Upekli jsme pro Vás koláčky (cookies), aby byly naše stránky pro Váš prohlížeč snadno stravitelné.