774 050 413

DISOCIACE Z HLEDISKA NEUROBIOLOGIE, PSYCHOLOGICKÝCH TEORIÍ A V KLINICKÉ PRAXI

 Registrace ukončena
 
73
logo-sticky
Kategorie:
Semináře / Workshopy
Datum:
13.2.2020 09:00
Místo konání:
refektář Emauzského opatství, Praha 2, Vyšehradská 49
Počet míst
150
Volných míst
77
Telefon:
774 050 413
Email:
Placená inzerce
ne

Disociace z hlediska neurobiologie, psychologických teorií a v klinické praxi

Disociativní stavy jsou definovány jako porucha integrace obvykle integrovaných funkcí vědomí, paměti, emocí a kontroly pohybů. Mezi projevy disociace řadíme mnoho různorodých příznaků, od kvalitativních změn vědomí v podobě depersonalizace, poruchy paměti (např. amnézie), funkční porucha hybnosti nebo extrémní vyjádření v podobě mnohočetné poruchy osobnosti. Psychogenní původ a traumatologické paradigma jsou u těchto potíží předpokládané, nicméně v poslední době se nepotvrzuje jednoznačná souvislost. Současné poznatky nabízejí bližší porozumění fenoménu disociace z neurobiologického a klinického hlediska. V rámci semináře otevřeme pole zmíněného tématu a povedeme diskuzi v rámci teoretického zázemí v souvislosti s psychoterapeutickou praxí. Nabídneme pohled psychologický, zkušenosti psychiatrické a neurologické.

Přednášející:

MUDr. et Mgr. Kristýna Drozdová, PhD.

MUDr. Michal Raszka, PhD.

MUDr. Tereza Serranová, PhD.

PhDr. Petr Štípek

 

Program

 

9:00 - 9:30 - "Disociace – uvedení do tématu " (Michal Raszka)

 

9:30 - 10:30 - "Je možné vědomí zkoumat?"  (Kristýna Drozdová)

 

10:45 - 11:45 - "Disociativní porucha identity – kasuistika"(Petr Štípek)

 

11:45-12:45 - přestávka na oběd

 

12:45-13:45  "Funkční poruchy hybnosti" (Tereza Serranová)

 

14:00-15:00  "Depersonalizace a derealizace – od neurobiologie ke klinice" (Michal Raszka)

 

15:00 - 15:30 - Diskuze

 

 

Cena:

Členové ČAP: 1200 Kč

Ostatní:         1500 Kč

 

Prosím přihlašujte se prostřednictvím zeleného "tlačítka" vpravo nahoře. Platební údaje vám přijdou cca měsíc před konáním akce.

 

Seminář je ohodnocen 4 kredity AKP a 6 kredity ČLK.

 

Je možné vědomí zkoumat?

Pozoruhodnou vlastností lidského mozku je vynoření fenoménu vědomí (consciousness). Tento jev můžeme nahlížet z dvojí perspektivy: z pozice pozorovatele a s pozice prožívajícího subjektu. Z perspektivy subjektu se vědomí objevuje, pokud mozek vytváří (a) neurální vzorce týkající se jeho senzomotorického vztahu k objektům, (b) neurální vzorce změn, které tyto objekty způsobily ve vnitřním stavu organismu a (c) reprezentace druhého řádu které vztahují jedno ke druhému a druhé k prvnímu (a+b). Poslední uvedené popisuje vztah mezi organismem a objekty zevního světa a vytváří neutrální základ subjektivity. Vědomí je založeno jako distribuovaná funkce lidského mozku, nemůžeme identifikovat jedinou strukturu mozku, které by byla jeho zdrojem, spíše se zdá, že se vědomí vynořuje ze vzorců synchronizace neurálních sítí vyššího řádu. Pozoruhodné poznatky přináší studium klinických případů narušeného vědomí, kde se podnětně protínají obory neurologie, psychiatrie, psychologie a psychoterapie.

 

MUDr. et Mgr. Kristýna Drozdová, PhD.

Vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové (všeobecné lékařství) a Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (psychologie). Téměř 20 let pracovala v Psychiatrické nemocnici v Havlíčkův Brod. Nejdelší dobu se věnovala komplexní léčbě a rehabilitaci psychotických a afektivních poruch. Spolupracovala s Národním ústavem duševního zdraví v Klecanech ve studii ESO a NANOK. Absolvovala výcvik v satiterapii, což je integrativní psychoterapeutický směr, kombinující na osobu zaměřený přístup, experienciální postupy a využití všímavosti (mindfulness). Je absolventkou výcviku v Terapii zaměřené na emoce (EFT), v moderním psychoterapeutickém směru integrujícím experienciální a na osobu zaměřený model. Aktuálně otevřela vlastní psychiatrickou a psychoterapeutickou praxi. Zajímá se o problematiku propojení psychoterapie, psychiatrické rehabilitace a využití neurovědných poznatků v praxi psychiatra a psychoterapeuta.

