774 050 413

Ladislava Doležalová

 Praha

 FFUK –klinická psychologie – ukončeno 1998, atestace z klinické psychologie 2008, funkční specializace ze systematické  psychoterapie 2008
    V průběhu studia jsem absolvovala tříletý psychoterapeutický výcvik pořádaný Institutem rodinné terapie a systemických studií a vedený PhDr. Š. Gjuričovou a MUDr. J. Špitzem.
    Od roku 1997 se systematicky vzdělávám v psychoterapeutickém směru-Model růstu V. Satirové( nyní Transformační systemická terapie)  pod vedením zahraničních lektorů. Aktuálně se podílím na realizaci akreditovaného psychoterapeutického výcviku v tomto směru.    V tomto modelu jsem absolvovala tříletý výcvik aplikovaný na individuální ambulantní práci, tříletý výcvik pro supervizory a více než 200 hodin supervize. Dále mám supervizní výcvik ČIS a pracuji aktivně jako supervizor -individuální  týmový.
Praxe:
Krizové centrum pro děti a mládež MOST od r. 2000 dosud FN Motol –klinika dětské chirurgie, neonatologie, traumatologie, ARO,, souběžně psychoterapeutka v ambulantních zařízení – aktuálně Psychoterapuetické centrum Anděl věnuji se individuální rodinné a párové psychoterapii, dále vedení workshopů a kurzů zaměřených na osobnostní růst a komunikaci.
Další informace
Jsem členem Společnosti Transformační systemické terapie z.c., dále organizací ČIS, ČAP a SOFT spolupracuji s Lékaři bez hranic

 

_________________________________________

 

Přihláška k mentoringu

Upekli jsme pro Vás koláčky (cookies), aby byly naše stránky pro Váš prohlížeč snadno stravitelné.