774 050 413

Filip Abramčuk

České Budějovice

 
PhDr. Filip Abramčuk, Ph.D.
 
Vzdělání, výcviky, kompetence
Vystudoval jsem jednooborovou psychologii na FF UK v Praze se specializací v klinické psychologii. A postgraduálně jsem získal doktorát (Ph.D.) z obecné psychologie tamtéž. Absolvoval jsem 4,5letý systematický výcvik v Integrativní psychoterapii zaměřené na tělo (akreditovaný Evropskou asociací pro body-psychoterapii a Ministerstvem zdravotnictví v ČR), výcvik v Maitri dýchání a další kratší výcviky a kurzy (základní kurz Transakční analýzy, sebezkušenostní skupinu v Pesso Boyden System Psychomotor, výcvik v Telefonické krizové intervenci, výcvik v párové psychoterapii, sebezkušenostní výcvik pro práci s rozšířenými stavy vědomí, výcvik v Motivačních rozhovorech). V současné době procházím výcvikem supervize v Českém institutu pro supervizi. Jsem členem ČAP (Česká asociace pro psychoterapii), ČAPZT (Česká asociace pro psychoterapii zaměřenou na tělo) a ČIS (Českého institutu pro supervizi).  
 
Pracovní zkušenosti

Několik let jsem pracoval s lidmi, kteří prodělali závažnější duševní onemocnění (O.s.Baobab v Praze, Psychiatrická klinika v Německu) a s lidmi se zdravotním znevýhodněním (O.s.Rytmus v Praze, Camphill Community ve Walesu). Pracoval jsem 8 let jako odborný asistent na katedře psychologie a pedagogiky PedF JU, kde jsem vyučoval předměty týkající se psychoterapie, výzkumu a seberozvoje. Byl jsem vedoucím VŠ psychologické poradny JU. Poradenské a psychoterapeutické práci se věnuji od roku 2007. Supervizi nabízím od roku 2019 jako kandidát ČIS.

V současné době působím v Českých Budějovicích. Poskytuji individuální a párovou psychoterapii a psychologické poradenství v soukromé praxi. Pro pomáhající profesionály nabízím supervizi individuální a týmovou. Vedu semináře, skupiny a celodenní workshopy věnované práci s tělem. Podstupuji pravidelnou supervizi své práce (PhDr. Y.Lucká) a intervizi s kolegy. Kromě toho spolupracuji také s Intervenčním centrem Diecézní charity ve vedení psychoterapeutické skupiny pro osoby se zkušeností s domácím násilím. Poskytuji supervizi pro pracovnice Mamma HELP centra v Č. Budějovicích. Nabízím psychologické poradenství a podpůrnou psychoterapii osobám s negativní psychedelickou zkušeností ve spolupráci s Českou psychedelickou společností. Jsem konzultantem linky Help při sdružení Diabasis, které pomáhá osobám v psychospirituální krizi. Pracuji také jako facilitátor Maitri dýchání (práce s dechem a rozšířenými stavy vědomí).

email:

web: http://psychoterapie-budejovice.cz/

 

 

_________________________________________

 

Přihláška k mentoringu

Upekli jsme pro Vás koláčky (cookies), aby byly naše stránky pro Váš prohlížeč snadno stravitelné.