774 050 413

Nadcházející události


28
únor
2020
Semináře / Workshopy

DEPRESE

Místo konání:: Praha, Vyšehradská 49
O depresi bude přednášet Vlado Šolc, jungiánský analytik působící dlouhodobě v USA
29
únor
2020
Komplexní výcviky

VÝCVIK V JUNGOVSKÉ PSYCHOTERAPII

ČSAP pořádá akreditovaný výcvik v jungovské psychoterapii, semináře probíhají v Praze, Brně a na Slovensku. Další běh výcviku započne v září 2020.
29
únor
2020
Konference / Sympozia

7. ČESKÁ KONFERENCE GESTALT PSYCHOTERAPIE

Místo konání:: Kongres hotel Jezerka
Zveme vás na 7. českou konferenci Gestalt psychoterapie od 30. 4. do 2. 5. 2021 v kongresovém hotelu Jezerka! Všechny informace již brzy na novém webu!
29
únor
2020
Semináře / Workshopy

PARTNERSKÁ KRIZE

Místo konání:: Slezská 856/74, Praha 3
Zveme vás na dvoudenní specializační odborný workshop na téma partnerských krizí. Cílem bude otevření a zvědomění důležitých specifik, jedinečností a nuancí, které při práci s krizí často rozhodují.
01
březen
2020
Komplexní výcviky

VIII. BĚH PSYCHOTERAPEUTICKÉHO VÝCVIKU V BIOSYNTÉZE

Místo konání:: Na Míčánce 32, Praha 6
Již začátkem března 2020 startují vstupní pohovory do již VIII. běhu psychoterapeutického výcviku v biosyntéze. Samotný výcvik startuje začátkem roku 2021, již nyní se ale mohou zájemci hlásit.
02
březen
2020
Kurzy / Malé výcviky

SYSTEMICKÁ PRÁCE S RODINOU

Místo konání:: HERMES Group, Ctiradova 10, Praha 4
Program vychází převážně ze systemického přístupu, nabízí a podporuje rozvoj vědomostí a trénink dovedností potřebných pro praxi pomáhajících profesionálů, kteří pracují s rodinami.
04
březen
2020
Kurzy / Malé výcviky

JAK NA ASERTIVITU V PRAXI (AKREDITACE MPSV)

Místo konání:: Praha 3, Jeseniova 47
Kurz asertivního způsobu jednání, které konstruktivním způsobem umožňuje otevřené a přímé vyjádření vlastních potřeb, s ohledem na potřeby a požadavky vašich klientů, kolegů či zaměstnavatelů.
05
březen
2020
Kurzy / Malé výcviky

METODICKÝ KURZ DÍTĚ V CENTRU ZÁJMU

Místo konání:: Brno
Třídenní metodický kurz představující metodu pro práci s rodinami v rozvodovém konfliktu. Seznamte se s metodikou "No Kids in the Midddle", která do řešení sporů zapojuje celý rodinný systém.
11
březen
2020
Semináře / Workshopy

ÚVOD DO PESSO BOYDEN TERAPIE

Místo konání:: Alivio, Badeniho 1, Praha 6
PBSP (Pesso Boyden System Psychomotor) je psychoterapeutická metoda vytvořená manželi Albertem Pessem a Dianou Boyden. V této metodě se spojují psychoanalytické a na rodinu orientované principy.
13
březen
2020
Kurzy / Malé výcviky

EFEKTIVNÍ ROZHOVOR - KURZ KRÁTKÉ PSYCHOSOCIÁLNÍ POMOCI

Místo konání:: Praha
Akreditace MPSV č. A2019/0667-SP/PC Kurz (48 hodin) je zaměřen především prakticky jak pro potřeby pracovníků v sociálních službách, tak i v dalších pomáhajících profesích.
16
březen
2020
Kurzy / Malé výcviky

OBTÍŽNÉ SITUACE A TÉMATA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Místo konání:: HERMES Group, Ctiradova 10, Praha 4
Dvoudenní kurz zaměřený na rozpoznání a zvládání náročných situací, které pomáhající praxe přináší, a na vypořádání se s tématy, která jsou při práci s klienty zvláště náročná.
19
březen
2020
Komplexní výcviky

CESTOU SYSTEMICKÝCH TERAPIÍ 2020

Místo konání:: Máchova 7, Praha 2
komplexní výcvik 800 hodin. Výcvik naplňuje kritéria EAP pro komplexní vzdělávací program v psychoterapii, je CERTIFIKOVÁN ČAP, smlouva s pojišťovnou Allianz pro členy (blíže vysvětlíme ústně)
23
březen
2020
Kurzy / Malé výcviky

