774 050 413

Zprávy z ČAP

Spolu s unií psychologických asociací jsme zkraje ledna podávali žádost o výjimku pro psychoterapeuty - aby v odůvodněných případech mohli realizovat terapii i face to face.

(Více zde)

Bohužel naší žádosti vyhověno nebylo, s odůvodnění:

U šíření onemocnění COVID-19 nejde pouze o samotný kontakt při poskytování individuálních služeb klientovi, ale i o to, aby byla snížena mobilita lidí. Proto bylo vládou ČR po jednání sodborníky přistoupeno kredukování služeb tak, aby byly zachovány pouze ty nejnutnější. Voblasti duševního zdraví byly zachovány služby poskytované klinickými psychology(psychology ve zdravotnictví)a psychiatry.

Celou odpověď najdete ZDE

 

Kdo pečuje o naše duševní zdraví?

 

Tisková zpráva 6ledna 2021

 
Na psychoterapii hrazenou pojišťovnami se čeká několik měsíců. Mimo rámec přetíženého zdravotnictví působí v České republice více než 1.200 kvalifikovaných psychoterapeutů praktikujících obvykle jako OSVČ. Tito privátní psychoterapeuti poskytnou ročně bezmála 42.000 klientům (samoplátcům) na 740.000 psychoterapeutických konzultací a spolu s dalšími tisíci soukromých psychologů se významně podílí na péči o duševní zdraví naší populace. 
 

Chronicky nedostatečná dostupnost péče o duševní zdraví v rámci českého zdravotnictví,  se během pandemie dále zhoršuje. Narostl počet duševních onemocnění a podstatně se zvýšilo riziko sebevražd, depresí a úzkostných poruch. 

 

Zdravotní pojišťovny vynaloží ročně na hrazenou psychoterapii asi 0,3% svých rozpočtů; v roce 2019 se jednalo asi o 948mil. Kč.

 

Samoplátci do své psychoterapeutické péče investují odhadem 520mil. Kč, čímž výrazně nahrazují nedostatečné kapacity veřejných rozpočtů a až o 17% snižují náklady na zdravotní péči, kterou čerpají lidé, kteří psychoterapii nevyužívají.

 

Za aktuální koronavirové situace však soukromí psychoterapeuti (jejichž právní postavení je nejasně vymezené) spolu s dopravními psychologya dalšími odborníky na duševní zdraví nemohou služby v osobním kontaktu svým klientům poskytovat, neboť jejich OSVČ provozovny jsou karanténními opatřeními uzavřeny.

 

Pro řadu klientů (např. matky na mateřské dovolené, mladí dospělí žijící u rodičů, děti a další ohrožené skupiny, ale i profesionální řidiči, kteří potřebují posudek pro výkon své profese) je však distanční forma spolupráce nevhodná, nedostatečná či prakticky nerealizovatelná. 
 

Unie psychologických asociací ČR a Česká asociace pro psychoterapii zaslaly dopis předsedovi vlády ČR, aby tyto odborníky praktikující jako OSVČ urychleně doplnil na seznam výjimek, aby se mohli opětovně pracovně setkávat se svými klienty. Výjimka bude využívána pouze v nezbytných situacích, kdy klientům nepostačuje či není s nimi realizovatelná distanční forma terapeutické pomoci.

 

Další informace:

 

 
 
Výzva Vládě ČR týkající se zákazu služeb soukromých psychologů a psychoterapeutů v provozovnách podepsaná více než 1750 lidmi
 
Seznam kvalifikovaných psychoterapeutů: https://czap.cz/pro-verejnost/seznam-psychoterapeutu
 
 
 

Vážený pane premiére,

vzhledem k opětovným krizovým opatřením, a dlouhodobosti i zvyšování psychické zátěže pro českou populaci, se na Vás znovu obracíme s žádostí o vyjmutí služeb soukromých psychologů (vázaná živnost Psychologické poradenství a diagnostika) a psychoterapeutů sdružených v České asociaci pro psychoterapii ze zákazu poskytování služeb.

Jak jsme již dříve uvedli, není cílem přesunout veškeré služby psychologů a psychoterapeutů z online formy k osobním setkáním. Žádáme pouze o to, aby každý z odborníků poskytujících tyto služby měl možnost samostatně posoudit, se kterými klienty může využít online formát nebo poskytnutí služby přerušit, a se kterými je nezbytné osobní setkání.

Jsme zcela přesvědčeni, že benefity jednoznačně převažují nad případnými riziky. Zvýšení dostupnosti těchto služeb těm, kteří je potřebují, může přinést úspory i v oblasti zdravotní péče a dalších oblastech financovaných ze státního rozpočtu. Dokládají to dosavadní výzkumy, na které odkazuje Evropská asociace pro psychoterapii (European Association for Psychotherapy).

Riziko šíření nákazy při poskytování individuálních služeb (a to pouze některým klientům)  za dodržování přísných hygienických opatření vnímáme jako nízké.

Potřeba povolení těchto služeb vyplývá také z komentářů odborné i širší veřejnosti včetně klientů pod otevřeným dopisem, který jsme Vám zaslali 10. 11. 2020.Některé z nich uvádíme v příloze tohoto dopisu.

 

Děkujeme Vám, s úctou

 

PhDr. Michal Walter

předseda Unie psychologických asociací ČR, z.s.