 

Disociativní porucha identity – kasuistika

 

Disociativní porucha identity (Dissociative Identity disorder - DID), známá též pod starším označením mnohočetná porucha osobnosti je kontroverzní a hojně diskutovanou nemocí ze širokého ranku disociativních poruch. Laická veřejnost ji často mylně zaměňuje se schizofrenií. Asi každý slyšel o lidech, kteří v sobě ukrývají více různých osobností. Je to však pravda nebo fikce? Existují takoví lidé ve skutečnosti nebo se jedná jen o záměrnou mystifikaci nadaných spisovatelů a filmových tvůrců?

V příspěvku bude představena kasuistika terapeutická práce se sedmapadesátiletou pacientkou „Evou“.

 

PhDr. Mgr. Petr Štípek

Vystudoval psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a obor Teorie a filosofie komunikace na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Absolvoval pětiletý výcvik v kognitivně behaviorální terapii, dále pětiletý výcvik ve skupinové terapii a tříletý výcvik v supervizi. Je autorem knihy Dítě na zabití a spoluautorem knihy Kognitivně behaviorální terapie v praxi.

V současné době pracuje jako psycholog v Psychologické poradně Praha a na ambulantním oddělení Střediska výchovné péče. Zabývá se individuální, párovou a rodinnou terapií, lektorováním a supervizí. Působí rovněž jako lektor psychoterapeutického výcviku v Rafael institutu a externí lektor KBT výcviku Odyssea.

 

Funkční poruchy hybnosti

 

Funkční poruchy hybnosti (dříve psychogenní) jsou častým zdrojem disability, nicméně pacienti s těmito poruchami bývají považovaní za nejobtížnější stran diagnostiky i léčby. Přednáška se zaměří na představení nových konceptů jak v patofyziologii, tak v klinickém přístupu k diagnostice a léčbě.

 

V minulosti zdůrazňovaná kauzální roli psychických faktorů byla zpochybněna a psychodynamický model vniku příznaků je nahrazen neurobiologickým. Diagnóza funkčních poruch hybnosti je založena na pozitivním nálezu charakteristických klinických projevů a nikoliv pouze na vyloučení organických příčin či průkazu psychologických stresorů a psychopatologie. Léčebné postupy zahrnují multimodální přístup s dominantní úlohou neurologa, jenž stanovuje a sděluje diagnózu a řídí léčebný postup. Významné místo nově zaujímá v léčbě fyzioterapie. 

 

MUDr. Tereza Serranová, PhD

 

Pracuje jako neurolog a samostatný výzkumný pracovník na Neurologické klinice VFN a 1. LF UK. V klinické praxi se specializuje na extrapyramidová onemocnění a od r. 2013 zejména na funkční poruchy hybnosti. Výzkumně se zabývá studiem emočních procesů u extrapyramidových onemocnění, v současnosti zejména studiem non-motorických projevů u funkčních poruch hybnosti. Je zakládajícím členem FunctionalNeurologicalDisorder Society, spravuje českou verzi webových stránek pro pacienty s funkčními neurologickými a disociativními poruchami www.neurosymptoms.org.

 

Depersonalizace a derealizace – od neurobiologie ke klinice

 

Depersonalizace a derealizace patří mezi kvalitativní změny vědomí patřící do skupiny disociativních stavů. Vyskytuje se jako syndrom v rámci různých neurologických a duševních onemocnění nebo jako samostatná nosologická jednotka. Přednáška se zaměří na představení současného neurobiologického modelu depersonalizace a derealizace a klinických souvislostí. Mimo jiné budeme hovořit o zkušenostech psychoterapeutického a farmakologického ovlivnění.

 

 

MUDr. Michal Raszka, Ph.D.

 

Pracuje jako psychiatr na akutním psychiatrickém oddělení CNS-CENTRA TŘINEC, s.r.o. a psychoterapeut v soukromé praxi. V minulosti působil v bývalém Psychiatrickém centru Praha (současný Národní ústav duševního zdraví), kde se výzkumně věnoval vztahu psychoterapeutického efektu v souvislosti s disociativními stavy a změnami elektroencefalografické aktivity. Zaměřil se zejména na depersonalizaci a derealizaci. Je lektorem psychoterapeutického výcviku S.U.R. a členem výboru Neuropsychiatrického fóra z.s., které se snaží o užší propojení mezioborové spolupráce.