HYPNÓZA & HYPNOTERAPIE I. - MOŽNOSTI VYUŽITÍ SUGESTIVNÍCH TECHNIK V KLINICKÉ PRAXI A V PORADENSTVÍ

Místo konání:: Psychoterapeutická klinika HERMÉS Group, Ctiradova 10, Praha 4 - Nusle
50 hodinový výcvikový kurz nabízí teoreticko-metodický přehled a základní trénink sugestivních a hypnotických technik a jejich využití v klinické praxi a v poradenství. Je akreditován ČLK a AKP ČR.
27
březen
2020
Semináře / Workshopy

JAK EFEKTIVNĚ PRACOVAT S NEVĚROU (I. DÍL)

Místo konání:: Slezská 856/74, Praha 3
První ze dvou specializačních workshopů na téma NEVĚRY. Cílem bude hlubší a pragmatické otevření tématu a nabídnout, jak s tímto bolavým tématem pracovat citlivěji a pestřeji v terapeutickém procesu.
27
březen
2020
Semináře / Workshopy

VINA A POCITY VINY - JAK S NIMI PRACOVAT

Místo konání:: Brno
Seminář je akreditován MPSV (16hod.) Cena: 3500 Kč Lektorem kurzu je MUDr. et Mgr. Prokop Remeš
30
březen
2020
Kurzy / Malé výcviky

ROZHOVOR - NÁSTROJ POMOCI

Místo konání:: HERMES Group, Ctiradova 10, Praha 4
Program vychází převážně ze systemického zakázkového modelu Kurta Ludewiga aplikovaného do našich sociálních služeb a je zaměřen na rozvoj vědomostí a dovedností potřebných pro vedení rozhovorů.
30
březen
2020
Komplexní výcviky

SYSTEMICKÁ SUPERVIZE A KOUČOVÁNÍ PRO POMÁHAJÍCÍ PROFESIONÁLY

Místo konání:: HERMES Group, Ctiradova 10, Praha 4
Výcvikový program je komplexní vzdělávací, tréninkový a supervizní program určený zájemcům, kteří se chtějí profesně rozvíjet a realizovat jako supervizoři a/nebo kouči.
01
duben
2020
Semináře / Workshopy

EET VOLÁ... PODRUHÉ

Místo konání:: Emauzské opatství (refektář)
Pro velký zájem opakujeme seminář o tom, jak se připravit na EET. Poslední vlna se spustí 1.5. a bude se týkat i nás.
02
duben
2020
Kurzy / Malé výcviky

PSYCHIATRICKÉ MINIMUM PRO PRAXI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Místo konání:: HERMES Group, Ctiradova 10, Praha 4
Kurz nabízí pomáhajícím profesionálům ucelený přehled psychiatrické terminologie, obrazů duševních stavů a nemocí, informací o možnostech intervencí (psychofarmakoterapie, psychoterapie,....)
03
duben
2020
Konference / Sympozia

JARNÍ DNY 2020

Místo konání:: Praha
Práce se sny ve skupině Jak pracovat se sny ve skupině. Jak se skupina promítá do snů a sny do skupiny. Může skupina snít?
06
duben
2020
Kurzy / Malé výcviky

CESTOU PŘÍBĚHU 2020

Místo konání:: Máchova 7, Praha 2
ISZ-MC ve spolupráci s Trendum o.p.s. pořádají (100 hodin) Kurz základů narativní práce v pomáhajících rozhovorech. V příbězích a rozvíjení příběhů Akreditován MPSV Určeno pro pracovníky/pracovnice
07
duben
2020
Semináře / Workshopy

SEXUALITA V PSYCHOTERAPII

Místo konání:: Marianeum, Máchova 7, Praha 2 (Aula v přízemí)
Rádi bychom vám nabídli příspěvky a diskuze na některá témata, která aktuálně řešíme s klienty na sexuologických pracovištích. V nějaké formě se s nimi setkává každý terapeut ve své praxi.
14
duben
2020
Kurzy / Malé výcviky

METODIKA ROZHOVORU S DÍTĚTEM CHILD IN FOCUS V KONTEXTU SOCIÁLNÍ PRÁCE

Místo konání:: HERMÉS Group Praha, Ctiradova 10, Praha 4
48hodinový výcvik v metodice komunikace s dítětem, která byla vytvořena pro potřeby sociální práce. Kurz je akreditovaný MV a MPSV.
16
duben
2020
Semináře / Workshopy

WORKSHOP - NEZVLADATELNÉ DÍTĚ

Místo konání:: Emauzské opatství - Praha
Zveme vás na systemickou a narativní cestu opětovného propojování těchto dětí a jejich rodin krok za krokem s tím a s těmi, kteří jsou pro ně důležití.
17
duben
2020
Semináře / Workshopy

