774 050 413

Jana Najmanová

 Praha

 

Od roku 2011 mám soukromou terapeutickou praxi v Praze.

Absolvovala jsem Hermés solution traning (komplexní výcvik ve strategické a systemické kooperační a komunikační psychoterapie a hypnoterapie) a  v současné době volně spolupracuji s Psychoterapeutickou klinikou Hermés Group jako terapeutka a jako výcviková lektorka.

V současné době zároveň poskytuji supervize v rámci výcvikového programu a zároveň si rozšiřuji kompetence v supervizním výcviku Systemická supervize a koučování.

Kromě individuální a rodinné terapie se věnuji práci ve skupinových seberozvojových programech, které vytvářím na základě specifických požadavků zadavatele.

Protože supervizní práce mě velmi profesně inspiruje a obohacuje, vnímám mentoring jako další z možností, jak si rozšiřovat své profesní kompetence a zároveň nabídnout svým profesně mladším kolegům možnost, kterou bych v začátcích své praxe sama velmi ocenila.

 

_________________________________________

 

Přihláška k mentoringu

Upekli jsme pro Vás koláčky (cookies), aby byly naše stránky pro Váš prohlížeč snadno stravitelné.