774 050 413

SEMINÁŘ DOBRÁ PRAXE III

 Registrace ukončena
 
23
logo-sticky
Kategorie:
Semináře / Workshopy
Datum:
21.2.2020 09:00 - 13:00
Místo konání:
Emauzské opatství, Vyšehradská 49/320, Praha 2
Počet míst
25
Volných míst
2
Telefon:
774 050 413
Email:
Placená inzerce
ano
Příloha

„Dobrá praxe“ je pilotní projekt následného vzdělávání v psychoterapii.

Seminář dobré praxe v psychoterapii, 3. setkání

·          9:00 – 10:00 téma „Indikace a kontraindikace v psychoterapii" (jak rozpoznám, kdo je indikován do mé péče, v čem jsem kompetentní a v čem ne , atd.)

·         10:00 – 10:45 diskuse k tématům

·         10:45 – 11:15 přestávka

·         11:15 – 12:15 téma „Osobnost psychoterapeuta"(nároky na roli i osobnost, znalosti, dovednosti a kompetence psychoterapeuta podle Evropské asociace pro psychoterapii atd.)

·         12:15 – 13:00 Diskuse k tématům

 

Jedná se o cyklus tématických diskusních seminářů, určených převážně psychoterapeutům po absolvování dlouhodobého systematického výcviku s vlastní začínající, či existující praxí. V kruhu maximálně 30 účastníků budeme mít možnost společně sdílet, formulovat a formovat stanoviska k jednotlivým psychoterapeutickým kompetencím, obecným postojům a praktickým otázkám, které se objevují v naší práci.

V úvodu semináře vždy proběhne krátká přednáška na dané téma. Následně budou tato témata dále zpracovávaná účastníky v malých skupinkách z pohledu různých psychoterapeutických modalit.

Základním východiskem pro společnou práci budou Klíčové kompetence evropského psychoterapeuta, které byly formulovány v Projektu Evropské psychoterapeutické asociace (EAP) v roce 2013.

 

Praktické informace:

 Cyklus je rozdělen do deseti setkání a celkově bude trvat tři roky.

 

Jednotlivá setkání na sebe volně navazují, jde však o otevřenou skupinu, setkání je tedy možné se účastnit jednotlivě.

Přihlášení probíhá jednotlivě, na každý ze seminářů zvlášť.

Témata jednotlivých seminářů budou upřesněna během června.

 

Cena: pro členy ČAP:           900,- Kč

         Ostatní:                     1100,-Kč

 

Témata seminářů:

 1. seminář - 21.2.2020
  • indikace a kontraindikace v psychoterapii
  • osobnost psychoterapeuta
  • kompetence psychoterapeuta
 2. seminář - 29.5.2020
  • psychodiagnostické minimum
  • základy psychofarmakologie
 3. seminář - 16.10.2020
  • oblouk psychoterapie
  • specifika jednotlivých fází (zahajování, průběh a zakončování)
 4. seminář - 4.12.2020
  • zkoumání různých terapeutických přístupů k jedné kazuistice se zaměřením na zacházení se vztahem a využití specifických nástrojů a intervencí
 5. seminář
  • krizová intervence
  • trauma a specifika práce s traumatem
 6. seminář
  • etika v psychoterapii, příběhy etických úskalí
  • etická, náboženská, politická a kulturní citlivost
 7. seminář
  • supervize, autosupervize
  • další možnosti reflexe a sebereflexe
 8. seminář
  • sebepéče
  • péče o roli psychoterapeuta
  • celoživotní vzdělávání v psychoterapii
  • výzkum v psychoterapii

 

 

 Semináře povedou: PhDr. Veronika Čermáková a Mgr. Petr Odstrčil, některá témata odpřednášejí přizvaní odborníci.

 

 Akce je zařezena do CŽV a je ohodnocena 4 kredity AKP a 4 kredity ČLK a hodiny jsou započitatelné do vzdělávání ČAP.

 
 

Seznam účastníků

Amalie Lososová (1)
21.2.2020 - 09:00
Magda Šrytrová (1)
21.2.2020 - 09:00
Petra Hrdličková (1)
21.2.2020 - 09:00
Alžběta Protivanská (1)
21.2.2020 - 09:00
Anonymní (1)
21.2.2020 - 09:00
Anonymní (1)
21.2.2020 - 09:00
Markéta Rozsívalová (1)
21.2.2020 - 09:00
Anonymní (1)
21.2.2020 - 09:00
Michaela Tomanová (1)
21.2.2020 - 09:00
Jana Najmanova (1)
21.2.2020 - 09:00
Anonymní (1)
21.2.2020 - 09:00
Karel Kolitsch (1)
21.2.2020 - 09:00
Tereza Klímová (1)
21.2.2020 - 09:00
Šárka Šatrová (1)
21.2.2020 - 09:00
Dana Janečková (1)
21.2.2020 - 09:00
Eva Tesařová (1)
21.2.2020 - 09:00
Eva Horová (1)
21.2.2020 - 09:00
Anonymní (1)
21.2.2020 - 09:00
Veronika Andrashko (1)
21.2.2020 - 09:00
Anonymní (1)
21.2.2020 - 09:00
Veronika (1)
21.2.2020 - 09:00
Zuzana Břízová (1)
21.2.2020 - 09:00
Anonymní (1)
21.2.2020 - 09:00

Powered by iCagenda

Upekli jsme pro Vás koláčky (cookies), aby byly naše stránky pro Váš prohlížeč snadno stravitelné.