 
 

Seznam účastníků

Irena Zvánovcová (1)
13.2.2020 - 09:00
Anonymní (1)
13.2.2020 - 09:00
Lucie Vacková (1)
13.2.2020 - 09:00
Magdalena Frouzová (1)
13.2.2020 - 09:00
Anonymní (1)
13.2.2020 - 09:00
Veronika Hozáková (1)
13.2.2020 - 09:00
Veronika Andrashko (1)
13.2.2020 - 09:00
Ondřej Máslo (1)
13.2.2020 - 09:00
Lucie Hanzalová (1)
13.2.2020 - 09:00
Věra Roubalová Kostlánová (1)
13.2.2020 - 09:00
Anonymní (1)
13.2.2020 - 09:00
Pavel Jurníček (1)
13.2.2020 - 09:00
Anonymní (1)
13.2.2020 - 09:00
Klimešová Anna (1)
13.2.2020 - 09:00
Klára Kováčová (1)
13.2.2020 - 09:00
Petr Pašek (1)
13.2.2020 - 09:00
Anonymní (1)
13.2.2020 - 09:00
Pavel Žáček (1)
13.2.2020 - 09:00
Anonymní (1)
13.2.2020 - 09:00
Hana Kudrnovská (1)
13.2.2020 - 09:00
Jana Lavická (1)
13.2.2020 - 09:00
Jana Štindlová (1)
13.2.2020 - 09:00
Miroslav Bubeník (1)
13.2.2020 - 09:00
Michaela Ledvinová (1)
13.2.2020 - 09:00
Kristýna Vochosková (1)
13.2.2020 - 09:00
Tomáš Andrášik (1)
13.2.2020 - 09:00
Zdeněk Macek (1)
13.2.2020 - 09:00
Anonymní (1)
13.2.2020 - 09:00
Anonymní (1)
13.2.2020 - 09:00
Michaela Kokešová (1)
13.2.2020 - 09:00
Anna Horká (1)
13.2.2020 - 09:00
Elena Křivková (1)
13.2.2020 - 09:00
Jana Nováková (1)
13.2.2020 - 09:00
Romana Horová (1)
13.2.2020 - 09:00
Zuzana Renčínová (1)
13.2.2020 - 09:00
Anonymní (1)
13.2.2020 - 09:00
Anonymní (1)
13.2.2020 - 09:00
Martina Vondrová (1)
13.2.2020 - 09:00
Jindra Bachmanová (1)
13.2.2020 - 09:00
Katarína Gruszczyk (1)
13.2.2020 - 09:00
Markéta Markéta Rozsívalová (1)
13.2.2020 - 09:00
Anonymní (1)
13.2.2020 - 09:00
Jana Najmanová (1)
13.2.2020 - 09:00
Petra Hovězáková (1)
13.2.2020 - 09:00
Vlastimila Vetešníková (1)
13.2.2020 - 09:00
Roman Vetešník (1)
13.2.2020 - 09:00
Anonymní (1)
13.2.2020 - 09:00
Anonymní (1)
13.2.2020 - 09:00
Kociánová Dominika (1)
13.2.2020 - 09:00
Samuel Jindra (1)
13.2.2020 - 09:00
Marek Nečas (1)
13.2.2020 - 09:00
Anonymní (1)
13.2.2020 - 09:00
Martina Cibulková (1)
13.2.2020 - 09:00
Jaroslava Chaloupková (1)
13.2.2020 - 09:00
Jaroslava Máliková (1)
13.2.2020 - 09:00
Kamila Laudova (1)
13.2.2020 - 09:00
Anonymní (1)
13.2.2020 - 09:00
Helena Hejnicová (1)
13.2.2020 - 09:00
Lucie Scholl (1)
13.2.2020 - 09:00
Jan Kulhánek (1)
13.2.2020 - 09:00
Anonymní (1)
13.2.2020 - 09:00
Anonymní (1)
13.2.2020 - 09:00
Petr Kosík (1)
13.2.2020 - 09:00
Michaela Kocnárová (1)
13.2.2020 - 09:00
Bernadeta Bechyňová (1)
13.2.2020 - 09:00
Anonymní (1)
13.2.2020 - 09:00
Daniela Nová (1)
13.2.2020 - 09:00
Anonymní (1)
13.2.2020 - 09:00
Alžběta Kalná (1)
13.2.2020 - 09:00
Anonymní (1)
13.2.2020 - 09:00
Anonymní (1)
13.2.2020 - 09:00
Markéta Rokytová (1)
13.2.2020 - 09:00
Anonymní (1)
13.2.2020 - 09:00

Powered by iCagenda

Upekli jsme pro Vás koláčky (cookies), aby byly naše stránky pro Váš prohlížeč snadno stravitelné.