Certifikované výcviky

Certifikace komplexních psychoterapeutických výcviků garantuje, že výcvik odpovídá standardům ČAP pro kvalifikaci psychoterapeuta, a absolvent certifikovaného výcviku je při splnění podmínek pregraduálního vzdělání plně kompetentní pro samostatný výkon povolání psychoterapeuta podle standardů Evropské asociace pro psychoterapii (EAP). Certifikace probíhají průběžně.

Více informací najdete v článku Certifikace výcviků.

Platnost certifikace: leden 2018 - leden 2024, žádost s přílohami a posudky ke stažení

Více informací: http://www.g-i.cz/cz/psychoterapeuticky-vycvik