JAK EFEKTIVNĚ PRACOVAT S NEVĚROU (I. DÍL)

Místo konání:: Slezská 856/74, Praha 3
První ze dvou workshopů na téma NEVĚRY v partnerských vztazích. Cílem nabídnout hlubší otevření a prohloubení tématu nevěry a nabídnout, jak s tímto velmi bolavým tématem citlivěji pracovat.
18
duben
2020
Kurzy / Malé výcviky

NARATIVNÍ PŘÍSTUP K VEDENÍ ROZHOVORU S DĚTSKÝM KLIENTEM

Místo konání:: CVRK Letná, Milady Horákové 815/42, Praha 7
120 hodinový kurz s akreditací MPSV, 7 víkendových setkání od 18.4.20 do 21.2.21. Povídejme si s dětmi bezpečně a bez obav o citlivých tématech, otázkách, událostech a slepých místech jejich života.
21
duben
2020
Semináře / Workshopy

TRANSSEXUALITA, PORUCHY POHLAVNÍ IDENTITY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ

Místo konání:: Alivio, Badeniho 1, Praha 6
Transsexualita je vrozená závažná porucha, v rámci které se člověk biologicky jednoho pohlaví cítí být psychicky příslušníkem pohlaví druhého.
27
duben
2020
Kurzy / Malé výcviky

ZÁKLADY SYSTEMICKÉ PRÁCE S DĚTMII A DOSPÍVAJÍCÍMI

Místo konání:: HERMES Group, Ctiradova 10, Praha 4
Kurz nabízí základní seznámení s teorií a praxí systemického na řešení zaměřeného rozhovoru aplikovaného na práci s dětmi a s dospívajícími, případně s rodinami, které s danou problematikou přicházejí
29
duben
2020
Semináře / Workshopy

TERAPIE HROU, CEREMONIE A RITUÁLY

Místo konání:: Alivio, Badeniho 1, Praha 6
Terapie hrou / Ceremonie a rituály Alžběta Michalová ~Jirka Drahota 29. 4. ,cena 1000kč/ 1200kč od 9 [...]
30
duben
2020
Kurzy / Malé výcviky

KOMPETENTNÍ ÚČATNÍK SUPERVIZE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Místo konání:: HERMES Group, Ctiradova 10, Praha 4
Kurz nabízí pomáhajícím profesionálům základní rozhled po "supervizní krajině".
04
květen
2020
Kurzy / Malé výcviky

KRIZOVÁ INTERVENCE: SYSTEMICKÝ PŘÍSTUP PŘI PRÁCI S KRIZÍ - PRAHA

Místo konání:: Praha - přesné místo bude upřesněno
Pro velký zájem otevíráme v květnu 2020 další běh 100 hodinového výcviku v práci s krizí. Krizová intervence a ještě mnohem víc v našem nejúspěšnějším kurzu!
04
květen
2020
Semináře / Workshopy

DNY NARATIVNÍ TERAPIE II

Místo konání:: Praha
Čtyřdenní seminář s Chana Rachel Frumin o narativním přístupu nejen pro narativní terapeuty.
06
květen
2020
Semináře / Workshopy

ÚVOD DO BIOSYNTESY

Místo konání:: Eliášova 922/21, 160 00 Praha 6-Dejvice
Biosyntéza je celostní přístup v somatické psychoterapii. K základním východiskům, se kterými pracuje, patří provázanost a vzájemné zrcadlení psychických a tělesných procesů.
07
květen
2020
Semináře / Workshopy

JAK EFEKTIVNĚ PRACOVAT S NEVĚROU (II. DÍL)

Místo konání:: Slezská 856/74, Praha 3
Druhý díl specializačního workshopu. Cílem je prohloubení a ukotvení získaného pohledu, především prostřednictvím více pragmaticky a kazuisticky zaměřené práce, a sdílených ukázek z terapeutické praxe
11
květen
2020
Semináře / Workshopy

TERAPIE ZAMĚŘENÁ NA EMOCE

Místo konání:: Dlouhé Stráně, Jeseník
Třídenní workshop (11. - 13. 5. 2020) představí terapii zaměřenou na emoce (Emotionally Focused Therapy), která je empiricky podloženým modelem umožňujícím efektivní práci s páry.
22
květen
2020
Semináře / Workshopy

VÝVOVOJOVÉ TEORIE E. NEUMANNA

Místo konání:: Praha, Vyšehradská 49
Přednáška a Workshop O Vývojových Teoriích A Etice E. Neumanna. Lektory jsou Henry Abramovitch & Batya Brosh Palmoni z Izraele.
23
květen
2020
Konference / Sympozia

