ÚVOD DO NEUROPSYCHOTERAPIE

 Registrace ukončena
 
96
Kategorie:
Kurzy / Malé výcviky
Datum:
13.11.2017 09:00 - 17:00
Místo konání:
Emauzské opatství - Vyšehradská 320/49, Nové Město, 128 00 Praha-Praha 2, Česko
Počet míst
140
Volných míst
44
Telefon:
774050413
Email:
Stránky:
Placená inzerce
ano

V psychoterapii hrají zásadní roli emoční regulace, sociální interakce a učení, attachment, které jsou z neurobiologického hlediska intenzivně zkoumány. Vliv psychoterapie na mozek byl na základě longitudinálních studií jednoznačně potvrzen.  V průběhu psychoterapie dochází jak k normalizaci dysfunkční mozkové aktivity, tak k vytvoření nových okruhů.

 

Jednodenní kurz poskytuje úvod do nového, interdisciplinárního oboru neuropsychoterapie, který integruje neurovědní poznatky s psychoterapií a zabývá se dynamickým vztahem mezi myslí, mozkem a sociálním prostředím. Kurz si klade za cíl seznámit účastníky:

- s definicí neuropsychoterapie, hlavními proudy a představiteli oboru

- se znalostí základních neuroanatomických struktur, klíčových v patologii duševních poruch, a jejich zapojením

- s přehledem výzkumných metod využívaných v neuropsychoterapii

- se znalostí teorie a neurobiologického podloží attachmentu, mentalizace a schopnosti aplikovat tyto poznatky při přemýšlení o terapeutické alianci, terapii raných poruch aj.

- s výsledky současného výzkumu o traumatu využitelnými v terapii

 

Program

8.00 – 9.55         Registrace

9.00 – 9.15         Úvod

9.15 – 9.45         Neuropsychoterapie jako teoretický model (Kristýna Drozdová)

9.45 – 10.30        Metody neurobiologického výzkumu relevantní pro psychoterapii (Michal Raszka)

10.30 – 10.45      přestávka

10.45 – 12.15      Základy neuroanatomie pro psychoterapeuty (Kristýna Drozdová)

12.15 – 13.30      přestávka na oběd

13.30 – 14.45      Attachment, mentalizace, raný vývoj (Michaela Viktorinová)                         

14.45 – 15.00      přestávka

15.00 – 16.00      Trauma – pohled současných poznatků k projevu a léčbě (Michal Raszka)

16.00 – 17.00      Diskuze a ukončení

 

 

Mgr. Michaela Viktorinová, M.Sc.

Absolventka Psychologie FF UK a MSc programu v Psychodynamických vývojových neurovědách na Anna Freud Centre - University College London. Aktuálně pracuje jako psycholog a výzkumný pracovník v Národním ústavu duševního zdraví. Je kandidátkou ve výcviku v psychoanalytické psychoterapii (ČSPAP) a PhD studentkou v oboru Neurovědy 3 LF UK se zaměřením na evokované potenciály (EEG). Zajímá se o propojení neurovědních poznatků s psychodynamickou psychoterapií, v NUDZU se podílí na výzkumu psychedelik.

 

MUDr. et Mgr. Kristýna Drozdová, Ph.D.

Absolventka LF UK v Hradci Králové a jednooborové psychologie FF UK v Praze. Dokončila postgraduální studium na FF UK. Aktuálně pracuje v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod na oddělení pro komplexní rehabilitaci psychotických a afektivních poruch, ve své praxi kombinuje farmakoterapii a psychoterapeutické postupy. Spolupracuje s Národním ústavem duševního zdraví v Klecanech ve studii ESO a NANOK. Absolvovala výcvik v satiterapii, což je integrativní psychoterapeutický směr, kombinující na osobu zaměřený přístup, experienciální postupy a využití všímavosti (mindfulness), a výcvik v terapii zaměřené na emoce (EFT), v moderním psychoterapeutickém směru integrujícím experienciální a na osobu zaměřený model.

 

MUDr. Michal Raszka, Ph.D.

Absolvent 1. LF UK v Praze.  Pracuje aktuálně jako vedoucí psychiatrického oddělení CNS-Centra Třinec, s.r.o.  Jako výzkumný pracovník v bývalém Psychiatrickém centru Praha (současný Národní ústav duševního zdraví) se věnoval vztahu psychoterapeutického efektu a změn elektroencefalografické aktivity. Absolvoval psychodynamicky zaměřený výcvik S.U.R. a kurz krátké psychoterapie zaměřené na řešení u traumatizovaných jedinců. Považuje se za psychoterapeuticky smýšlejícího psychiatra.

Můžete si poslechnout záznam ze 4. konference ČAP Identita české psychoterapie, kde přednášející vystupovali (5h:51min)

  

Cena

950 Kč, na místě 1.100 Kč

Členové ČAP a studenti mají slevu 20%. Na základě přihlášky Vám zašleme zálohovou fakturu. 

Z účastnického poplatku bude hrazeno malé občervení během přestávek kurzu.

 

 

 
 

Všechny termíny:

  • 13.11.2017 09:00 - 17:00

Seznam účastníků

Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)
Anonymní (1)

Powered by iCagenda