V ČAP nás je 1258!
Log in

ČAP podporuje používání aplikace DeePsy

21/11/2022 14:32 | Anonymous

DeePsy má aktuálně více než 600 registrovaných uživatelů a obsahuje data o více než 5,5 tis. terapiích (z nich cca 75% probíhalo v rámci programu zvýšení dostupnosti psychosociální podpory). Mj. právě na základě výsledků získaných z těchto dat pak VZP schvaluje pokračování svého podpůrného programu.

Téměř čtvrtina uživatelů aktivně využívá aplikaci nejen v rámci spolupráce se zdravotními pojišťovnami, ale i jako nástroj zpětné vazby pro svou vlastní praxi. Stávajícím rekordmanem je terapeutka či terapeut s více než 100 evidovanými terapiemi, které zahrnují data z více než 600 sezení!

DeePsy nabízí sadu dotazníků umožňujících (i) skrínink nejběžnější psychopatologie, (ii) sledování vývoje klientových potíží, (iii) zpětnou vazbu klienta na sezení a (iv) zjišťování klientových preferencí ve vztahu ke způsobu vedení terapie.

Cílem týmu vyvíjejícího DeePsy však není pouze vytvoření technického řešení. Bylo by naivní předpokládat, že samotné zadávání dotazníků nějak zkvalitní práci terapeuta. Nástroje pro získávání zpětné vazby, jakým je DeePsy, se stávají účinnými pouze v rukou terapeutů, kteří jsou motivováni je používat a kteří je systematicky implementují do své praxe. 

Grafy mohou poukázat na momenty, kdy se spolupráce nevyvíjí optimálně, a pomáhá terapeutům reflektovat jejich „slepé skvrny“ a slabá místa. Práci se zpětnou vazbou je však potřeba trénovat stejně jako jakoukoli jinou dovednost. Za tímto účelem tým DeePsy pořádá semináře a nově na Masarykově univerzitě otevírá i třídenní kurz Deliberativní praxe v rámci celoživotního vzdělávání. Jeho první běh je již sice zaplněný, ale další budou následovat.

Pro ČAP připravil Tomáš Řiháček

Partnerské organizace:

   

     


Kontakt:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3,

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Bankovní spojení: 22332233 / 2010 

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

O asociaci:

Česká asociace pro psychoterapii je společnost zodpovědných psychoterapeutek a psychoterapeutů, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství i podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize.

Ochranná známka:

Naše člen*k*y rozpoznáte podle odznaku (ochranné známky), kterým se mohou označovat:


Důležité odkazy:

HLEDÁTE TERAPII?

© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software