774 050 413

Certifikované výcviky

Certifikace komplexních psychoterapeutických výcviků garantuje, že výcvik odpovídá standardům ČAP pro kvalifikaci psychoterapeuta, a absolvent certifikovaného výcviku je při splnění podmínek pregraduálního vzdělání plně kompetentní pro samostatný výkon povolání psychoterapeuta podle standardů Evropské asociace pro psychoterapii (EAP). Certifikace jsou udělovány na 7 let a probíhají průběžně.
Výcviky jsou seřazeny podle data platnosti certifikace, které je uvedeno pod názvem výcviku.

Zájemci o certifikaci najdou podrobné informace v článku Žádost o certifikaci výcviku.

Upekli jsme pro Vás koláčky (cookies), aby byly naše stránky pro Váš prohlížeč snadno stravitelné.