IV. ČESKO-SLOVENSKÝ DEN EXISTENCIÁLNÍ ANALÝZY A LOGOTERAPIE

Místo konání:: Emauzské opatství
Srdečně Vás zveme na 4. československý den existenciální analýzy a logoterapie s tématem "Na útěku", kterou pořádá SLEA, z.s.
26
květen
2020
Semináře / Workshopy

SPIRITUALITA A PSYCHOTERAPIE

Místo konání:: Alivio, Badeniho 1, Praha 6
Seminář uvádí do problematiky náboženskosti člověka, jak se s ní můžeme setkat v běžné psychoterapeutické a pastorační praxi.
28
květen
2020
Kurzy / Malé výcviky

MOTIVAČNÍ ROZHOVORY - ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Místo konání:: Občanské poradenské středisko, o.p.s., Třída ČSA 543, 500 03 Hradec Králové
Kurz určený pomáhajícím profesionálům působících zejména v oblasti výkonu sociální práce. Kurz je akreditovaný MPSV.
29
květen
2020
Semináře / Workshopy

SEMINÁŘ DOBRÁ PRAXE IV

Místo konání:: Emauzské opatství, Vyšehradská 49/320, Praha 2
Cyklus tématických diskusních seminářů, určených převážně psychoterapeutům po absolvování dlouhodobého systematického výcviku s vlastní začínající, či existující praxí.
17
červen
2020
Kurzy / Malé výcviky

JAK NA ASERTIVITU V PRAXI (AKREDITACE MPSV)

Místo konání:: Praha 3, Jeseniova 47
Kurz asertivního způsobu jednání, které konstruktivním způsobem umožňuje otevřené a přímé vyjádření vlastních potřeb, s ohledem na potřeby a požadavky vašich klientů, kolegů či zaměstnavatelů.
26
červen
2020
Zahraniční

9TH WORLD CONGRESS FOR PSYCHOTHERAPY

Místo konání:: Moscow, Russia  |  Město:: Moskva
Childhood. Society. Future – the Planet of Psychotherapy
19
červenec
2020
Konference / Sympozia

INTERNATIONAL CONGRESS OF PSYCHOLOGY (ICP) 2020

Místo konání:: Prague  |  Město:: Praha
Psychology in 21st century: open, minds, societies, world
15
září
2020
Semináře / Workshopy

MANUÁL SKUPINOVÉ PSYCHOTERAPIE I

Místo konání:: Alivio, Badeniho 1, Praha 6
Skupinová terapie je speciální disciplína. Přitom se v rámci psychoterapeutického vzdělávání zpravidla speciálně neprobírá…
22
září
2020
Semináře / Workshopy

MANUÁL SKUPINOVÉ TERAPIE II

Místo konání:: Alivio, Badeniho 1, Praha 6
Skupinová terapie je speciální disciplína. Přitom se v rámci psychoterapeutického vzdělávání zpravidla speciálně neprobírá…
30
září
2020
Semináře / Workshopy

SYSTEMICKÁ RODINNÁ TERAPIE

Místo konání:: Alivio, Badeniho 1, Praha 6
Co znamenají v praxi tři základní principy systemického přístupu? Rodinný systém je jiný než jednotlivci, kteří ho tvoří. Zdroje jsou důležitější než deficity. Dva pohledy lepší než jeden
07
říjen
2020
Semináře / Workshopy

PRÁVO PRO PSYCHOTERAPEUTY

Místo konání:: Alivio, Badeniho 1, Praha 6
Seminář, který posílí terapeuty v kompetencích, které se málokdy učí, ale terapeutická praxe je vždy vyžaduje.
14
říjen
2020
Semináře / Workshopy

MINDFULNESS

Místo konání:: Alivio, Badeniho 1, Praha 6
Mindfulness je dnes hodně skloňované téma, jenže co to vlastně mindfulness je?
16
říjen
2020
Semináře / Workshopy

SEMINÁŘ DOBRÁ PRAXE V

Místo konání:: Emauzské opatství, Vyšehradská 49/320, Praha 2
Cyklus tématických diskusních seminářů, určených převážně psychoterapeutům po absolvování dlouhodobého systematického výcviku s vlastní začínající, či existující praxí.
21
říjen
2020
Semináře / Workshopy

RODINNÁ GESTALTTERAPIE, PHDR. JAN KNOP

Místo konání:: Alivio, Badeniho 1, Praha 6
Východiskem pro práci s rodinou a i partnerským vztahem je systémové paradigma, že jakykoli systém má tendenci k růstu.

Powered by iCagenda

Upekli jsme pro Vás koláčky (cookies), aby byly naše stránky pro Váš prohlížeč snadno stravitelné.