 

PhDr. Jiří Drahota

předseda Česká asociace pro psychoterapii, z. s.

 

Pod těmito odkazy najdete ORIGINÁL DOPISU a PŘÍLOHU DOPISU

 

 

 

Aktuálně k 21.12.

Samostatná psychoterapeutická praxe
Vzhledem ke stále rychleji se měnícím pravidlům pro výkon podnikatelské činnosti na základě živnostenského oprávnění (naposledy usnesením vlády - krizové opatření č. 1341, které mění usnesení vlády - krizové opatření č. 1332) doporučujeme při samostatném výkonu psychoterapeutické praxe sledovat pravidla pro možnost maloobchodního poskytování služeb v provozovnách živnostníků. Aktuálně je poskytování služeb v provozovně podmíněno dodržením pravidla, že v provozovně se nachází maximálně 1 zákazník na 15m2 plochy provozovny.
Minimálně do ukončení nouzového stavu vyhlášeného prozatím do 23. 12. 2020 (s tím, že je aktuálně projednáváno jeho prodloužení do druhé poloviny ledna 2021) se považuje za samozřejmou součást výkonu činnosti také dodržování základních hygienických opatření zamezujících šíření COVID 19, a to při jakémkoliv kontaktu s klientem.

Výcviky, semináře

Vzdělávací akce a pořádání zkoušek prezenční formou je zakázáno, není v souladu s platným krizovým opatřením tyto akce pořádat.
 
Znění aktuálně platných krizových usnesení vlády jsou uveřejňována na webu Vlády ČR na tomto odkazu
 
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/prehled-vladnich-usneseni-od-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180608/

Vážení a milí členové,

v proběhlých dnech došlo ke spuštění avizovaného programu VZP. Posíláte nám ohledně něj dotazy, ale můžeme říci jen to, že nevíme o mnoho víc než vy, psychoterapeuti do projektu zapojení.

Víme a věděli jsme – ze schůzky s panem náměstkem PhDr. Ivanem Duškovem z VZP – že spuštění programu bude muset proběhnout velmi rychle a svým způsobem pod tlakem, neboť vláda požaduje rychlé vytvoření, resp. posílení podpůrného systému pro lidi v obtížných životních situacích, které jsou generované aktuálním navýšením běžného životního stresu v souvislosti s koronavirovou epidemií a všemi jejími potenciálními důsledky (vlastní onemocnění, strach o blízké, onemocnění blízkých či jejich ztráta, sociální a ekonomické dopady krize – izolace, ztráta či omezení sociálních kontaktů, ztráta či výrazné snížení příjmů, dluhová problematika a mnoho jiných).

Rychlé spuštění programu je svým způsobem žádoucí, protože nabízet pomoc v čase, kdy už jí nebude třeba, resp. nenabízet ji nyní, kdy jí je třeba, by bylo horší, nežli nabízet pomoc v systému, který je utvářený prakticky za pochodu. Ale to je fenomén současné doby – průběžná reakce a adaptace na situaci.

Takže naopak je to (s přihlédnutím k možnostem VZP jako opravdu velké organizace svázané řadou nařízení a povinných postupů) z našeho pohledu velmi operabilní, dynamické a s ohledem na to i profesionální (např. podklady zaslané z VZP se dají považovat za smysluplné, konzistentní, docela odborně přijatelné a s přijatelnou mírou administrativní zátěže).

Úvodního online setkání se za ČAP zúčastnil mimo jiné člen výboru MUDr. František Matuška, který nabídl VZP nadále naši spolupráci (např. oslovení psychoterapeutů v krajích, kde je pokrytí nedostatečné).

Setkání bylo otevřené, diskuzní, po informační stránce věcné a jasné, podklady pro spuštění a administraci projektu nekomplikující.

Jde o pilotní projekt, pokud se povede procesně a bude klienty pozitivně hodnocen, bude se hledat způsob, jak v zajišťování této formy rozšíření psychoterapeutické pomoci (tento název vkládáme za ČAP, neboť oficiálně je to zatím nazýváno psychosociální pomocí) pokračovat. Představitelé projektu dr. Dita Protopopová (tajemnice Rady vlády pro duševní zdraví) a dr. Ivan Duškov (náměstek ředitele VZP) předpokládají, že se do systému podpory připojí i další zdravotní pojišťovny tak, aby se tato forma pomoci stala dostupnou i pro jejich pojištěnce (pozn.: u VZP je pojištěno cca 57 % lidí, pro téměř polovinu populace je tedy tato forma podpory péče o duševní zdraví prozatím nedostupná).

Již v tento okamžik je jasné nedostatečné personální pokrytí minimálně dvou regionů - kraje Karlovarského a Vysočiny. Pokud by se někdo z našich členů, působících v těchto oblastech, ještě chtěl do projektu zapojit, je to možné. Ozvěte se nám na .

Vážení a milí členové,

bylo to zmíněno na Valné hromadě i na konferenci, ale s radostí s vámi i zde na webu sdílíme, že jsme od října 2020 National awarding organisation za Českou republiku.

 

 

Strana 1 z 12

Upekli jsme pro Vás koláčky (cookies), aby byly naše stránky pro Váš prohlížeč snadno stravitelné.