774 050 413

SEMINÁŘ DOBRÁ PRAXE

 Registrace ukončena
 
26
logo-sticky
Kategorie:
Semináře / Workshopy
Datum:
11.10.2019 09:00 - 13:00
Místo konání:
Emauzské opatství, Vyšehradská 49/320, Praha 2
Počet míst
30
Volných míst
4
Telefon:
774 050 413
Email:
Placená inzerce
ano
Příloha

„Dobrá praxe“ je pilotní projekt následného vzdělávání v psychoterapii.

Témata prvního setkání:

 • současná postavení psychoterapie ve světě a u nás
 • psychoterapie jako odborná samostatná a zodpovědná praxe
 • znalost rámců
  • právní rámec psychoterapeutické praxe (včetně nakládání s informacemi a dokumentací – GDPR)
  • etické rámce psychoterapie
  • kompetence evropského psychoterapeuta
  • výzkum v psychoterapii

Seminář povedou: PhDr. Veronika Čermáková, Mgr. Petr Odstrčil, advokátka Mgr. Alena Hájková

Jedná se o cyklus tématických diskusních seminářů, určených převážně psychoterapeutům po absolvování dlouhodobého systematického výcviku s vlastní začínající, či existující praxí. V kruhu maximálně 30 účastníků budeme mít možnost společně sdílet, formulovat a formovat stanoviska k jednotlivým psychoterapeutickým kompetencím, obecným postojům a praktickým otázkám, které se objevují v naší práci.

V úvodu semináře vždy proběhne krátká přednáška na dané téma. Následně budou tato témata dále zpracovávaná účastníky v malých skupinkách z pohledu různých psychoterapeutických modalit.

Základním východiskem pro společnou práci budou Klíčové kompetence evropského psychoterapeuta, které byly formulovány v Projektu Evropské psychoterapeutické asociace (EAP) v roce 2013.

 

Praktické informace:

 Cyklus je rozdělen do deseti setkání a celkově bude trvat tři roky.

 Jednotlivá setkání na sebe volně navazují, jde však o otevřenou skupinu, setkání je tedy možné se účastnit jednotlivě.

Přihlášení probíhá jednotlivě, na každý ze seminářů zvlášť.

Témata jednotlivých seminářů budou upřesněna během června.

 

Cena: pro členy ČAP:           900,- Kč

         Ostatní:                     1100,-Kč

 

Témata seminářů:

 1. seminář - 11.10.2019
  • současná postavení psychoterapie ve světě a u nás
  • psychoterapie jako odborná samostatná a zodpovědná praxe
  • znalost rámců
   • právní rámec psychoterapeutické praxe (včetně nakládání s informacemi a dokumentací – GDPR)
   • etické rámce psychoterapie
   • kompetence evropského psychoterapeuta
   • výzkum v psychoterapii
 1. seminář - 29.11.2019
  • vlastní psychoterapeutická praxe (prostředí, kontraktování, praktické aspekty, atd.)
  • izolovanost psychoterapeutických praxí – návaznost péče
  • spolupráce s dalšími odborníky
 1. seminář
  • indikace a kontraindikace v psychoterapii
  • osobnost psychoterapeuta
  • kompetence psychoterapeuta
 2. seminář
  • psychodiagnostické minimum
  • základy psychofarmakologie
 3. seminář
  • oblouk psychoterapie
  • specifika jednotlivých fází (zahajování, průběh a zakončování)
 4. seminář
  • zkoumání různých terapeutických přístupů k jedné kazuistice se zaměřením na zacházení se vztahem a využití specifických nástrojů a intervencí
 5. seminář
  • krizová intervence
  • trauma a specifika práce s traumatem
 6. seminář
  • etika v psychoterapii, příběhy etických úskalí
  • etická, náboženská, politická a kulturní citlivost
 7. seminář
  • supervize, autosupervize
  • další možnosti reflexe a sebereflexe
 8. seminář
  • sebepéče
  • péče o roli psychoterapeuta
  • celoživotní vzdělávání v psychoterapii
  • výzkum v psychoterapii

 

 

 Semináře povedou: PhDr. Veronika Čermáková a Mgr. Petr Odstrčil, některá témata odpřednášejí přizvaní odborníci.

 

 Akce je zařezena do CŽV a je ohodnocena 3 kredity AKP a 4 kredity ČLK a hodiny jsou započitatelné do vzdělávání ČAP.

 
 

Seznam účastníků

Anonymní (1)
11.10.2019 - 09:00
Iveta Sochorová (1)
11.10.2019 - 09:00
Anonymní (1)
11.10.2019 - 09:00
Anonymní (1)
11.10.2019 - 09:00
Jana Brandejsová (1)
11.10.2019 - 09:00
Petra Šulcová (1)
11.10.2019 - 09:00
Jaroslava Chaloupková (1)
11.10.2019 - 09:00
Alžběta Protivanská (1)
11.10.2019 - 09:00
Anonymní (1)
11.10.2019 - 09:00
Anonymní (1)
11.10.2019 - 09:00
Anonymní (1)
11.10.2019 - 09:00
Amalie Lososová (1)
11.10.2019 - 09:00
Anonymní (1)
11.10.2019 - 09:00
Zuzana Břízová (1)
11.10.2019 - 09:00
Anonymní (1)
11.10.2019 - 09:00
Anonymní (1)
11.10.2019 - 09:00
Anonymní (1)
11.10.2019 - 09:00
Karel Kolitsch (1)
11.10.2019 - 09:00
Klara Dudkova (1)
11.10.2019 - 09:00
Martin Galbavý (1)
11.10.2019 - 09:00
Veronika Červenková (1)
11.10.2019 - 09:00
Romana Zikmundová (1)
11.10.2019 - 09:00
Eva Tesařová (1)
11.10.2019 - 09:00
Martina Stralczynska (1)
11.10.2019 - 09:00
Štěpánka Hejčová (1)
11.10.2019 - 09:00
Anonymní (1)
11.10.2019 - 09:00

Powered by iCagenda

Upekli jsme pro Vás koláčky (cookies), aby byly naše stránky pro Váš prohlížeč snadno stravitelné.